Aukcionai

      Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija) skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto pardavimą pakartotiniame tiesioginiame aukcione.
Parduodama kompiuterinė, biuro ir kita įranga. Išsamūs parduodamo turto sąrašai su pradinėmis kainomis skelbiami Ūkio ministerijos interneto svetainėje adresu: http://ukmin.lrv.lt/aukcionai.
      Aukcionas vyks 2018 m. birželio 13 d. 10.00 val. Ūkio ministerijoje, adresu: Gedimino pr. 38, Vilnius, 213 salėje. Aukciono dalyviai registruojami nuo 9.15 iki 9.50 val. Būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
       Atsakingas asmuo – Bendrųjų reikalų departamento Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Raimundas Baracevičius, tel. 8 706 64775.
       Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2018 m. birželio 8, 11 ir 12 dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. Ūkio ministerijoje, adresu: Gedimino pr. 38, Vilnius. Kontaktiniai asmenys – Informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistė Jelena Peliušenko, tel. 8 706 64 804 ir Ūkio ir krizių valdymo skyriaus vyr. specialistė Violeta Lapūnienė, tel. 8 706 64 650.
       Aukciono dalyvio bilietas nemokamas, žiūrovai neįleidžiami.
       Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas po aukciono. Pirkėjai pasiima ir išsiveža įsigytą turtą per tris darbo dienas po apmokėjimo ir turto perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo.

Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo Valstybės turto, siūlomo parduoti aukcione, sąrašas

Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomo trumpalaikio materialiojo Valstybės turto, siūlomo parduoti aukcione, sąrašas

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-01