Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena

Eil. Nr. Teisinio reguliavimo sritis, kurios stebėsena atliekama Teisės akto nustatančio, teisinį reguliavimą, kurio stebėsena atliekama, pavadinimas Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo pradžios ir pabaigos terminai Už teisinio reguliavimo stebėseną atsakingas asmuo
1. Ikiprekybinių pirkimų teisinis reguliavimas Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 709 ,,Dėl Ikiprekybinių pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Inovacijų departamento Inovacijų politikos skyriaus vyriausiasis specialistas Pavel Ragozin (tel. 8 706 64751, el. pavel.ragozin@ukmin.lt)

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-04