Eco-inovacijos LT+

Eco-inovacijos LT+ (priemonės kodas Nr. 03.3.2-LVPA-K-837)


Kvietimas Nr.2 teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-Inovacijos LT+"

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-08-30 (10:00 val.) iki 2017-11-30 (17:00 val.)

Paraiškos forma

Priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-Inovacijos LT+" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.2 (docx, pdf) , patvirtintas 2017 m. rugpjūčio 28 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-499

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
  • LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus l. e. p. vedėjo pavaduotoja Aida Želvytė, a.zelvyte@lvpa.lt , tel. (8 5) 268 8510.
  • LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Kristina Bružienė, el. p. k.bruziene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7469.

 • Bendraisiais klausimais:
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

 

 Eco-inovacijos LT+ (priemonės kodas  NR. 03.3.2-LVPA-K-837)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Eco -inovacijos LT+“

Paraiškų teikimo terminas laikas baigėsi

Priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (doc, pdf), patvirtintas 2016 m. balandžio 12 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-280 (pdf).

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti

Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (PFD).


Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Verslo produktyvumo projektų skyriaus l. e. p. vadėjo pavaduotoja Aida Želvytė, el.p. a.zelvyte@lvpa.lt  tel. (8 5) 268 8510
 • LVPA  Komunikacijos skyriaus vedėja  Eglė Žemaitienė, el.p. e.zemaitine@lvpa.lt  tel. (8 5) 210 9091.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866

 

 • Priemonės „Eco inovacijos LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1, patvirtintas 2016 m. balandžio 12 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-280
 • Priemonės „Eco inovacijos LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr.1 projektui pateiktų pastabų derinimo lentelė (pdf)
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Eco inovacijos LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projektą (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2016 m. kovo 2 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt.  
 • Ūkio ministerija yra parengusi ir teikia viešam aptarimui priemonės „Eco inovacijos LT+“ projektų atrankos kriterijus (doc, pdf). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2015 m. gruodžio 18 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt. PAPILDYTA:
  „Eco inovacijos LT+“ (doc, pdf) - patvirtinti 2016 m. sausio 14 d. vykusio 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdžio
 • 2014 m.  rugsėjo 10 d. atnaujinta informacija (atsisiųsti).
 • 2014 m. gegužės 14 d. informacija (atsisiųsti)
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-10