Europos Sąjungos struktūrinė parama 2007-2013 metais

 • 2009 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, vadovaudamiesi priemonės „Naujos galimybės“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 35 punktu, šiandien sustabdo kvietimą teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“. Paraiškos pagal šią priemonę priimamos kvietime nurodytuose LVPA skyriuose iki 2009 m. spalio 2 d. 1545 val. Detalesnė informacija pateikiama www.esparama.lt bei www.lvpa.lt tinklalapiuose.
 • 2009 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra šiandien paskelbė kvietimus teikti paraiškas pagal 3 mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros priemones: „Idėja LT“, „Intelektas LT“ ir „Intelektas LT+“. Pagal šiuos kvietimus planuojama skirti 414,6 mln. Lt iš 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Daugiau informacijos čia.
 • 2009 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pratęsė paraiškų pagal 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonę „Lyderis LT“ pateikimo terminą iki rugsėjo 10 d. Daugiau informacijos čia.
 • 2009 m. birželio 5 d. Birželio 9 d. Vilniuje vyks seminaras "Apie ES paramą iš ESmės". Seminaro trukmė nuo 10.00 iki 15.00 val. Seminaras vyks viešbutyje „Best Western“ (Konstitucijos pr. 14, Vilnius). Renginio metu bus pristatyti ES struktūrinės paramos lėšomis remiami finansų inžinerijos instrumentai ir priemonės: „Lyderis LT”, „Naujos galimybės“ bei „Turizmo paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“. LR ūkio ministerijos ir Lietuvos verslo paramos agentūros specialistai pateiks informaciją apie remiamas veiklas ir finansavimo sąlygas, paraiškų pildymą bei dažniausiai pasitaikančias klaidas. Dalyvavimas nemokamas. Daugiau informacijos (darbotvarkė, registracija) yra čia.
 • 2009 m. birželio 2 d. Informuojame, kad Europos investicijų fondas (EIF) paskelbė kvietimą bankams dalyvauti atrankoje dėl portfelinių garantijų suteikimo pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę VP2-2.3-UM-01-K „Kontroliuojantieji fondai“. Pradinė kvietimo suma – 50 mln. litų. Daugiau informacijos galite rasti čia. Su kvietimo dokumentacija galite susipažinti čia.
 • 2009 m. birželio 2 d. Birželio 4 d. Klaipėdoje vyks seminaras "Apie ES paramą iš ESmės" Seminaro trukmė nuo 10.00 iki 15.00 val. Seminaras vyks viešbutyje „Klaipėda“ (Naujojo sodo g. 1, Klaipėda). Renginio metu bus pristatyti ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojami finansų inžinerijos instrumentai ir priemones: „Lyderis LT”, „Naujos galimybės“ bei „Turizmo paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“. LR ūkio ministerijos ir Lietuvos verslo paramos agentūros specialistai pateiks informaciją apie remiamas veiklas ir finansavimo sąlygas, paraiškų pildymą bei dažniausiai pasitaikančias klaidas. Dalyvavimas nemokamas. Daugiau informacijos(darbotvarkė, registracija) yra čia.
 • 2009 m. gegužės 27 d. Informuojame, kad paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimui gauti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1.3-ŪM-06-K priemonę "Turizmo paslaugų/produktų įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas". Pagal priemonę finansavimas bus teikiamas privačių kultūros paveldo objektų tvarkomiesiems statybos darbams, turistinės klasės apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros vystymui, hipodromų statybai ir kt. Išsamesnę informaciją, taip pat paraiškai rengti ir pateikti aktualius dokumentus galite rasti čia.
 • 2009 m. gegužės 6 d. Paaiškėjo dar keturi bankai, į kuriuos finansavimo jau gali kreiptis smulkieji Lietuvos verslininkai: tai AB Šiaulių, AB Ūkio, AB „Parex“ ir UAB Medicinos bankai. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) baigė konkurso bankams, per kuriuos bus teikiamos paskolos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), pretendentų vertinimą. Daugiau informacijos šia tema galima rasti čia.
 • 2009 m. balandžio 15 d. Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“. Priemonės VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su įmonės produkcijos eksporto plėtros strategijos parengimu, įmonę dominančių užsienio rinkų tyrimais ir informacijos apie jų dalyvius įsigijimu, rinkodaros medžiagos, galinančios įmonę padaryti žinomesnę užsienio rinkose, parengimu. Paraiškai rengti ir teikti aktualius dokumentus galite rasti čia.
 • 2009 m. balandžio 10 d. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) šiandien paskelbė kvietimą bankams, per kuriuos bus teikiamos paskolos smulkiajam verslui. Kvietimo suma – 100 mln. Lt. Bankai pasiūlymus fondui turi pateikti per 10 darbo dienų nuo kvietimo paskelbimo. daugiau informacijos galite rasti čia.
 • 2009 m. balandžio 10 d. Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti pagal priemonę VP2-2.1-ŪM-01-K „Lyderis LT“. Pagal priemonę VP2-2.1-ŪM-01-K „Lyderis LT“ skiriamos paramos tikslas – skatinti įmones, išskyrus labai mažas įmones (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme) įsigyti naujas gamybos technologines linijas, modernizuoti esamas gamybos technologines linijas, tuo sudarant palankias sąlygas įmonių darbo našumui ir eksportui didinti. Paraiškai rengti ir teikti aktualius dokumentus galite rasti čia.
 • 2009 m. kovo 5 d. Kaip buvo sutarta vakar įvykusiame trišaliame susitikime tarp Ūkio ministro Dainiaus Kreivio, Finansų ministro Algirdo Gedimino Šemetos ir Europos investicijų fondo (EIF) vadovo Richardo Pelly, šiandien jau paskelbtas konkursas bankams, per kuriuos bus teikiami kreditai mažoms ir vidutinėms įmonėms. Bankai turi pateikti pasiūlymus Europos investicijų fondui per 20 darbo dienų nuo kvietimo paskelbimo. Daugiau informacijos apie tai galite rasti pranešime spaudai.
 • 2009 m. kovo 4 d. Siekdama suaktyvinti kreditinių išteklių rinką Lietuvoje, Vyriausybė susitarė su Europos Investicijų Fondu (EIF) dėl galimybės padidinti finansinių instrumentų, skirtų remti labai mažas, mažas ir vidutines įmones, sumą iki 1 mlrd. Lt. Tai šiandien užfiksuota trišalės finansavimo sutarties pakeitime, kurį pasirašė ūkio ministras Dainius Kreivys, finansų ministras Algirdas Gediminas Šemeta ir Europos investicijų fondo vadovas Richardas Pelly. Daugiau informacijos apie tai galite rasti pranešime spaudai.
 • 2009 m. vasario 19 d. 2009 m. vasario 20 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 101 "Dėl Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinamų projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimo". Remiantis šiuo nutarimu, privatiems juridiniams asmenims, įgyvendinantiems iš ES struktūrinės paramos finansuojamus projektus, bus taikomi sąskaitų apmokėjimo bei avansinio apmokėjimo, siekiančio iki 30 proc. prašomos paramos sumos, būdai. Be to, perpus sutrumpinamas terminas, per kurį turi būti įvertintas mokėjimo prašymas. Daugiau informacijos galite rasti pranešime spaudai.
 • 2009 m. vasario 18 d. Pagal Ūkio ministerijos, Finansų ministerijos ir Europos investicijų fondo 2008 m. spalio 1 d. pasirašytą trišalę sutartį, EIF šiandien paskelbė konkursą atrinkti finansinius tarpininkus rizikos kapitalo priemonėms įgyvendinti. Paraiškos gali būti teikiamos pagal dvi priemones: rizikos kapitalo fondai ir bendrų investicijų „Verslo angelų“ fondas. Per atrinktus privačius finansinius tarpininkus bus finansuojami labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) verslo projektai. Šis konkursas – viena iš priemonių, numatytų Ūkio ministerijos parengtame Ekonomikos skatinimo plano projekte. Daugiau informacijos galite rasti pranešime spaudai.
 • 2009 m. vasario 6 d. Informuojame, kad LR finansų ministerija regionuose organizuoja informacinius renginius pareiškėjams ir projektų vykdytojams. Daugiau informacijos apie renginių datas ir temas galite rasti www.esparama.lt tinklalapyje.
 • 2008 m. gruodžio 31 d. Informuojame, kad 2008 m. gruodžio 31 d. paskelbti kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemones "Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir plėtra" bei "Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra". Kvietimai galioja ir paraiškos gali būti teikiamos nuo 2008 m. gruodžio 31 d. iki 2009 m. kovo 2 d. Kviečiame susipažinti su kvietimų teikti paraiškas finansavimui gauti dokumentacija ukmin.lrv.lt, www.lvpa.lt arba www.esparama.lt tinklalapiuose.
 • 2008 m. gruodžio 17 d. Informuojame, kad 2008 m. gruodžio 17 d. paskelbti kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemones "E-verslasLT" bei "ProcesasLT". Kvietimas pagal priemonę "E-verslasLT" galioja iki 2009 m. vasario 24 d., o pagal priemonę "ProcesasLT" - iki 2009 m. kovo 3 d. Kviečiame susipažinti su kvietimų teikti paraiškas finansavimui gauti dokumentacija ukmin.lrv.lt, www.lvpa.lt arba www.esparama.lt tinklalapiuose.
 • 2008 m. gruodžio 15 d. Informuojame, kad penktadienį, gruodžio 12 d., Ūkio ministerijoje posėdžiavęs verslo projektų atrankos komitetas pagal priemonę „Lyderis LT“ rekomendavo skirti 5,3 mln. Lt paramą iš 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2 projektams įgyvendinti. Projektų, kuriems rekomenduota skirti ES paramą, sąrašą galite rasti Ūkio ministerijos tinklalapyje adresu: /uploads/ukmin/documents/files/imported/
 • 2008 m. lapkričio 27 d. Informuojame, kad ketvirtadienį, lapkričio 27 d., Ūkio ministerijoje posėdžiavęs turizmo projektų atrankos komitetas pagal priemonę „Turizmo paslaugų/produktų, įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ rekomendavo skirti 86,2 mln. Lt paramą iš 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų 20 projektų įgyvendinti. Projektų, kuriems rekomenduota skirti ES paramą, sąrašą galite rasti Ūkio ministerijos tinklalapyje adresu: /uploads/ukmin/documents/files/imported

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-09-02