Galiojantys kvietimai

 Ūkio ministerija kviečia teikti paraiškas pagal priemones:

Inomokymai (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-K-840)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Inomokymai“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-10-11 (09:00 val.) iki 2016-12-12 (16:00 val.)
Priemonės „Inomokymai“ paraiškos forma 

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-840 „Inomokymai“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. spalio 4 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-605. 

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 

Dizainas LT (priemonės kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-838)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Dizainas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-09-26 (09:00 val.) iki 2016-11-28 (16:00 val.)
Priemonės „Dizainas LT“ paraiškos forma

Priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. rugsėjo 22 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-586 

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • LVPA Verslo produktyvumo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė  Aurelija Raubienė, el. p. a.raubiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4872
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. d.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. e.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091
 • LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnioji informavimo specialistė Sigita Varsackytė, el. p. s.varsackyte@lvpa.lt, tel. (8 5) 203 4866

 

Kompetencijos LT (priemonės kodas Nr. 09.4.3-ESFA-K-814)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę "Kompetencijos LT"

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-08-30 (09:00 val.) iki 2016-11-02 (16:00 val.)
Priemonės „Kompetencijos LT“ paraiškos forma

Priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 "Kompetencijos LT" projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 patvirtintas 2016 m. rugpjūčio 26 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-532 

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė
 3. priedas. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas (taikytina partneriui)
 5. priedas. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti
 6. priedas. Metodiniai nurodymai dėl mokamų darbuotojų kelionių mokytis į užsienį fiksuotųjų įkainių taikymo
 7. priedas. Pažyma dėl mokamų darbuotojų trumpalaikių kelionių į užsienį išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius
 8. priedas. Pažyma dėl mokamų darbuotojų ilgalaikių kelionių į užsienį išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius
 9. priedas. Sektorių sąrašas
 10. priedas. Mokymo programa ir jos aprašymas

Paraiškas priima:

Konsultuoja:

 • Projektų valdymo skyriaus (III) projektų vadovė Rima Sakalauskienė, Nr. 8 5 250 0202,
 • Projektų valdymo skyriaus (III) vyr. projektų vadovė Laura Batulevičiūtė, tel. 8 5 264 6235.

 

Verslo konsultantas LT (priemonės kodas Nr. 03.1.1-IVG-T-819)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-06-30 (15:00 val.) iki 2020-11-30 (17:00 val.)
Priemonės „Verslo konsultantas LT“ paraiškos forma

Priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. birželio 22 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-430 ir

2016 m. rugsėjo 23 d. ūkio ministro įsakymas Nr. 4-590 dėl "Verslo konsultantas LT" projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Metodiniai nurodymai dėl konsultacijų fiksuotųjų įkainių taikymo
 3. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 4. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 5. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
 6. priedas. Dotacijos sutarties forma.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultuoja:

 

DALINIS PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS (priemonės kodas  NR. J03-IVG-T)


Kvietimas Nr. 1 teikti paraiškas pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas“

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2016-03-08 (09:00 val.) iki 2020-10-31 (16:00 val.)
Priemonės „Dalinis palūkanų kompensavimas“ paraiškos forma

Priemonės Nr. J03-IVG-T „Dalinis palūkanų kompensavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (doc, pdf), patvirtintas 2016 m. kovo 8 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4-187 (pdf).

          Priedai:

 1. priedas. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė
 2. priedas. Projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas
 3. priedas. Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą forma
 4. priedas. Pažyma apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą
 5. priedas. Dotacijos sutartis.

Paraiškas priima:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (www.invega.lt), Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius, telefonas (8 5) 210 7510, el. p. info@invega.lt

Konsultuoja:

 • Visuotinių dotacijų skyriaus projektų vertintoja Ernesta Sečinskytė, Nr. (8 5) 247 7607, el. paštas dpk2@invega.lt
 • Visuotinių dotacijų skyriaus projektų vertintoja Aistė Kinderytė, tel. Nr. (8 5) 210 6391, el. paštas dpk2@invega.lt
 • Visuotinių dotacijų skyriaus vadovas Gintaras Uselis, tel. Nr. (8 5) 211 3568, el. paštas dpk2@invega.lt

Šiuo metu kvietimų teikti projektinius pasiūlymus pagal valstybės projektų planavimo būdu įgyvendinamas priemones nėra.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-10-17