Analizės, tyrimai, studijos

Įgyvendinant projektą „Verslą kontroliuojančių institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo koordinavimas“, Ūkio ministerijos užsakymu  advokatų profesinė bendrija „Baltic Legal Solutions“ atliko „Rinkos priežiūros politiką įgyvendinančių institucijų sistemos tyrimą“. Tyrimu buvo siekiama įvertinti ES vidaus rinkos politiką įgyvendinančių institucijų, t.y. prekių ir paslaugų rinkos priežiūrą atliekančių institucijų, sistemą, identifikuoti jos problemas ir pateikti išvadas dėl rinkos priežiūros institucijų veiklos tobulinimo. Tyrimu taip pat buvo siekiama išanalizuoti, kaip reikės keisti Lietuvos rinkos priežiūros sistemos reglamentavimą priėmus Reglamentą dėl gaminių saugos ir Reglamentą dėl rinkos priežiūros (toliau – Gaminių saugos ir rinkos priežiūros paketas), dėl kurių šiuo metu vyksta derybos ES Taryboje.  

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-10