Licencijavimas

Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Eksporto skyrius įgyvendina ES prekybos su trečiosiomis šalimis politiką.

Esminiai ES prekybą su trečiosiomis šalimis reglamentuojantys dokumentai:

  • Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2106, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2015/936 nustatomos 2016 m. tekstilės kvotų valdymo ir paskirstymo taisyklės
  • Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3036/94, nustatantis ekonomines laikinojo išvežimo perdirbti procedūras, taikomas tam tikriems tekstilės ir drabužių gaminiams, reimportuojamiems į Bendriją po apdirbimo arba perdirbimo tam tikrose trečiosiose šalyse
  • Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/670, kuriuo nustatoma išankstinė Sąjungos priežiūra, taikoma tam tikriems importuojamiems tam tikrų trečiųjų šalių kilmės geležies ir plieno produktams
  • Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 449/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 498/2012 dėl tarifinių kvotų, taikomų iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai, paskirstymo

 

Eksporto skyrius išduoda šiuos importo dokumentus:

Priežiūros dokumentus tam tikrų kategorijų tekstilės gaminiams, turintiems Baltarusijos Respublikos ir Šiaurės Korėjos kilmę. Dokumentus rasite čia

Išankstinius leidimus ekonominiam laikinajam išvežimui perdirbti tekstilės gaminius Baltarusijos Respublikoje. Dokumentus rasite čia

Priežiūros dokumentus tam tikriems geležies ir plieno produktams, importuojamiems iš trečiųjų valstybių. Ši išankstinės plieno priežiūros sistema taikoma nuo 2016 m. birželio 3 d. iki 2020 m. gegužės 15 d. Daugiau informacijos apie paslaugą rasite čia

Kvotas, leidimus Rusijos kilmės spygliuočių medienos importui į ES.
Medienos importo į Europos Sąjungą kvotos leidimų  išdavimo aprašas 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-11-15