Ekspertų komisija

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ nutarta sudaryti Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo ekspertų komisiją (toliau – Ekspertų komisija).

Ekspertų komisijai pavesta atlikti šias funkcijas:

  1. Rengti metodinę medžiagą, gaires ir rekomendacijas, susijusias su priežiūros funkcijų optimizavimu, tarp jų – metodinę medžiagą, gaires ir rekomendacijas dėl rizikos vertinimo sistemų įdiegimo, baigtinių tikrinamų aspektų sąrašų (klausimynų) sudarymo, vienodos ir geros kokybės asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo, ūkio subjektų apklausų atlikimo, priežiūros institucijų vertinimo kriterijų;
  2. Teikti metodinę medžiagą, gaires ir rekomendacijas, taip pat pasiūlymus dėl priežiūros funkcijų optimizavimo teisingumo ministrui ir ūkio ministrui;
  3. Teikti  Ekspertų komisijos veikloje nedalyvaujančioms institucijoms reikalingą tarnybinę pagalbą, siekiant įgyvendinti metodinę medžiagą, gaires ir rekomendacijas;
  4. Inicijuoti ir įgyvendinti priežiūros institucijų ir (ar) priežiūros grupių institucijų vadovų komitetų keitimosi gerąja priežiūros funkcijų atlikimo ir optimizavimo praktika priemones.

Ekspertų komisiją sudaro:

1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovas (ekspertų komisijos vadovas);

2. Aplinkos apsaugos agentūros atstovas;

3. Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas;

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovas;

5. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas;

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;

7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas;

8. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas;

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas;

10. Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos atstovas;

11. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;

12. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas;

13. Lietuvos transporto saugos administracijos atstovas;

14. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas;

15. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas;

16. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovas;

17. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovas.

Ūkio ministro 2017 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 4-146 Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo ekspertų komisijos sudėties patvirtinimo

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-04