Konkursas

Nauja informacija: 2018 m. vasario 6 d. Akmenės rajono savivaldybės administracija pasirašė ketinimų protokolą su UAB „Vakarų medienos grupė“ dėl planuojamų investicijų į žemės sklypą adresu: Ryto g. 4 Menčių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija, Akmenės r. sav., unikalus Nr. 4400-2299-2129, kuris yra Akmenės LEZ teritorijoje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė skelbia tarptautinį konkursą Akmenės laisvosios ekonominės zonos geriausiam verslo planui ir zonos statutui parengti bei steigėjų grupei parinkti (toliau – Konkursas). Konkursą laimėjęs steigėjas ar steigėjų grupė privalės įsteigti Akmenės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovę (toliau – bendrovė), kuri su Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija pasirašys Akmenės laisvosios ekonominės zonos veikimo pagrindų sutartį 49 metų terminui ir bus atsakinga už investuotojų pritraukimą, kurie zonoje steigtų gamybos ir/ar paslaugų įmones bei kurtų naujas darbo vietas. Bendrovė turės teisę suteikti investuotojui leidimą ūkio subjekto veiklai zonoje, subnuomoti bendrovei išnuomotą žemę zonos įmonėms, įregistruotoms šioje zonoje, steigti zonoje aptarnavimo įmones, nustatyti žemės ir nekilnojamojo turto subnuomos ir savitarpio paslaugų teikimo finansines sąlygas ir t.t. Detalus bendrovės teisių ir pareigų sąrašas nurodytas laisvąsias ekonomines zonas reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose.

Konkurso dalyvių dokumentai priimami Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje, adresu Gedimino pr. 38, Vilniuje.

Konkurso dalyvių dokumentų priėmimo pradžia – 2017 m. spalio 9 d., 8.00 valanda; dokumentų priėmimo pabaiga – 2018 m. kovo 1 d., 14.00 valanda. Vokai bus atplėšiami 2018 m. kovo 1d., 15.00 valandą, 209 salėje, Gedimino pr. 38, Vilniuje.

Konkurso dalyvis su Konkurso dokumentais bei informacija, susijusia su Akmenės laisvosios ekonominės zonos steigimu gali susipažinti adresu – http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/investiciju-veiklos-sritis/lez-konkursai-fez-tenders/akmenes-laisvoji-ekonomine-zona-akmene-free-economic-zone-2/konkursas.

Konkurso komisijos nario, teikiančio informaciją apie Konkursą, kontaktai – Gina Jaugielavičienė, Ūkio minsiterijos Investicijų ir eksporto departamento direktorė (Konkurso komisijos pirmininkas), adresas Gedimino pr. 38, Vilnius, el. p. gina.jaugielaviciene@ukmin.lt, tel. 8 706 64 840, faksas 8 706 64 762.

Konkurso dalyvis, užtikrindamas pasiūlymo galiojimą, privalo pateikti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Pasiūlymo galiojimui užtikrinti kiekvienas Konkurso dalyvis pateikia Konkurso organizatoriui vieną iš:

  • Lietuvos ar užsienio šalies tarptautinį reitingą, ne žemesnį nei Baa3/BBB-, turinčio banko besąlyginę ir neatšaukiamą garantiją;
  • Draudimo bendrovės, priklausančios draudimo įmonių grupei, kurios draudimo įmonės ar jų filialai yra registruoti ir vykdo veiklą ne mažiau kaip keturiose Europos Sąjungos valstybėse narėse, pagal nustatytą tvarką patvirtintas taisykles apdraustą laidavimą. Konkurso organizatorius turi teisę susipažinti su laidavimo draudimo taisyklėmis.

Prieš pateikdamas Pasiūlymą Konkurso dalyvis gali prašyti Konkurso organizatoriaus patvirtinti, kad jis sutinka priimti siūlomą Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo vertė lygi 28 962 (dvidešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt du) eurams. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti 90 kalendorinių dienų nuo Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu Konkursas vykdomas ilgiau nei 90 kalendorinių dienų nuo Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Konkurso dalyviai, pageidaujantys toliau dalyvauti Konkurse, privalo pratęsti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą 30 kalendorinių dienų. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo pratęsimų skaičius neribojamas ir Pasiūlymų galiojimo užtikrinimas turi galioti visą Konkurso vykdymo laiką.“

Konkurso nuostatai

LEZ pagrindų įstatymas

Akmenės LEZ įstatymas

Informacija apie Akmenės žemės sklypų kainą

Akmenės LEZ infrastruktura

Akmenės LEZ pristatymas

LRV nutarimas dėl Akmenės LEZ ribų nustatymo

LRV nutarimo dėl Akmenės LEZ ribų nustatymo priedas Nr.1

LRV nutarimo dėl Akmenės LEZ ribų nustatymo priedas Nr.2

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-28