2014–2020 m.

Ūkio ministerija parengė:

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą „Dėl Eksporto kredito garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nutarimo projektas). Nutarimo projektu siekiama patvirtinti Eksporto kredito garantijų teikimo nuostatus, kurie nustatys valstybės įsteigtos garantijų institucijos – uždarosios akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ eksporto kredito garantijų teikimo ir įsipareigojimų pagal suteiktas eksporto kredito garantijas vykdymo sąlygas bei tvarką. Eksporto kreditų garantijos bus teikiamos iš per finansines priemones grįžusių Europos Sąjungos fondų lėšų. Eksporto kredito garantijų priemonės tikslas – sudaryti galimybę smulkiajam ir vidutiniam verslui didinti konkurencingumą, išplėsti eksporto galimybes atrandant naujas rinkas ir sumažinti atsiskaitymų riziką eksportuojant lietuviškos kilmės prekes, turinčias Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduotą prekių kilmės sertifikatą, liudijantį, kad prekės pagamintos Lietuvos Respublikoje, į neparduotinos eksporto kredito rizikos valstybes, tokias kaip Baltarusija, Rusija, Kazachstanas, Jungtiniai Arabų Emiratai ir kitos (visos pasaulio valstybės, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares be Graikijos, Australiją, Kanadą, Islandiją, Japoniją, Naująją Zelandiją, Norvegiją, Šveicariją ir Jungtines Amerikos Valstijas). Kviečiame teiki pastabas Nutarimo projektui  iki 2017 m. vasario 10 d. (darbo dienos pabaigos). Pastabas siųsti el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt.
  • Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, valstybės ir regionų projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planą 2016-2019 metams, kurį galite peržiūrėti čia.
  • 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, kurį galite peržiūrėti čia.
  • 2014–2020 metų ES investicijų veiksmų programos priemonių projektų atrankos kriterijus, kurių dalis šiuo metu yra pateikti derinti Finansų ministerijai ir bus tvirtinami artimiausių 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto posėdžio metu. Patvirtintus bei derinamus projektų atrankos kriterijus galite peržiūrėti čia.
  • Įsakymus dėl ES investicijų skyrimo, panaikinimo ir (ar) grąžinimo, patvirtintus pagal Ūkio ministerijos administruojamas priemones, galite peržiūrėti čia.

Verslo finansavimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis išankstinio vertinimo atlikimo darbo grupės, sudarytos iš Ūkio ministerijos, Finansų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir Europos investicijų fondo atstovų, parengtas Verslo finansavimo 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis išankstinis vertinimas ir pristatymas.


Aktualūs leidiniai, įvairiuose renginiuose vykę pranešimai, pristatymai: