Galiojantys kvietimai

 Ūkio ministerija kviečia teikti paraiškas pagal priemones:

Verslo konsultantas LT (priemonės kodas Nr. 03.1.1-IVG-T-819)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-06-30 (15:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. birželio 22 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-430

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Metodiniai nurodymai dėl konsultacijų fiksuotųjų įkainių taikymo
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 5. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
 6. priedas. Dotacijos sutarties forma.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultuoja:

 

Inoklaster LT (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-K-833)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Inoklaster LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-05-24 (09:00 val.) iki 2016-08-24 (16:00 val.)

Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-833 „Inoklaster LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2016 m. gegužės 23 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-368.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el.p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėja Sigita Trinkūnaitė, el. p. s.trinkunaite@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7434.

 • LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus projektų vadovė Rasa Gofman, el. p. r.gofman@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4861.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

 

DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS (priemonės kodas  NR. J03-IVG-T)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-03-08 (09:00 val.) iki 2020-10-31 (16:00 val.)

Priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (doc, pdf), patvirtintas 2016 m. kovo 8 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-187 (pdf).

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 3. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 4. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
 5. priedas. Dotacijos sutartis.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultuoja:

 • Visuotinių dotacijų skyriaus projektų vertintoja Ernesta Sečinskytė, Nr. (8 5) 247 7607, el. paštas dpk2@invega.lt
 • Visuotinių dotacijų skyriaus projektų vertintoja Aistė Kinderytė, tel. Nr. (8 5) 210 6391, el. paštas dpk2@invega.lt
 • Visuotinių dotacijų skyriaus vadovas Gintaras Uselis, tel. Nr. (8 5) 211 3568, el. paštas dpk2@invega.lt

Ūkio ministerija kviečia teikti projektinius pasiūlymus pagal valstybės projektų planavimo būdu įgyvendinamas priemones:

Tarptautiškumas LT (priemonės kodas Nr. 03.2.1-LVPA-V-826)


Projektiniai pasiūlymai gali būti teikiami iki 2016-09-16 (17:00 val.)

Kvietimas Nr. 1 teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Tarptautiškumas LT“

Priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-V-826 „Tarptautiškumas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2016 m. birželio 9 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-404.

Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo forma (bus įkelta artimiausiu metu)

Projektinius pasiūlymus priima Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (http://ukmin.lrv.lt), Gedimino pr. 38, LT-01104, telefonas (8 706) 6 4845  el. p. kanc@ukmin.lt arba asta.svirinaviciute@ukmin.lt

Konsultuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Eksporto skyriaus vedėja Asta Svirinavičiūtė, el. p. asta.svirinaviciute@ukmin.lt, tel. (8 706) 6 4683

 

Smartparkas LT (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-V-830)


Projektiniai pasiūlymai gali būti teikiami iki 2016-09-20 (16:00 val.)

Kvietimas Nr. 1 teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Smartparkas LT“

Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-830 „SmartParkas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2016 m. birželio 21 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-427.

Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo forma

Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ prioritetinių krypčių veiksmų planai:

Projektinius pasiūlymus priima Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (http://ukmin.lrv.lt), Gedimino pr. 38, LT-01104, telefonas (8 706) 6 4845  el. p. kanc@ukmin.lt

 

Konsultuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Investicijų politikos skyriaus vyriausioji specialistė Laura Daukšienė, el. p. laura.dauksiene@ukmin.lt, tel. (8 706) 6 4854

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-08-18