Priežiūrą atliekančių institucijų informacinė sistema

Priežiūrą atliekančių institucijų informacinė sistema (PAIIS) – tai ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančioms institucijoms skirta informacinė sistema, leisianti greičiau, tiksliau ir patogiau atlikti priežiūros funkcijas. PAIIS sukūrimas yra viena iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167, priemonių.

PAIIS kūrimą ir diegimą  numatyta finansuoti įgyvendinant projektą iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“.

Projekto tikslas – pagerinti ūkio subjektų priežiūros kokybę, padidinti ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklos efektyvumą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Sukūrus PAIIS:

  • ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančioms institucijoms bus  sukurtos ir įdiegtos ūkio subjektų rizikos vertinimo sistemos;
  • didelę dalį pagrindinių priežiūros funkcijų bus galima vykdyti automatizuotai;
  • ūkio subjektai galės bendrauti su visomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančioms institucijoms „vieno langelio“ principu ir aktualią informaciją pasiekti viename portale „Verslo vartai“.

PAIIS sudarys sąlygas atsisakyti perteklinių duomenų ar informacijos, kurią jau turi nors viena priežiūros institucija, reikalavimo iš verslo; priežiūros funkcijos valstybėje bus atliekamos labiau bendradarbiaujant ir koordinuotai, mažės našta verslui. Taip pat tikimasi, kad pagerės priežiūros institucijų veiklos efektyvumas, bus racionaliau naudojami valstybės ištekliai, atsisakant informacinių sistemų kūrimo kiekvienai priežiūros institucijai atskirai.

Daugiau apie PAIIS galite sužinoti peržiūrėję PAIIS pristatymą.

Tikimasi, kad PAIIS pradės pilnai veikti 2020 m. I ketvirtį.

Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės el. paštu versloprieziura@ukmin.lt.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-02