Parama plyno lauko investicijų plėtrai Lietuvoje

Projektas "Parama plyno lauko investicijų plėtrai Lietuvoje"

Ūkio ministerijos užsakymu įgyvendintas PHARE ESC (ekonominės socialinės sanglaudos) 2003 projektas "Parama plyno lauko investicijų plėtrai Lietuvoje". Projektą "Parama plyno lauko investicijų plėtrai Lietuvoje" įgyvendino tarptautinio atviro konkurso būdu atrinktas ECORYS (Nyderlandai), Business Mobility International (Belgija), VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto (Lietuva) ir UAB Lietuvos statybų projektavimo instituto konsorciumas, su kuriuo 2004 m. lapkričio 15 d. pasirašyta projekto įgyvendinimo sutartis.

Projekto tikslas – pagerinti verslo aplinką, sukuriant patrauklias sąlygas privačioms ir valstybės investicijoms, įskaitant ir tiesiogines užsienio investicijas, į plyną lauką.

Šio projekto įgyvendinimo rezultate atlikta teisinių ir administracinių trukdžių plyno lauko investicijoms analizė bei pateiktos rekomendacijos kaip šalinti šiuos trukdžius, geriausios praktikos Europos Sąjungos šalyse analizė, parengta plyno lauko investicijų skatinimo metodika, apibrėžti plyno lauko sklypų tinkamumo kriterijai, atrinkti 3 – 4 prioritetiniai plyno lauko sklypai ir jiems parengti visi reikalingi dokumentai (projektinės studijos, projektavimo ir techniniai dokumentai) finansavimui ES struktūrinių fondų lėšomis, sustiprinti Ūkio ministerijos, Lietuvos ekonominės plėtros agentūros, apskričių viršininkų administracijų bei savivaldybių gebėjimai skatinti ir pritraukti plyno lauko investicijas.

Projekto bendra vertė – 4,486 mln. litų, iš jų 3,365 mln. litų – Europos Sąjungos finansinė parama ir 1,122 mln. litų – Lietuvos Respublikos lėšos.

Projektas buvo įgyvendinamas 2004 m. IV ketv. – 2006 m. IV ketv. laikotarpiu.

Bendrasis metodinių rekomendacijų dokumentas - Plyno lauko pramoninių zonų plėtojimas ir rinkodara Lietuvoje (lietuvių kalba; anglų kalba)

Galutinė ataskaita "Parama plyno lauko investicijų skatinimui Lietuvoje" (lietuvių kalba; anglų kalba) ir jos priedai:

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-09-04