Mokslo ir technologijų parkai

Mokslo ir technologijų parkas (MTP) yra fizinė arba virtuali vieta, kurioje įsikuria įmonės, atliekančios taikomuosius mokslinius tyrimus bei vykdančios kitą inovacinę veiklą ir kurioje teikiamos specializuotos pridėtinės vertės paslaugos, tokios kaip verslo inkubavimas, konsultacijos bei technologijų perdavimas. MTP pagrindinis tikslas yra didinti regiono ar tam tikros teritorijos konkurencingumą, skatinant kokybės ir inovacijų kultūrą tarp savo narių, organizuojant žinių ir technologijų perdavimą iš jų sukūrimo taškų į įmones ir rinką, taip pat aktyviai skatinant naujų inovatyvių įmonių kūrimąsi.

Siekiant skatinti šalies ekonomikos plėtrą ir pagerinti investicijų į aukštųjų technologijų verslą galimybes LR Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 963 patvirtino Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepciją.

LR Vyriausybė, patvirtindama savo sisteminį požiūrį į Mokslo ir technologijų parkų  plėtrą, 2015 m. vasario 25 d. patvirtino atnaujintą Mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepciją, kuria siekiama sukurti kryptingą MTP veiklos politiką, orientuotą į didesnę pridėtinę vertę kuriančias paslaugas: žinių ir technologijų perdavimą, klasterizacijos procesų skatinimą, idėjų komercializavimą, inovatyvaus verslumo skatinimą, inovacinių ir technologinių auditų atlikimą.

Šiuo metu Lietuvoje aktyviai veikia:

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija įgyvendina valstybės, kaip savininkės/dalininkės teises ir pareigas 3-juose mokslo ir technologijų parkuose:

Siekiant išsiaiškinti esamą MTP situaciją bei įvertinti ir nustatyti MTP plėtros tendencijas parengtas mokslinio tyrimo darbas: Mokslo ir technologijų parkų veiklos vertinimo ir plėtros galimybių studija (2011-2016)

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-03