Ūkio ministerijoje pristatytos viešųjų pirkimų reguliavimo naujovės

Data

2017 05 05

Įvertinimas
0
20824336.jpg

Šiandien Ūkio ministerijoje įvyko renginys „Viešųjų pirkimų reguliavimo naujovės“, kurio metu pristatytas naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas, poįstatyminiai teisės aktai ir perkančiosioms organizacijoms aktualūs pokyčiai. Renginyje pranešimus skaitė Ūkio ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Konkurencijos tarybos, CPO LT, VĮ Registrų centro atstovai, dalyvavo svečiai iš Prezidento kanceliarijos, Vyriausybės kanceliarijos, ministerijų ir kitų institucijų.

Renginyje pristatytos iš esmės pertvarkytos viešųjų pirkimų taisyklės, kurios supaprastintos, padidintas jų lankstumas, pagerintos smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose sąlygos. Pirkimų reguliavimas labiau pritaikytas aplinkosaugos, inovacijų politikos, socialiniams ir ekonominiams klausimams spręsti.

Siekiant kuo aiškesnių ir paprastesnių taisyklių, naujajame Viešųjų pirkimų įstatyme sutrumpinti pirkimo procedūrų terminai, numatytos aiškios sutarčių keitimo sąlygos, visi pirkimai perkelti į elektroninę erdvę, o sąskaitos faktūros bus teikiamos per informacinę sistemą „E. sąskaita“. Sumažinta administracinė našta tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metu.

Reikšmingų pokyčių numatyta pasiūlymų vertinimo srityje, prioritetą skiriant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimui pagal kainos ir kokybės santykį arba sąnaudas.

Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti nauji mechanizmai kovai su neteisėtu elgesiu, korupcijos apraiškomis, kurie užkirs kelią pirkimuose kylantiems interesų konfliktams, neleistiniems konkurenciją iškreipiantiems tiekėjų tarpusavio susitarimams.

Ūkio ministras paragino viešųjų pirkimų sistemos dalyvius kuo efektyviau pritaikyti naująjį reguliavimą praktikoje, ir taip pasiekti geriausių viešųjų pirkimų rezultatų bei efektyviausio viešųjų lėšų panaudojimo.

Naujojo viešųjų pirkimų reguliavimo kontekste išliks svarbus nacionaliniu mastu veikiančios centrinės perkančiosios organizacijos CPO LT vaidmuo. Siekiant kuo kokybiškesnių centralizuotų pirkimų vykdomos permainos šios įstaigos veikloje.

Naujasis Viešųjų pirkimų įstatymas įsigalios š. m. liepos 1 d.