Tarptautinis bendradarbiavimas

Tarptautinis bendradarbiavimas inovacijų srityje suteikia galimybę tiek šalies verslui, tiek mokslui dalyvauti kuriant ir taikant aukščiausias technologijas. Lietuvos įsitraukimas į tarptautines organizacijas ir dalyvavimas pažangių projektų veikloje užtikrina geresnę Lietuvos aukštųjų technologijų pramonės plėtrą, didina šalies konkurencingumą ir padeda įmonėms atrasti naujų rinkų inovatyvioms prekėms ir paslaugoms.