Galiojantys kvietimai

Ūkio ministerija kviečia teikti paraiškas pagal priemones:

 Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje  (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-K-827)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-09-22 (09:00 val.) iki 2017-11-22 (16:00 val.)

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 2017 m. rugsėjo 19 d. suvestinė redakcija (pdf.) 

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (docx, pdf)
 2. priedas. Projektų naudos ir kokybės vertinimo lentelė (kai numatomi įmonių darbuotojų mokymai pameistrystės forma kvalifikacijai arba jos daliai įgyti)(docx, pdf)
 3. priedas. Projektų naudos ir kokybės vertinimo lentelė (kai numatomi įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje kvalifikacijai tobulinti (docx, pdf)
 4. priedas. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas (taikoma pareiškėjui) (docx, pdf)
 5. priedas. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas (taikoma partneriui (-iams)) (docx, pdf)
 6. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (docx, pdf)
 7. priedas. Mokymo programos aprašymas (docx, pdf)
 8. priedas. Informacija apie pareiškėjo ir partnerio gautą (planuojamą gauti) valstybės pagalbą projektui (docx, pdf)

Iš dalies užpildyta paraiškos forma (pdf.)

Paraiškas priima:

 • Europos socialinio fondo agentūra (www.esfa.lt), Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius, telefonas (8 5) 264 9340

Konsultuoja:

 • Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė Dalia Česlauskaitė, Nr. (8 5) 241 3165, el. paštas dalia.ceslauskaite@esf.lt
 • Projektų valdymo skyriaus II projektų vyr. vadovė Rima Sakalauskienė, Nr. (8 5) 250 0202 el. paštas rima.sakalauskiene@esf.lt

 

Verslo konsultantas LT (priemonės kodas Nr. 03.1.1-IVG-T-819)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-10-02 (10:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (docx, pdf), patvirtintas 2016 m. birželio 22 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-430 (pdf).

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (docx, pdf)
 2. priedas. Metodiniai nurodymai dėl konsultacijų fiksuotųjų įkainių taikymo (docx, pdf)
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (docx, pdf)
 4. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (docx, pdf)
 5. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą (docx, pdf)
 6. priedas. Dotacijos sutarties forma (docx, pdf)

Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašas, 2017 m. lapkričio 16 d. redakcija (docx, pdf)

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultuoja:

 

Eco-inovacijos LT+ (priemonės kodas Nr. 03.3.2-LVPA-K-837)


Kvietimas Nr.2 teikti paraiškas pagal priemonę „Eco-Inovacijos LT+"

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-08-30 (10:00 val.) iki 2017-11-30 (17:00 val.)

Paraiškos forma

Priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-Inovacijos LT+" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.2 (docx, pdf) , patvirtintas 2017 m. rugpjūčio 28 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-499

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
  • LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus l. e. p. vedėjo pavaduotoja Aida Želvytė, a.zelvyte@lvpa.lt , tel. (8 5) 268 8510.
  • LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Kristina Bružienė, el. p. k.bruziene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7469.

 • Bendraisiais klausimais:
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

 

 Expo konsultantas LT  (priemonės kodas Nr. 03.2.1-IVG-T-825)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Expo konsultantas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-08-08 (10:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2017 m. liepos 12 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-409.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (docx, pdf)
 2. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo (docx, pdf)
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (docx, pdf)
 4. priedas. Paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą (docx, pdf)
 5. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą (docx, pdf)
 6. priedas, Dotacijos sutartis (docx, pdf)

Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašas, 2017 m. lapkričio 16 d. redakcija (docx, pdf)

Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (bus įkelta vėliau).

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultuoja:

 • Justina Balčiūtė, tel. Nr. (8 5) 210 6391, el.paštas expo@invega.lt

 • Ernesta Sečinskytė, tel. Nr. (8 5) 247 7607, el. paštas expo@invega.lt

 • Gintaras Uselis, tel. Nr. (8 5) 211 3568, el. paštas expo@invega.lt

 

Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+ (priemonės kodas Nr. 04.2.1-LVPA-K-836)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+" (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms)"

Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+" (didelėms pramonės įmonėms)"

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-07-24 (09:00 val.) iki 2017-12-15 (24:00 val.)

Paraiškos forma labai mažoms, mažoms ir vidutinėms pramonės įmonėms

Paraiškos forma didelėms pramonės įmonėms

Priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas 2017 m. liepos 19 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-423

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
  • LVPA Energetikos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Alina Makevičienė, el. p. a.makeviciene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 8513.
 • Bendraisiais klausimais:
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
  • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

 

 Inostažuotė  (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-T-847)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Inostažuotė“ (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms)

Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Inostažuotė“ (didelėms įmonėms)

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-07-31 (08:30 val.) iki 2020-06-30 (16:00 val.)

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“ projektų finansavimo sąlygų aprašas , patvirtintas 2017 m. liepos 10 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-397.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (docx, pdf)
 2. priedas. Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (docx, pdf)
 3. priedas. Informacija reikalinga projekto atitikčiai įvertinti (docx, pdf)

Paraiškos forma (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms)

Paraiškos forma (didelėms įmonėms)

Paraiškas priima:

 • Europos socialinio fondo agentūra (www.esfa.lt), Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius, telefonas (8 5) 264 9340

Konsultuoja:

 • Projektų valdymo skyriaus II vyr. projektų vadovė Daiva Jakubauskienė, Nr. (8 5) 250 0222, el. paštas daiva.jakubauskiene@esf.lt
 • Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė Ania Artisiuk, Nr. (8 5) 250 0261, el. paštas ania.artisiuk@esf.lt
 • Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė Loreta Raugalaitė, Nr. (8 5) 241 3173, el. paštas loreta.raugalaite@esf.lt

 

 Smart FDI  (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-T-848)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Smart FDI“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-06-22 (09:00 val.) iki 2020-11-30 (16:00 val.)

Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2017 m. birželio 20 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-363.

2017 m. lapkričio 3 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-628 patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai (pdf).

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (docx, pdf)
 2. priedas. Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas (docx, pdf)
 3. priedas. Informacija apie gautą valstybės pagalbą (docx, pdf)
Paraiškos forma

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el.p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA l. e. p. Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėjas Vytaras Tamašauskas, el. p. v.tamasauskas@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4849.

 • LVPA  Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus projektų vadovė Laura Sabulienė, el. p. l.sabuliene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7448.

Bendraisiai klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

 

Inopatentas (priemonės kodas Nr. 01.2.1-MITA-T-845)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Inopatentas“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-06-23 (09:00 val.) iki 2020-11-30 (16:00 val.)

Priemonės „Inopatentas" paraiškos forma

Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2017 m. birželio 16 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-353. 

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (doc, dpf)
 2. priedas. Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (doc, pdf)
 3. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai finansavimo sąlygų aprašo nuostatoms ir projektų atrankos kriterijams įvertinti (doc, pdf)
 4. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotų įkainių taikymo (doc, pdf)
 5. priedas. Paraiškos forma (doc, pdf)
 6. priedas. Partnerio deklaracija (doc, pdf)
 7. priedas. Dotacijos sutartis (doc, pdf)

Paraiškas priima:

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (www.mita.lt), A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius, el. p. info@mita.lt

Konsultuoja:

 

Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-T-846)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-06-27 (08:30 val.) iki 2020-06-30 (16:00 val.)

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2017 m. birželio 8 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-341.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 3. priedas. Informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą
 4. priedas. Metodiniai nurodymai dėl mokomų asmenų kelionių mokytis į užsienį fiksuotų įkainių taikymo
 5. priedas. Pažyma dėl užsienio investuotojų mokomų asmenų trumpalaikių kelionių į užsienį išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius
 6. priedas. Pažyma dėl užsienio investuotojų mokomų asmenų ilgalaikių kelionių į užsienį išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius

Paraiškas priima:

 • Europos socialinio fondo agentūra (www.esfa.lt), Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius, telefonas (8 5) 264 9340

Konsultuoja:

 • Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovas Robertas Binderis, Nr. (8 5) 246 1835, el. paštas robertas.binderis@esf.lt
 • Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė Viktorija Mickuvienė, Nr. (8 5) 241 3160, el. paštas viktorija.mickuviene@esf.lt
 • Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė Jelena Račkauskienė, Nr. (8 5) 264 6247, el. paštas jelena.rackausiene@esf.lt

 

Kompetencijų vaučeris (priemonės kodas Nr. 09.4.3-IVG-T-813)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-03-17 (09:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-812 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. spalio 7 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-611 (docx, pdf) ir 2017 m. rugpjūčio 30 d. projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai (docx, pdf).

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo
 3. priedas. Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 5. priedas. Informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (be kitokios, ir de minimis pagalbą)
 6. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą 
 7. priedas. Valstybės pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinantis klausimynas pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant sutarties 107 ir 108 straipsnius
 8. priedas. Prašymas dėl darbuotojo dalyvavimo projekto veiklose
 9. priedas. Pareiškėjo darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
 10. priedas. Projekto dalyvio apklausos anketa
 11. priedas. Dotacijos sutarties forma

 Mokymų paslaugų tiekėjų ir mokymo programų sąrašas.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultuoja:

 • Visuotinių dotacijų skyriaus projektų vertintoja Ernesta Sečinskytė, Nr. (8 5) 247 7607, el. paštas mokymai@invega.lt
 • Visuotinių dotacijų skyriaus projektų vertintoja Justina Balčiūtė, tel. Nr. (8 5) 210 6391, el. paštas mokymai@invega.lt
 • Visuotinių dotacijų skyriaus vadovas Gintaras Uselis, tel. Nr. (8 5) 211 3568, el. paštas mokymai@invega.lt

 

 InoConnect  (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-T-844)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „InoConnect“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-03-08 (09:00 val.) iki 2020-11-30 (16:00 val.)

Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2017 m. kovo 6 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-1268.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 3. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo
 4. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma.

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el.p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėja Sigita Trinkūnaitė, el. p. s.trinkunaite@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7434.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

 

DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS (priemonės kodas  NR. J03-IVG-T)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“

Kvietimas Nr.2 teikti paraiškas pagal priemonę  „Dalinis palūkanų kompensavimas“  

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-03-08 (09:00 val.) iki 2020-10-31 (16:00 val.)
Priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ paraiškos forma

Priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (doc, pdf), patvirtintas 2016 m. kovo 8 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-187 (pdf).

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 3. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 4. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
 5. priedas. Dotacijos sutartis.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultuoja:

 • Visuotinių dotacijų skyriaus projektų vertintoja Ernesta Sečinskytė, Nr. (8 5) 247 7607, el. paštas dpk2@invega.lt
 • Visuotinių dotacijų skyriaus projektų vertintoja Aistė Kinderytė, tel. Nr. (8 5) 210 6391, el. paštas dpk2@invega.lt
 • Visuotinių dotacijų skyriaus vadovas Gintaras Uselis, tel. Nr. (8 5) 211 3568, el. paštas dpk2@invega.lt

 

Galiojančių kvietimai teikti projektinius pasiūlymus pagal valstybės projektų planavimo būdu įgyvendinamas priemones:

Tarptautiškumas LT (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-V-826)


Projektiniai pasiūlymai teikiami iki 2017 m. gruodžio 7 d.

Kvietimas Nr. 2 teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Tarptautiškumas LT“

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-V-830 „Tarptautiškumas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas 2017 m. rugsėjo 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-562

Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo forma

Projektinius pasiūlymus priima Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (http://ukmin.lrv.lt), Gedimino pr. 38, LT-01104, telefonas (8 706) 6 4845  el. p. kanc@ukmin.lt arba asta.svirinaviciute@ukmin.lt

Konsultuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Eksporto skyriaus vedėja Asta Svirinavičiūtė, el. p. asta.svirinaviciute@ukmin.lt, tel. (8 706) 6 4683

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-16