Matavimo priemonių registras

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 210 „Dėl Lietuvos matavimo priemonių registro reorganizavimo ir Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ nuo 2015 m. kovo 1 d. Lietuvos matavimo priemonių registras reorganizuotas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą.
  • Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, registro tvarkytoja yra Lietuvos metrologijos inspekcija.
  • Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-22