Pirmasis darniojo turizmo konkursas

Pirmasis darniojo turizmo konkursas

Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacija (PTO) 2017 m. paskelbė Tarptautiniais darniojo turizmo skatinimo metais. Ūkio ministerija, būdama aktyvia PTO nare ir Europos regiono atstove PTO Darniojo turizmo komitete, Tarptautiniams darniojo turizmo skatinimo metams Lietuvoje paminėti ir darniojo turizmo plėtrai skatinti inicijuoja Pirmąjį darniojo turizmo konkursą (toliau – konkursas).

Konkursą organizuoja Ūkio ministerijos Turizmo politikos skyrius kartu su programos „Kurk Lietuvai“ dalyviais.

Konkurse kviečiami dalyvauti kelionių organizatoriai, maitinimo ir apgyvendinimo įstaigos, turizmo informacijos centrai bei bendruomenės (nevyriausybinės organizacijos, amatų centrai, muziejai, nacionaliniai ir regioniniai parkai bei rezervatai ir kt.).

Paraiškos konkursui teikiamos iki 2017 m. birželio 1 d. internetinėje svetainėje http://epilietis.lrv.lt/lt/formos/pirmasis-darniojo-turizmo-konkursas.

Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami per 5-ąją Lietuvos turizmo forumą, kuris vyks  2017 m. rugsėjo 27 d.

Konkurso nuostatai Priedas Nr. 1; Priedas Nr. 2; Priedas Nr. 3

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24