Regio Potencialas LT

  • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „REGIO POTENCIALAS LT“  pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo (docx). Kviečiame teikti pastabas iki 2018 m. rugsėjo 13 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt. (Gautų pastabų ir siūlymų derinimo lentelė)
  • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės "REGIO POTENCIALAS LT" projektų finansavimo sąlygų aprašo projektą (docx). Kviečiame teikti pastabas ir pasiūlymus iki 2018 m. rugpjūčio 23 d.  Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt
  • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „REGIO POTENCIALAS LT“  pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo (doc). Kviečiame teikti pastabas iki 2018 m. gegužės 9 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt
  • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „REGIO POTENCIALAS LT“  pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo (doc). Kviečiame teikti pastabas iki 2018 m. kovo 30 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt. PAPILDYTA: socialinių ir ekonominių partnerių pateiktų pastabų derinimo lentelė (pdf.)
  • Verslo projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo gruopės sudėtis (pdf), patvirtinta 2018 m. kovo 14 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-147
  • Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „REGIO POTENCIALAS LT“ įgyvendinimo planą. Kviečiame teikti pastabas iki 2017 m. liepos 14 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-17