Galiojantys kvietimai

 Ūkio ministerija skelbia finansų tarpininkų atranką, kuri vykdoma viešojo pirkimo būdu:

PORTFELINĖS GARANTIJOS PASKOLOMS, FINANSUOJAMOS IŠ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO


Kvietimas finansų tarpininkų atrankai pagal priemonę „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“

Paraiškų teikimo terminas: iki 2016-12-12 (10:00 val.)

Ūkio ministerija skelbia priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamoms iš Europos regioninės plėtros fondo“ finansų tarpininkų atranką, kuri vykdoma viešojo pirkimo būdu. Pagal šią priemonę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bus teikiamos portfelinės garantijos už paskolas (įskaitant kredito linijas). Priemonei įgyvendinti iš viso skirta 13,48 mln. Eur 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų lėšų. (atviro konkurso sąlygos)

          Priedai:

 1. priedas. Pasiūlymo forma
 2. priedas. Tiekėjo deklaracija
 3. priedas. Techninė užduotis
 4. priedas. Pažyma apie kreditavimo veiklos ir apskaitos reikalavimų laikymąsi

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultuoja:

 

PORTFELINĖS GARANTIJOS LIZINGO SANDORIAMS, FINANSUOJAMOS IŠ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO


Kvietimas finansų tarpininkų atrankai pagal priemonę „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“

Paraiškų teikimo terminas: iki 2016-12-12 (10:00 val.)

Ūkio ministerija skelbia priemonės „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams, finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo“ finansų tarpininkų atranką, kuri vykdoma viešojo pirkimo būdu. Pagal šią priemonę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bus teikiamos portfelinės garantijos už lizingo sandorius. Priemonei įgyvendinti iš viso skirta 4 mln. Eur 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų lėšų. (atviro konkurso sąlygos)

          Priedai:

 1. priedas. Pasiūlymo forma
 2. priedas. Tiekėjo deklaracija
 3. priedas. Techninė užduotis
 4. priedas. Pažyma apie kreditavimo veiklos ir apskaitos reikalavimų laikymąsi

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultuoja:

 

PASIDALYTOS RIZIKOS PASKOLOS, FINANSUOJAMOS IŠ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDO


Kvietimas finansų tarpininkų atrankai pagal priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“

Paraiškų teikimo terminas: iki 2016-12-12 (10:00 val.)

Ūkio ministerija skelbia priemonės „Pasidalytos rizikos paskolos, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ finansų tarpininkų atranką, kuri vykdoma viešojo pirkimo būdu. Pagal šią priemonę smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bus teikiamos pasidalytos rizikos paskolos (įskaitant kredito linijas) vykdomiems projektams įgyvendinti. Priemonei įgyvendinti iš viso skirta 84,07 mln. Eur 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų lėšų. (atviro konkurso sąlygos)

          Priedai:

 1. priedas. Pasiūlymo forma
 2. priedas. Tiekėjo deklaracija
 3. priedas. Techninė užduotis
 4. priedas. Pažyma apie kreditavimo veiklos ir apskaitos reikalavimų laikymąsi

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultuoja:

 

Ūkio ministerija kviečia teikti paraiškas pagal priemones:

Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-K-827)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-11-21 (09:00 val.) iki 2017-02-21 (16:00 val.)

Priemonės „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje" paraiškos forma 

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. lapkričio 16 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-717. 

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 

Regio Invest LT+ (priemonės kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-803)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Regio Invest LT+"

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-11-09 (09:00 val.) iki 2017-03-10 (15:45 val.)
Priemonės „Regio Invest LT+“ paraiškos forma (bus įkelta artimiausiu metu)

Priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2, patvirtintas 2016 m. lapkričio 8 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-686

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
 • LVPA Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėja Irma Slavinskienė, el. p. i.slavinskiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4676.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

 

Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+ (priemonės kodas Nr. 04.2.1-LVPA-K-836)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+"

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-10-25 (09:00 val.) iki 2017-01-25 (16:00 val.)
Priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ paraiškos forma

Priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. spalio 20 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-647

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
 • LVPA Energetikos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Alina Makevičienė, el. p. a.makeviciene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 8513.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

 

Inomokymai (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-K-840)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Inomokymai“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-10-11 (09:00 val.) iki 2016-12-23* (13:00 val.)

*- pratęstas priemonės „Inomokymai“ paraiškų pateikimo terminas

Priemonės „Inomokymai“ paraiškos forma 

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-840 „Inomokymai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. spalio 4 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-605. 

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 

Kompetencijos LT (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-K-814)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijos LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-08-30 (09:00 val.) iki 2016-12-01* (16:00 val.)

*- pratęstas priemonės „Kompetencijos LT“ paraiškų pateikimo terminas

Priemonės „Kompetencijos LT“ paraiškos forma 

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 patvirtintas 2016 m. rugpjūčio 26 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-532

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas (taikytina partneriui)
 5. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
 6. priedas. Metodiniai nurodymai dėl mokamų darbuotojų kelionių mokytis į užsienį fiksuotųjų įkainių taikymo
 7. priedas. Pažyma dėl mokamų darbuotojų trumpalaikių kelionių į užsienį išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius
 8. priedas. Pažyma dėl mokamų darbuotojų ilgalaikių kelionių į užsienį išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius
 9. priedas. Sektorių sąrašas
 10. priedas. Mokymo programa ir jos aprašymas

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • Projektų valdymo skyriaus (III) projektų vadovė Rima Sakalauskienė, Nr. 8 5 250 0202,
 • Projektų valdymo skyriaus (III) vyr. projektų vadovė Laura Batulevičiūtė, tel. 8 5 264 6235.

 

DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS (priemonės kodas  NR. J03-IVG-T)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-03-08 (09:00 val.) iki 2020-10-31 (16:00 val.)
Priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ paraiškos forma

Priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (doc, pdf), patvirtintas 2016 m. kovo 8 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-187 (pdf).

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 3. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 4. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
 5. priedas. Dotacijos sutartis.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultuoja:

 • Visuotinių dotacijų skyriaus projektų vertintoja Ernesta Sečinskytė, Nr. (8 5) 247 7607, el. paštas dpk2@invega.lt
 • Visuotinių dotacijų skyriaus projektų vertintoja Aistė Kinderytė, tel. Nr. (8 5) 210 6391, el. paštas dpk2@invega.lt
 • Visuotinių dotacijų skyriaus vadovas Gintaras Uselis, tel. Nr. (8 5) 211 3568, el. paštas dpk2@invega.lt

 

Ūkio ministerija kviečia teikti projektinius pasiūlymus pagal valstybės projektų planavimo būdu įgyvendinamas priemones:

Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai (priemonės kodas 09.4.3-ESFA-V-834)


Kvietimas Nr. 1 teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai“

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus iki 2017 m. sausio 2 d.  

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-V-834 „Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2016 m. spalio 27 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-674.

Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo forma (doc)

Projektinius pasiūlymus priima:

Konsultuoja:

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Ūkio plėtros Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Šimkutė, el. p. jurga.simkute@ukmin.lt, tel. (8 706) 6 3210;

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-12-02