Verslininkams bus teikiamos garantijos už faktoringo sandorius

Data

2017 07 18

Įvertinimas
0
Viesieji pirkimaiiStock_000017752289Small.jpg

Siekdama palengvinti įmonių atsiskaitymus su prekybos partneriais ir paskatinti eksporto augimą, Ūkio ministerija greitu metu įgyvendins verslui skirtą naują portfelinių garantijų finansinę priemonę „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams“. Priemonei numatyta skirti iki 4 mln. eurų iš į kontroliuojantįjį INVEGA fondą grįžusių ir grįšiančių lėšų.

Ši priemonė sudarys palankesnes sąlygas mažosioms ir vidutinėms įmonėms plėtoti veiklą ir sureguliuoti pardavimui ir didesnei apyvartai reikiamų apyvartinių lėšų trūkumą. Naudojant priemonę bus mažinama finansavimo rizika ir taip lengvinamas faktoringo sandorių prieinamumas verslui.

Priemonę įgyvendins UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“), kuri bus atsakinga už sutarčių su finansų įstaigomis, teiksiančiomis finansavimą faktoringo forma labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms prekybiniams sandoriams įgyvendinti, sudarymą. Planuojama, kad pagal šią priemonę labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms bus garantuojama iki 80 proc. faktoringo sandorio sumos (iki 2 mln. eurų vienai įmonei). Šiuo metu verslininkai kviečiami teikti pastabas ir pasiūlymus dėl finansų tarpininkų atrankos.

Priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams“ sąlygos paskelbtos Ūkio ministerijos tinklalapyje adresu: http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/svarbios-naujienos/finansines-priemones ir interneto svetainėje adresu: http://invega.lt/lt/kvieciame-pateikti-pastabas-priemones-portfelines-garantijos-faktoringo-sandoriams-pirminems-pagrindinems-salygoms/.

Pastabas galima teikti el. paštu PGF@invega.lt iki 2017 m. rugpjūčio 4 dienos.