Pavyzdiniai steigimo dokumentai

Individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, mažoji bendrija, viešoji įstaiga gali būti steigiamos elektroniniu būdu, naudojant pavyzdines steigimo dokumentų formas.

Įregistruoti individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją, viešąją įstaigą elektroniniu būdu galima prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos adresu www.registrucentras.lt/savitarna/.

 

Pavyzdiniai individualios įmonės steigimo dokumentai

Nuo 2010 m. sausio 28 d. individualios įmonės gali būti steigiamos elektroniniu būdu.

2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 4-796  "Dėl pavyzdinių individualios įmonės nuostatų patvirtinimo", kuriuo pakeisti pavyzdiniai individualios įmonės nuostatai.

 

Pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai

Nuo 2010 m. lapkričio 3 d. uždarosios akcinės bendrovės, kai šias bendroves steigia vienas steigėjas, gali būti steigiamos elektroniniu būdu naudojantis pavyzdiniais uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentais.

Nuo 2011 m. rugpjūčio 2 d. uždarosios akcinės bendrovės, kai šias bendroves steigia du ar daugiau steigėjų, gali būti steigiamos elektroniniu būdu naudojantis pavyzdiniais uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentais.

Atsižvelgiant į euro įvedimą Lietuvos Respublikoje, 2014 m. spalio 23 d. buvo patvirtinti nauji pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentai.

2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 4-798 "Dėl uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų ir pavyzdinių įstatų patvirtinimo" , kuriuo pakeisti pavyzdiniai uždarųjų akcinių bendrovių steigimo dokumentai.

 

Pavyzdiniai mažosios bendrijos steigimo dokumentai

Nuo 2012 m. rugpjūčio 31 d. mažosios bendrijos gali būti steigiamos elektroniniu būdu naudojantis pavyzdiniais mažosios bendrijos steigimo dokumentais.

2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 4-799 "Dėl mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo aktų ir steigimo sutarčių formų, mažosios bendrijos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo", kuriuo pakeisti pavyzdiniai mažųjų bendrijų steigimo dokumentai.

 

Pavyzdiniai viešosios įstaigos steigimo dokumentai

Nuo 2015 m. sausio 1 d. viešosios įstaigos gali būti steigiamos elektroniniu būdu naudojantis pavyzdiniais viešosios įstaigos steigimo dokumentais. 

2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 4-797 "Dėl viešosios įstaigos pavyzdinių steigimo akto, steigimo sutarties formų ir pavyzdinių įstatų patvirtinimo", kuriuo pakeisti pavyzdiniai viešųjų įstaigų steigimo dokumentai.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-01