Galiojantys kvietimai

Ūkio ministerija kviečia teikti paraiškas pagal priemones:

Inovaciniai čekiai (priemonės kodas Nr. 01.2.1-MITA-K-824)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Inovaciniai čekiai“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-01-16 (09:00 val.) iki 2017-03-16 (16:00 val.)

Priemonės „Inovaciniai čekiai" paraiškos forma

Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2017 m. sausio 5 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-4. 

Paraiškas priima:

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (www.mita.lt), A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius, el. p. info@mita.lt

Konsultuoja:

 

Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-K-827)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-11-21 (09:00 val.) iki 2017-02-21 (16:00 val.)

Priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje" paraiškos forma 

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. lapkričio 16 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-717. 

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 

Regio Invest LT+ (priemonės kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-803)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Regio Invest LT+"

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-11-09 (09:00 val.) iki 2017-03-10 (15:45 val.)
Priemonės „Regio Invest LT+“ paraiškos forma: paslaugų teikimo įmonėms; gamybos įmonėms.

Priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas 2016 m. lapkričio 8 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-686

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
 • LVPA Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėja Irma Slavinskienė, el. p. i.slavinskiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4676.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

 

DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS (priemonės kodas  NR. J03-IVG-T)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-03-08 (09:00 val.) iki 2020-10-31 (16:00 val.)
Priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ paraiškos forma

Priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (doc, pdf), patvirtintas 2016 m. kovo 8 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-187 (pdf).

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 3. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 4. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
 5. priedas. Dotacijos sutartis.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultuoja:

 • Visuotinių dotacijų skyriaus projektų vertintoja Ernesta Sečinskytė, Nr. (8 5) 247 7607, el. paštas dpk2@invega.lt
 • Visuotinių dotacijų skyriaus projektų vertintoja Aistė Kinderytė, tel. Nr. (8 5) 210 6391, el. paštas dpk2@invega.lt
 • Visuotinių dotacijų skyriaus vadovas Gintaras Uselis, tel. Nr. (8 5) 211 3568, el. paštas dpk2@invega.lt

 

Ūkio ministerijos kvietimų teikti projektinius pasiūlymus pagal valstybės projektų planavimo būdu įgyvendinamas priemones šiuo metu nėra.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-02-02