Projektai

Projektas „Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas“

Projekto tikslas:
Sukurti ir įdiegti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemą.

Projekto metu bus siekiama:
(1) sukurti ir išbandyti MTEP ir inovacijų politikos prioritetų stebėsenos ir poveikio vertinimo įrankius,
(2) sukurti ir išbandyti MTEP ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo įrankius,
(3) stiprinti projekto darbuotojų gebėjimus, siekiant suburti kompetencijų tinklą užtikrinantį projekto veiklų įgyvendinimo kokybę ir tęstinumą.
Siekiamas projekto rezultatas yra sistemos, kuri padėtų formuoti ir įgyvendinti nuoseklią MTEPI politiką bei prisidėtų prie tvarios Lietuvos ūkio plėtros, sukūrimas ir įdiegimas. Ši sistema taip pat padės viešojo valdymo darbuotojams ir dirbantiems su MTEPI priimti įrodymais grįstus sprendimus.

Projekto veiklos:
1.1. MTEP ir inovacijų politikos prioritetų stebėsenos ir poveikio vertinimo įrankių sukūrimas ir išbandymas,
1.2. MTEP ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo įrankių sukūrimas ir įdiegimas,
1.3. Projekto darbuotojų gebėjimų stiprinimas.

Projekto vykdytojas: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras
Projekto partneris: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 36 mėn.
Daugiau informacijos www.sumani2020.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-06