Memorandumas dėl mažareikšmių ženklinimo neatitikimų

2012 m. liepos 13 d. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė Ūkio ministerijos ir Teisingumo ministerijos inicijuotą Memorandumą dėl mažareikšmių ženklinimo neatitikimų.  

Nuo šiol už mažareikšmį ženklinimo reikalavimų nesilaikymą verslo priežiūros institucijos verslininkams nebeskirs baudų ir nebereikalaus iš prekybos išimti prekių bei jas iš naujo paženklinti perklijuojant etiketes, kas neretai yra didesnė našta verslui nei baudos. Verslininkų bus prašoma ištaisyti mažareikšmius ženklinimo neatitikimus ženklinant naujas prekes, o netaisyklingai paženklintąsias leista  realizuoti per tam tikrą laikotarpį.

Mažareikšmiais laikomi tokie ženklinimo reikalavimų nesilaikymo atvejai, kai dėl to nekyla reikšmingas pavojus ar žala vartotojų sveikatai, o jų klaidinimas yra nežymus.

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos dar 2012 m. birželio 7 d. patvirtino rekomendacijas, kuriose bendrieji mažareikšmiai ženklinimo neatitikimai yra šie:

  • etiketėje yra gramatinių ir (ar) ne esminių vertimo (iš užsienio kalbos) klaidų, netikslumų;
  • gaminio ženklinimo raidžių ar ženklų dydis neatitinka reikalavimo, tačiau yra suprantami ir lengvai įskaitomi;
  • etiketėje vartojamos žodžių santrumpos arba netiksliai nurodytas gaminio pavadinimas;
  • etiketėje sudedamųjų dalių grupių dalys nenurodytos mažėjimo pagal kiekį tvarka ir kt.

Specifiniai mažareikšmiai ženklinimo reikalavimų nesilaikymo atvejai turės būti nurodyti priežiūros institucijų viešai paskelbtose rekomendacijose.

Verslo priežiūros institucijos, pasirašydamos memorandumą, be rekomendacijų taip pat įsipareigojo rengti konsultacinius seminarus, teikti metodinę pagalbą verslininkams ženklinimo klausimais.

Memorandumą dėl mažareikšmių ženklinimo neatitikimų taip pat galite rasti jį pasirašiusių institucijų tinklalapiuose bei Teisingumo ministerijos interneto svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-31