Inovatyvios ekonomikos taryba

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinėse priemonėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 (Žin.2013, Nr. 29-1406) numatytas Inovatyvios ekonomikos tarybos (toliau –Taryba) įkūrimas.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 4-309 „Dėl Inovatyvios ekonomikos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ buvo patvirtinta Inovatyvios ekonomikos tarybos sudėtis ir patvirtinti jos nuostatai.

Tarybos tikslas – stiprinti valstybės institucijų, verslo ir mokslo visuomenės bendradarbiavimą, sudaryti palankesnę aplinką diegti inovacijas versle siekiant darnios ūkio plėtros ir Lietuvos ūkio konkurencingumo didinimo.

Aktuali informacija:

Kontaktai: el. p. iet@ukmin.lt