Misija ir vertybės

Ūkio ministerijos misija - kurti palankią teisinę ir ekonominę aplinką ūkio plėtrai ir taip užtikrinti visuomenės gerovę bei užimtumą.

Siekiant strateginių Lietuvos ekonomikos plėtros tikslų ir įgyvendinant Ūkio ministerijos misiją daugiausia dėmesio skiriama inovacijoms skatinti, ES struktūrinių fondų administravimui tobulinti, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai, energetiniam saugumui užtikrinti. Atnaujinama ir modernizuojama įmonių teisė, Ūkio ministerija dalyvauja formuojant bendrąją turto privatizavimo politiką, tobulina vidaus ir užsienio prekybos sektorių teisinę bazę. Lietuvos įmonėms užsienio rinkose talkina komercijos atašė. Gerėja ES reikalų koordinavimo sistema, šalies interesai atstovaujami įvairiose Europos institucijose ir tarptautinėse organizacijose.

Vertybės: skaidrumas, darbas, atsakomybė, pagarba, profesionalumas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-01-20