ES parama

2007–2013 m. laikotarpio Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos lėšos buvo reikšminga paspirtis Lietuvos ūkio modernizavimui ir ekonomikos vystymuisi. Ūkio ministerija administravo daugiausia ES paramos tarp visų institucijų – 1,662 mlrd. Eur. Parama buvo teikiama verslo, energetikos, mokslinių tyrimų, turizmo sektoriams. ES lėšomis buvo modernizuojamos įmonės, gamyba, skatinamas eksportas, kuriami pramoniniai parkai, įrengiamos naujų gaminių kūrimo ir testavimo laboratorijos, renovuojami darželiai, mokyklos, rekonstruojamos bažnyčios, dvarai, statomi viešbučiai, rengiami dviračių takai, slidinėjimo trasos.

2014–2020 m. ES fondų investicijų laikotarpiu Ūkio ministerija administuoja 1,025 mlrd Eur. Šios investicijos yra nukreiptos į mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas (MTEPI), smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimą, pramonės įmonių energetinio efektyvumo didinimą, kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodarą ir ženklinimą bei žmogiškųjų išteklių konkurencingumo skatinimą. Parama verslui 2014–2020 m. periodu pasižymi tuo, kad skirtingai nei 2007–2013 m. periodu, dabar remiamas tik smulkusis ir vidutinis verslas (2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ lėšomis didelės įmonės negalės būti remiamos). Taip pat plačiau taikomos finansinės priemonės (paskolos, garantijos, rizikos kapitalo fondai ir pan.), numatytas dalinis palūkanų kompensavimas. Lėšos bus investuojamos naujoms veikloms (pvz.: bus remiamas verslo klasterizacijos procesas), bus teikiamos konsultacijos per įkurtą Verslo konsultantų tinklą. Praplėstas visuotinės dotacijos būdu (čekiai) įgyvendinamų priemonių rūšių spektras, mažėja administracinė našta pareiškėjams, didėja skaidrumas, nes viešai skelbiami visų dokumentų projektai (projektų finansavimo sąlygų aprašai, projektų atrankos kriterijai ir kt.) ir visi norintys gali jiems teikti pastabas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-11