ES vidaus rinkos įrankiai

Nemokamai ir praktiškai padedame verslui ir piliečiams naudotis ES vidaus rinkos teikiamomis galimybėmis:

 • SOLVIT.
  Padeda piliečiams ir įmonėms spręsti tarpvalstybines problemas dėl valdžios institucijų netinkamo ES teisės taikymo. Tipinės problemų sritys: profesinių kvalifikacijų pripažinimas, vizos ir teisės gyventi šalyje, prekyba ir paslaugos (įmonėms), socialinės išmokos, transporto priemonių registravimas, vairuotojo pažymėjimai ir kt. 
 • Verslovartai.lt.
  Paslaugų, gaminių ir statybos srities gaminių kontaktinis centras padeda pradėti verslą ar teikti paslaugas Lietuvoje, informuoja apie statybos produktams taikomus reikalavimus, konsultuoja leidimų bei licencijų išdavimo klausimais, išduoda leidimus verslui elektroniniu būdu.
 • Vidaus rinkos informacinė sistema (VRI).
  Daugiakalbė internetinė valdžios institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija priemonė.
 • ES techninių reglamentų informacinė sistema (TRIS).
  Leidžia susipažinti su ES šalių nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais laisvą prekių judėjimą, informuoja apie naujų techninių reglamentų projektus, suteikia galimybę dalyvauti Direktyvoje 98/34 nustatytoje procedūroje.
 • NANDO.
  Pateikia notifikuotų įstaigų, kurios paskirtos vykdyti produktų atitikties vertinimą pagal Naujojo požiūrio direktyvas, sąrašą visose ES valstybėse narėse.
 • Profesijos.lt.
  Informacija apie ES reglamentuojamas profesijas, teisės aktus bei profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemas.
 • ICSMS.
  Viešojoje prieigoje vartotojai ir verslas gali rasti informaciją apie pavojingus produktus, savanoriškas priemones, kurių buvo imtasi atšaukiant produktus iš rinkos, informaciją apie padirbtus produktus.
 • Bendrosios rinkos rezultatų suvestinė.
  Pateikia ES vidaus rinkos valdymo ataskaitas apie faktinę valstybių narių padėtį ir pavyzdžius, su kokiais sunkumais naudodamiesi savo ES teisėmis vis dar susiduria piliečiai ir įmonės.

Susisiekite su mumis: ESvidausrinka@ukmin.lt

Kiti informaciniai ir pagalbos įrankiai

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-24