2014–2020 m.

 

SVARBU, NORINTIEMS GAUTI APMOKĖJIMĄ UŽ ĮGYVENDINTAS VEIKLAS DAR ŠIAIS METAIS

Projektų vykdytojams, iki 2018 m. lapkričio 20 d. deklaravus visas arba kuo didesnę dalį patirtų projektų išlaidų ir įgyvendinančiosioms institucijoms įvertinus jų tinkamumą, apmokėjimai bus atlikti dar šiemet.

Atkreipiame dėmesį, kad 2018 m. Lietuva yra įsipareigojusi pasiekti Europos Komisijos nustatytus tarpinius rezultatus, susijusius su projektų išlaidų deklaravimu, tad kviečiame prisidėti prie šio svarbaus tikslo įgyvendinimo ir prašome paskubinti darbų ir paslaugų atlikimo bei priėmimo terminus ir teikti papildomus mokėjimo prašymus, kad patirtos išlaidos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir apmokėtos dar šiais metais.

  • Kvietimų teikti paraiškas skelbimo, valstybės ir regionų projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių sudarymo planą 2018-2020 metams, kurį galite peržiūrėti čia.
  • 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, kurį galite peržiūrėti čia.
  • 2014–2020 metų ES investicijų veiksmų programos priemonių projektų atrankos kriterijus, kurių dalis šiuo metu yra pateikti derinti Finansų ministerijai ir bus tvirtinami artimiausių 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto posėdžio metu. Patvirtintus bei derinamus projektų atrankos kriterijus galite peržiūrėti čia.
  • Įsakymus dėl ES investicijų skyrimo, panaikinimo ir (ar) grąžinimo, patvirtintus pagal Ūkio ministerijos administruojamas priemones, galite peržiūrėti čia.