Kosmosas

Programos „Link ateities technologijų“ tikslas – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, būtinus Lietuvos integracijai į EKA mokslines ir technologijų kūrimo programas, sudaryti palankų tarptautinį kontekstą ir sąlygas tyrimams, kurie padės pagrindą kurti ateities technologijas, skatinti inovacijas ir didinti Lietuvos konkurencingumą bei saugumą. Vykdant nacionalinę mokslo programą „Link ateities technologijų“, siekiama pasirengti Lietuvos narystei EKA, t. y., užtikrinti, kad Lietuvos tyrėjai, Lietuvai tapus tikrąja EKA nare, galėtų lygiaverčiai konkuruoti su EKA valstybių narių tyrėjais

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e37b760f55e11e4927fda1d051299fb

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-06