ES reikalų koordinavimas Ūkio ministerijoje

Europos Sąjungos reikalų koordinavimas – tai Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose nagrinėjamais klausimais rengimas, derinimas, svarstymas, pristatymas, ES teisės aktų (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę, įgyvendinimo bei ES teisės pažeidimo procedūrų koordinavimas.

Ūkio ministerija, atlieka šias jai pavestas funkcijas: 

  • rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja ministrui pavestose valdymo srityse valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais rengimą ir derinimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos institucijos;

  • užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

  • perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas.

Ūkio ministerijoje Europos Sąjungos reikalų koordinavimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio mėn. 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-08-31