Strateginių prekių kontrolė

Lietuvos strateginių prekių (dvejopo naudojimo prekių ir karinės įrangos) kontrolės teisinė bazė užtikrina:

  • Tarybos Reglamento Nr. 428/2009 nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo režimus
  • Susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą
  • Strateginių prekių eksporto, importo, tranzito, tarpininkavimo ir siuntimo Europos Sąjungoje kontrolės sąlygas

Ūkio ministerija vadovauja strateginių prekių (dvejopo naudojimo prekių ir karinės įrangos) eksporto, tarpininkavimo, siuntimo ir tranzito kontrolės darbams ir išduoda reikalingas licencijas.

Kontrolės procesas, įskaitant licencijavimo reikalavimus, yra vykdomas Europos Sąjungos reglamentų, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka ir laikantis tarptautinių susitarimų ir įsipareigojimų.

Teisės aktus rasite čia

Prašymų išduoti strateginių prekių importo, eksporto, tranzito, tarpininkavimo  ir siuntimo Europos Sąjungoje licencijas formos

Informuojame, kad žemiau nurodytus prašymus išduoti karinės įrangos importo/įvežimo/eksporto/siuntimo Europos Sąjungoje licencijas (ir jų patikslinimo), taip pat prašymus išduoti strateginių prekių galutinį panaudojimą patvirtinančius dokumentus (ir juos patikslinti), galite teikti ir elektroniniu būdu. Prašymai teikiami per Elektroninių valdžios vartų portalą:

1. Prašymas išduoti karinės įrangos eksporto licenciją (individualią, individualią laikinai išvežti, visuotinę)  arba siuntimo Europos Sąjungoje licenciją (individualią, visuotinę), forma  EK-2;
Užsakyti prašymą galite čia


2. Prašymas išduoti karinės įrangos importo licenciją (individualią, individualią laikinai įvežti, visuotinę) arba individualią įvežimo iš valstybės narės licenciją (tik ML7 kategorijai), forma EK-3;
Užsakyti prašymą galite čia


3. Prašymas išduoti strateginių prekių galutinį panaudojimą patvirtinantį dokumentą (importo sertifikatą, galutinį panaudojimą patvirtinantį raštą), forma EK-6“.
Užsakyti prašymą galite čia

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-11-07