Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

2015 m. didžioji dauguma (51) verslo priežiūros institucijų pasirašė Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų. Šiuo dokumentu priežiūros institucijos įsipareigojo pirmaisiais įmonės metais aktyviai teikti konsultacijas bei pagalbą, padedant laikytis teisės aktų, o ne skubėti skirti baudas.

Įgyvendinant deklaraciją ir siekiant šią žinią paskleisti tarp verslo bendruomenės kuo plačiau, verslo priežiūros institucijoms rekomenduojama savo interneto tinklapiuose informuoti apie prisijungimą prie šios deklaracijos. Taip pat institucijų vadovai raginami rengti susitikimus ir seminarus teritorinių padalinių vadovams ir inspektoriams dėl deklaracijos teisingo įgyvendinimo.

Siūloma, kad verslo priežiūros institucijos prieš pradėdamos tikrinti verslo naujokus, jiems įteiktų deklaraciją ir informacinį lapelį su kontaktiniais duomenimis, kur turėtų kreiptis verslininkas iškilus klausimams, susijusiems su inspekcijos prižiūrima sritimi. Tokiu būdu siekiama sudaryti sąlygas pirmaisiais verslo metais veikiančiai įmonei susipažinti su jos teisėmis.

Ūkio ministerijos ir Teisingumo ministerijos inicijuotoje deklaracijoje institucijos įsipareigojo kiekvienai naują veiklą pradėjusiai įmonei netaikyti baudų ar veiklos ribojimų. Nustačius pažeidimų, pirmiausia bus nustatytas terminas jiems ištaisyti, kuris, atsižvelgus į aplinkybes, galės būti ir pratęsiamas.

Baudos ar veiklos apribojimai bus taikomi tik išimtinais atvejais, kaip paskutinė priemonė, įvertinus, ar teisės aktų reikalavimų laikymasis negali būti užtikrintas kitais būdais. Deklaracija pasirašyta siekiant gerinti verslo aplinką, skatinti darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą, mažinti administracinę naštą verslui.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-31