„Doing Business“

 Daugiau informacijos apie šalių reitingus

Kas yra „Doing Business“?

 • Tyrimas „Doing Business“– tai verslo aplinkos vertinimas pagal Pasaulio banko apibrėžtą metodiką ir scenarijus. Atlikdamas šį tyrimą Pasaulio bankas nagrinėja verslo plėtrą skatinančius ir stabdančius reikalavimus skirtingose valstybėse ir regionuose ir šiuos reitinguoja.
 • Pasaulio bankas tyrimą „Doing Business“ vykdo nuo 2002 m., ataskaitos skelbiamos nuo 2003 m. Kiekvienais metais tyrimas apima laikotarpį nuo birželio 1 d. iki kitų metų birželio 1 d. (išskyrus mokesčių mokėjimo rodiklį, kurio vertinimas apima kalendorinius metus).
 • Pasaulio banko tyrimo rezultatai yra paremti šalies ekspertų (respondentų) Pasaulio bankui pateikta informacija. Pasaulio bankas tiesiogiai bendradarbiauja su respondentais, prašydamas jų atsakyti į specialius Pasaulio banko klausimynus.
 • „Doing Business“ ataskaitoje verslo aplinka vertinama pagal 11 rodiklių:
  • Verslo pradžia
  • Statybos leidimų gavimas
  • Prisijungimas prie elektros tinklų
  • Turto registravimas
  • Kredito gavimas
  • Smulkiųjų investuotojų apsauga
  • Mokesčių mokėjimas
  • Užsienio prekyba
  • Sutarčių vykdymas
  • Nemokumo indeksas
  • Darbuotojų įdarbinimas*

*Rodiklis bendram šalies rezultatui įtakos neturi.

Lietuva „Doing Business“ reitinge

 • Pasaulio bankas, vertindamas šalių pažangą pagal dešimtį rodiklių, pripažino, kad Lietuva per vertinamąjį laikotarpį įgyvendino dvi teigiamas reformas prisijungimo prie elektros tinklų srityje: nustatytas 10 kalendorinių dienų trumpesnis nebuitinio vartotojo elektros įrenginių prijungimo paslaugos terminas ir sumažintas prijungimo prie elektros tinklų įkainis. Neigiamų reformų, kurios sunkintų sąlygas pradėti verslą, Lietuva neįgyvendino.

Ūkio ministerijos vaidmuo

 • Ūkio ministerija yra „Doing Business“ tyrimo koordinatorė Lietuvoje.
 • „Doing Business“ ataskaita – tai puiki priemonė norint identifikuoti kliūtis, su kuriomis susiduria verslas, vykdydamas veiklą, palyginti Lietuvą skirtingose srityse net su 190 šalių ir daugeliu atvejų įžvelgti konkrečias priemones, kurias įgyvendinus Lietuva ne tik pagerintų rezultatus, bet – svarbiausia – pagerintų verslo sąlygas.
 • Atsižvelgdama į tai, Ūkio ministerija nagrinėja „Doing Business“ ataskaitų rezultatus ir metodologiją, bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir verslo įmonėmis rengiant pasiūlymus ir priemones, kurios galėtų teigiamai paveikti ataskaitos duomenis.

Naudingos nuorodos

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-31