Galiojantys kvietimai

 Ūkio ministerija kviečia teikti paraiškas pagal priemones:

Verslo konsultantas LT (priemonės kodas Nr. 03.1.1-IVG-T-819)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-06-30 (15:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. birželio 22 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-430

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Metodiniai nurodymai dėl konsultacijų fiksuotųjų įkainių taikymo
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 5. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
 6. priedas. Dotacijos sutarties forma.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultuoja:

Naujos galimybės LT (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Naujos galimybės LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-05-31 (09:00 val.) iki 2016-08-02 (16:00 val.)

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas 2016 m. gegužės 30 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-383

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo
 5. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (bus įkelta artimiausiu metu)

Kiti aktualūs dokumentai:

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el.p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Verslo skatinimo projektų skyriaus projektų vadovė Daina Lauciutė-Ledovskojienė, el. p. d.lauciute@lvpa.lt , tel. (8 5) 268 7423.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866. 

 

Inoklaster LT (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-K-833)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Inoklaster LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-05-24 (09:00 val.) iki 2016-08-24 (16:00 val.)

Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-833 „Inoklaster LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2016 m. gegužės 23 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-368.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el.p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėja Sigita Trinkūnaitė, el. p. s.trinkunaite@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7434.

 • LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus projektų vadovė Rasa Gofman, el. p. r.gofman@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4861.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

 

Verslo klasteris LT (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-807)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Verslo klasteris LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-05-06 (09:00 val.) iki 2016-07-22 (16:00 val.)

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2016 m. gegužės 5 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-346.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus l. e. p. vedėjo pavaduotoja Aida Želvytė, el. p. a.zelvyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 8510.
 • LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vedėja Gintarė Kuncaitytė, el. p. g.kuncaityte@lvpa.lt, tel. 268 7424.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866

 

Smartinvest LT+ (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-K-823)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Smartinvest LT+“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-05-02 (09:00 val.) iki 2016-08-02 (16:00 val.)

Priemonės Nr.01.2.1-LVPA-K-823 „SmartInvest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2016 m. sausio 8 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-20.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Mokslo ir inovacijų skyriaus projektų vadovė Gitana Cieminienė, el. p. g.cieminiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7465
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866

 

DPT pramonei LT+ (priemonės kodas  NR. 03.3.1-LVPA-K-841)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „DPT pramonei LT+“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-03-29 (09:00 val.) iki 2016-08-01 (16:00 val.)

Priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (doc, pdf), patvirtintas 2016 m. kovo 25 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-422 (pdf).

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti

Dokumentai, kuriais vadovaujantis buvo rengiamas priemonės „DPT pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1:

 1. Komisijos komunikatas Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos didelio poveikio technologijų strategija – ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo priemonė“, COM (2012) 341 final;
 2. Europos Komisijos darbo grupės 2010 m. spalio 28 d. patvirtinta "Europos konkurencingumo ataskaita 2010", SEC(2010) 1276;
 3. Europos Komisijos didelio poveikio technologijų ekspertų darbų grupės teminė pažangių gamybos sistemų ataskaita.

Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (pdf).


Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Verslo produktyvumo projektų skyriaus vadėja Irma Slaviskienė, el.p. i.slavinskiene@lvpa.lt  tel. (8 5) 203 4676
 • LVPA  Komunikacijos skyriaus vedėja  Eglė Žemaitienė, el.p. e.zemaitine@lvpa.lt  tel. (8 5) 210 9091.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866

 

DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS (priemonės kodas  NR. J03-IVG-T)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-03-08 (09:00 val.) iki 2020-10-31 (16:00 val.)

Priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (doc, pdf), patvirtintas 2016 m. kovo 8 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-187 (pdf).

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 3. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 4. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
 5. priedas. Dotacijos sutartis.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultuoja:

 • Visuotinių dotacijų skyriaus projektų vertintoja Ernesta Sečinskytė, Nr. (8 5) 247 7607, el. paštas dpk2@invega.lt
 • Visuotinių dotacijų skyriaus projektų vertintoja Aistė Kinderytė, tel. Nr. (8 5) 210 6391, el. paštas dpk2@invega.lt
 • Visuotinių dotacijų skyriaus vadovas Gintaras Uselis, tel. Nr. (8 5) 211 3568, el. paštas dpk2@invega.lt

Ūkio ministerija kviečia teikti projektinius pasiūlymus pagal valstybės projektų planavimo būdu įgyvendinamas priemones:

Smartparkas LT (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-V-830)


Projektiniai pasiūlymai gali būti teikiami iki 2016-09-20 (16:00 val.)

Kvietimas Nr. 1 teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Smartparkas LT“

Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-830 „SmartParkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2016 m. birželio 21 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-427.

Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo forma

Projektinius pasiūlymus priima Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (http://ukmin.lrv.lt), Gedimino pr. 38, LT-01104, telefonas (8 706) 6 4845  el. p. kanc@ukmin.lt

Konsultuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Investicijų politikos skyriaus vyriausioji specialistė Laura Daukšienė, el. p. laura.dauksiene@ukmin.lt, tel. (8 706) 6 4854

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-07-21