Teisinio reguliavimo tinkamumo patikrų projektas

                                                                                                                           

Projektas „Teisinio reguliavimo tinkamumo patikros“

Siekiant gerinti teisinį reglamentavimą ir sumažinti administracinę ir kitą reguliavimo naštą ūkio subjektams, Ūkio ministerija įgyvendina projektą „Teisinio reguliavimo tinkamumo patikros“ (projekto Nr. 10.1.4-ESFA-V-921-01-0001) (toliau – projektas), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-921 priemonę „Geresnio reglamentavimo diegimas ir verslo priežiūros sistemos tobulinimas“.

Projekto tikslas – pagerinti teisinį reglamentavimą ir sumažinti administracinę ir (ar) kitą reguliavimo naštą atliekant tinkamumo patikras atskirose valstybės politikos srityse. Projektu siekiama atlikti Chemijos, Gamybinių projektų vystymo ir Transporto sričių teisinio reguliavimo tinkamumo patikras, parengti prisitaikymo išlaidų vertinimo metodiką ir jos taikymo gaires bei parengti pasiūlymus dėl šių sričių politikos formavimo ir įgyvendinimo, įskaitant – reguliavimo naštos mažinimo priemones. Taip pat numatoma kelti viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijas, reikalingas geresnio reglamentavimo priemonių efektyvumo diegimo didinimui, mokant kaip praktiškai vertinti prisitaikymo išlaidas ūkio subjektams.

Įgyvendinus šias priemones Chemijos, Gamybinių projektų vystymo ir Transporto srityse administracinė ir kita reguliavimo našta verslui sumažėtų 2,5 mln. EUR pinigine išraiška.

Projekto uždaviniai:

  1. Atlikti tinkamumo patikras Chemijos, Gamybinių projektų vystymo ir Transporto srityse ir parengti susijusius tobulinimo pasiūlymus;

  2. Skleisti gerąją reguliavimo naštos vertinimo bei tinkamumo patikrų įgyvendinimo praktiką.

Numatoma projekto įgyvendinimo pabaiga – 2019 m. II ketv.

Bendra projekto vertė: 435 000 EUR

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Įgyvendinant projektą 2018 m. atlikta Teisinio reguliavimo tinkamumo patikra chemijos srityje. Patikros ataskaitą galite rasti čia. Taip pat vykdant projektą parengta Prisitaikymo išlaidų vertinimo metodika ir jos taikymo gairės, parengta skaičiuoklė vertinti prisitaikymo išlaidas verslui.

 

Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie projektą, kreipkitės į projekto vadovę Liną Gaidžiūnienę (tel. 8 706 64729, el. p. lina.gaidziuniene@ukmin.lt).

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-23