Galiojantys kvietimai

Ūkio ministerija kviečia teikti paraiškas pagal priemones:

Inostartas (priemonės kodas Nr. 01.2.1-MITA-T-852)


Kvietimas Nr. 1 (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) teikti paraiškas pagal priemonę „Inostartas“ 

Kvietimas Nr. 2 (kituose regionuose) teikti paraiškas pagal priemonę „Inostartas“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-04-30 (09:00 val.) iki 2020-09-30 (24:00 val.)

Priemonės „Inostartas" paraiškos forma (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje)

Priemonės „Inostartas" paraiškos forma (kituose regionuose)

Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2018 m. balandžio 27 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-250 (doc, pdf). 

Paraiškas priima:

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (www.mita.lt), A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius, el. p. info@mita.lt

Konsultuoja:

 • MITA Visuotinės dotacijos skyriaus specialistė Ieva Kalpokaitė, el.p. ieva.kalpokaite@mita.lt, tel. (8 5) 264 4712

 

Pramonės skaitmeninimas  (priemonės kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-854)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Pramonės skaitmeninimas“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-05-04 iki 2018-09-04

Priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2018 m. gegužės 2 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-257 (doc, pdf).

Paraiškos forma

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el.p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA l. e. Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėjo pareigas Karolis Balaišis, el. p. k.balaisis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 8500.

 • LVPA  l. e. Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėjo pavaduotojos pareigas Elena Karolienė, el. p. e.karoliene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

Bendraisiai klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

 

Inočekiai (priemonės kodas Nr. 01.2.1-MITA-T-851)


Kvietimas Nr. 1 (pradedantiems inovatoriams) teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai“ 

Kvietimas Nr. 2 (brandiems inovatoriams) teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai“

Kvietimas Nr. 3 ("Seal of Excellence") teikti paraiškas pagal priemonę „Inočekiai“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-04-27 (09:00 val.) iki 2020-09-30 (24:00 val.)

Priemonės „Inočekiai" paraiškos forma (pradedantiems inovatoriams)

Priemonės „Inočekiai" paraiškos forma (brandiems inovatoriams)

Priemonės „Inočekiai" paraiškos forma ("Seal of Excellence")

 

Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas 2018 m. balandžio 24 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-241 (doc, pdf). 

 

Paraiškas priima:

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (www.mita.lt), A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius, el. p. info@mita.lt

Konsultuoja:

 • MITA Visuotinės dotacijos skyriaus specialistė Ieva Kalpokaitė, el.p. ieva.kalpokaite@mita.lt, tel. (8 5) 264 4712

 

Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara (priemonės kodas Nr. 05.4.1-LVPA-K-808)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-04-27 (09:00 val.)  iki 2018-08-01 (16:00 val.)

Priemonės „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara" paraiškos forma (bus patalpinta artimiausiu metu)

Priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (doc, pdf), patvirtintas 2018 m. balandžio 24 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-242.

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • Gintarė Kuncaitytė, LVPA Verslumo skatinimo projektų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 2068 7424, el. p. g.kuncaityte@lvpa.lt
 • Deividas Petrulevičius, LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas, tel. (8 5) 268 7411, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt

Bendraisiais klausimais:

 • Eglė Žemaitienė, LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja, tel. (8 5) 210 9091, el. p. v.tamasauskas@lvpa.lt
 • Sigita Šušienė, LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė, tel. (8 5) 203 4866, el. p. s.susiene@lvpa.lt

 

Intelektas LT-2 (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-K-855)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Intelektas LT-2“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-04-20 (09:00 val.)  iki 2018-08-20 (24:00 val.)

Priemonės „Intelektas LT-2" paraiškos forma (pdf.)

Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-K-855 „Intelektas LT-2“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (doc, pdf), patvirtintas 2018 m. balandžio 18 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-222.

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • Vytaras Tamašauskas, LVPA l. e. p. Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 203 4869, el. p. v.tamasauskas@lvpa.lt
 • Egidijus Braciška, LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas, tel. (8 5) 259 1131, el. p. e.braciska@lvpa.lt
 • Deividas Petrulevičius, LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas, tel. (8 5) 268 7411, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt

Bendraisiais klausimais:

 • Eglė Žemaitienė, LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja, tel. (8 5) 210 9091, el. p. v.tamasauskas@lvpa.lt
 • Sigita Šušienė, LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė, tel. (8 5) 203 4866, el. p. s.susiene@lvpa.lt

Dėl ekspertinės išvados teikimo:

 • Domilė Lideikytė, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros Teisės, pirkimų ir vertinimo skyriaus vedėja, tel. (8 5) 264 4706, el. p. domile.lideikyte@mita.lt
 • Aušra Vilutienė, Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo direktorė, tel. (8 5) 261 1009, el. p. ausra.vilutiene@lmt.lt

 

 

 

Inopatentas (priemonės kodas Nr. 01.2.1-MITA-T-845)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Inopatentas“

Paraiškų teikimo terminas: iki 2020-11-30 (16:00 val.)

Priemonės „Inopatentas" paraiškos forma

Priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2017 m. birželio 16 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-353.

 su 2018 m. kovo 22 d. pakeitimais (doc, pdf) patvirtintais ūkio ministro įsakymu Nr. 4-161.

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (doc, dpf)
 2. priedas. Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (doc, pdf)
 3. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai finansavimo sąlygų aprašo nuostatoms ir projektų atrankos kriterijams įvertinti (doc, pdf)
 4. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotų įkainių taikymo (doc, pdf)
 5. priedas. Paraiškos forma (doc, pdf)
 6. priedas. Partnerio deklaracija (doc, pdf)
 7. priedas. Dotacijos sutartis (doc, pdf)

Paraiškas priima:

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (www.mita.lt), A. Goštauto g. 12, 01108 Vilnius, el. p. info@mita.lt

Konsultuoja:

 

Inostažuotė  (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-T-847)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Inostažuotė“ (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms)

Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Inostažuotė“ (didelėms įmonėms)

Paraiškų teikimo terminas: 2020 m. birželio 30 d.

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-847 „Inostažuotė“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (doc, pdf),  2018 m. kovo 27 d. redakcija.

 

Paraiškos forma (labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms)

Paraiškos forma (didelėms įmonėms)

Paraiškas priima:

 • Europos socialinio fondo agentūra (www.esfa.lt), Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius, telefonas (8 5) 264 9340

Konsultuoja:

 • Projektų valdymo skyriaus II vyr. projektų vadovė Daiva Jakubauskienė, Nr. (8 5) 250 0222, el. paštas daiva.jakubauskiene@esf.lt
 • Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė Ania Artisiuk, Nr. (8 5) 250 0261, el. paštas ania.artisiuk@esf.lt
 • Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė Loreta Raugalaitė, Nr. (8 5) 241 3173, el. paštas loreta.raugalaite@esf.lt

 

Eco konsultantas LT (priemonės kodas Nr. 03.3.2-IVG-T-829)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Eco konsultantas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-12-06 (10:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 03.3.2-IVG-T-829 „Eco konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (docx, pdf), patvirtintas 2017 m. lapkričio 30 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-689.

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (docx, pdf)
 2. priedas. Metodiniai nurodymai dėl konsultacijų fiksuotųjų įkainių taikymo (docx, pdf)
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (docx, pdf)
 4. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (docx, pdf)
 5. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą (docx, pdf)
 6. priedas. Dotacijos sutarties forma (docx, pdf)

Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašas, 2017 m. lapkričio 16 d. redakcija (docx, pdf)

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultacijos: el. paštu eco@invega.lt bei telefonu 8 5 2106391

 

Verslo konsultantas LT (priemonės kodas Nr. 03.1.1-IVG-T-819)


Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-10-02 (10:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (docx, pdf), patvirtintas 2016 m. birželio 22 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-430 (pdf).

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (docx, pdf)
 2. priedas. Metodiniai nurodymai dėl konsultacijų fiksuotųjų įkainių taikymo (docx, pdf)
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas (docx, pdf)
 4. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (docx, pdf)
 5. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą (docx, pdf)
 6. priedas. Dotacijos sutarties forma (docx, pdf)

Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašas, 2017 m. lapkričio 16 d. redakcija (docx, pdf)

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultacijos: el.paštu verslokonsultacijos@invega.lt bei telefonu 8 5 2106391

 

 Expo konsultantas LT  (priemonės kodas Nr. 03.2.1-IVG-T-825)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Expo konsultantas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-08-08 (10:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, 2018 m. balandžio 13 d. redakcija (doc, pdf).

Verslo konsultantų tinklo veiklos organizavimo ir administravimo tvarkos aprašas, 2017 m. lapkričio 16 d. redakcija (docx, pdf)

Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma (pdf).

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultacijos:  el. paštu expo@invega.lt bei telefonu 8 5 2107513, 8 5 2106391

 

 Smart FDI  (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-T-848)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Smart FDI“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-06-22 (09:00 val.) iki 2020-11-30 (16:00 val.)

Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2017 m. birželio 20 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-363.

2017 m. lapkričio 3 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-628 patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai (pdf).

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė (docx, pdf)
 2. priedas. Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas (docx, pdf)
 3. priedas. Informacija apie gautą valstybės pagalbą (docx, pdf)
Paraiškos forma

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el.p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA l. e. p. Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vedėjas Vytaras Tamašauskas, el. p. v.tamasauskas@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4849.

 • LVPA  Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus projektų vadovas Vidas Narbutavičius, el. p. v.narbutavicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 212 6627.

Bendraisiai klausimais:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

 

Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-T-846)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-06-27 (08:30 val.) iki 2020-06-30 (16:00 val.)

SVARBI informacija pareiškėjams: nuo 2018 m. birželio 1 d. užpildytą paraiškos formą pateikti galima bus tik per Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (DMS).

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, 2017 m. lapkričio 17 d. redakcija (pdf).

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 3. priedas. Informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą
 4. priedas. Metodiniai nurodymai dėl mokomų asmenų kelionių mokytis į užsienį fiksuotų įkainių taikymo
 5. priedas. Pažyma dėl užsienio investuotojų mokomų asmenų trumpalaikių kelionių į užsienį išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius
 6. priedas. Pažyma dėl užsienio investuotojų mokomų asmenų ilgalaikių kelionių į užsienį išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius

Paraiškas priima:

 • Europos socialinio fondo agentūra (www.esfa.lt), Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius, telefonas (8 5) 264 9340

Konsultuoja:

 • Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovas Robertas Binderis, Nr. (8 5) 246 1835, el. paštas robertas.binderis@esf.lt
 • Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė Viktorija Mickuvienė, Nr. (8 5) 241 3160, el. paštas viktorija.mickuviene@esf.lt
 • Projektų valdymo skyriaus I projektų vadovė Jelena Račkauskienė, Nr. (8 5) 264 6247, el. paštas jelena.rackausiene@esf.lt

 

Kompetencijų vaučeris (priemonės kodas Nr. 09.4.3-IVG-T-813)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017-03-17 (09:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)

Priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-812 „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, 2017 m. rugpjūčio 30 d. redakcija (docx, pdf).

Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Metodiniai nurodymai dėl fiksuotųjų įkainių taikymo
 3. priedas. Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 5. priedas. Informacija apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (be kitokios, ir de minimis pagalbą)
 6. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą 
 7. priedas. Valstybės pagalbos gavėjams taikomų reikalavimų atitikimą patvirtinantis klausimynas pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant sutarties 107 ir 108 straipsnius
 8. priedas. Prašymas dėl darbuotojo dalyvavimo projekto veiklose
 9. priedas. Pareiškėjo darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
 10. priedas. Projekto dalyvio apklausos anketa
 11. priedas. Dotacijos sutarties forma

 Mokymų paslaugų tiekėjų ir mokymo programų sąrašas.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultaciijos: el. paštu mokymai@invega.lt bei telefonu 8 5 2106391

 

 InoConnect  (priemonės kodas Nr. 01.2.1-LVPA-T-844)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „InoConnect“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018-03-26 (09:00 val.) iki 2020-11-30 (24:00 val.)

Priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, 2018 m. kovo 23 d. redakcija (docx, pdf.)

Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma.

Paraiškas priima:

 • Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (www.lvpa.lt), Savanorių pr. 28, LT-03116, telefonas (8 5) 268 7401, el. p. info@lvpa.lt

Konsultuoja:

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el.p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus projektų vadovė Alma Jakštienė, el. p. a.jakstiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 0811.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.

 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Šušienė, el. p. s.susiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866.

 

DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS (priemonės kodas  NR. J03-IVG-T)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“

Kvietimas Nr.2 teikti paraiškas pagal priemonę  „Dalinis palūkanų kompensavimas“  

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-03-08 (09:00 val.) iki 2020-10-31 (16:00 val.)
Priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ paraiškos forma

Priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (doc, pdf), patvirtintas 2016 m. kovo 8 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-187 (pdf).

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 3. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 4. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
 5. priedas. Dotacijos sutartis.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultacijos: el. paštu dpk2@invega.lt bei telefonu 8 5107513

 

Galiojantys kvietimai teikti projektinius pasiūlymus pagal valstybės projektų planavimo būdu įgyvendinamas priemones.

Žmogiškųjų išteklių stebėsenos, prognozavimo ir plėtros mechanizmai (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-V-834)


Projektiniai pasiūlymai teikiami iki 2018-07-03

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus
Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas, patvirtintas 2018 m. kovo 19 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-149.
Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo forma (docx)

Projektinius pasiūlymus priima:

Konsultuoja:

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Šimkutė, el. p. jurga.simkute@ukmin.lt, tel. (8 706) 6 3210;

 

Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra (priemonės kodas 05.4.1-LVPA-V-812)


Kvietimas Nr. 2 teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Nacionalinio turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodaros bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“

 

Projektinių pasiūlymų teikimo terminas 2018-07-03 12.00 val.
Priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-V-812 „Nacionalinio turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodaros bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas, patvirtintas 2018 m. birželio 1 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-328
Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo forma (docx)
Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 metų programos įgyvendinimo 2018-2020 metų veiksmų planas (pdf)

Projektinius pasiūlymus priima:

Konsultuoja:

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Turizmo politikos skyriaus paterėja Neringa Ulbaitė, el. p. neringa.ulbaite@ukmin.lt, tel. (8 706) 6 4608;

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-21