Kompetencijos LT

 

Kompetencijos LT (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-K-814)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijos LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-11-15 iki 2019-02-15

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 patvirtintas 2018 m. lapkričio 8 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-691 (docx).

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

Kompetencijos LT (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-K-814)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijos LT“

Paraiškų teikimo terminas baigėsi

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 patvirtintas 2016 m. rugpjūčio 26 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-532

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas (taikytina partneriui)
 5. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
 6. priedas. Metodiniai nurodymai dėl mokamų darbuotojų kelionių mokytis į užsienį fiksuotųjų įkainių taikymo
 7. priedas. Pažyma dėl mokamų darbuotojų trumpalaikių kelionių į užsienį išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius
 8. priedas. Pažyma dėl mokamų darbuotojų ilgalaikių kelionių į užsienį išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius
 9. priedas. Sektorių sąrašas
 10. priedas. Mokymo programa ir jos aprašymas

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • Projektų valdymo skyriaus (III) projektų vadovė Rima Sakalauskienė, Nr. 8 5 250 0202,
 • Projektų valdymo skyriaus (III) vyr. projektų vadovė Laura Batulevičiūtė, tel. 8 5 264 6235.
 • Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (pdf), patvirtintas 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 4-532 (pdf).
 • 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (projektas). Kviečiame teikti pastabas iki 2015 m. rugsėjo 10 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.ltPapildyta: 2015 m. rugsėjo 22 d. Priemonės „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto Nr. 1 pastabų derinimo lentelė (docpdf).

Ankstesnė informacija:

 • Ūkio ministerija parengė ir pateikė viešam aptarimui priemonės „Kompetencijos LT“ projektų atrankos kriterijus (doc, pdf ). Kviečiame teikti pastabas iki 2015 m. gegužės 28 d. Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt
 • 2015 m. gegužės 5 d. atnaujinta informacija (atsisiųsti).
 • 2014 m. rugsėjo 10 d. atnaujinta informacija (ankstesnis priemonės pavadinimas - "Mokymai LT") (atsisiųsti)
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-15