Pradedama įgyvendinti rizikos kapitalo priemonė „Ko-investicinis fondas I“

Data

2017 03 20

Įvertinimas
0
13173_6dbb9f11d0ba516dc407a54eab820539.jpg

Išrinkus UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) įsteigtos patronuojamosios įmonės UAB „Kofinansavimas“ valdybos narius bei paskyrus įmonės vadovą, pradedama įgyvendinti Ūkio ministerijos rizikos kapitalo priemonė „Ko-investicinis fondas I“.

Į UAB „Kofinansavimas“ valdybos narius atrinkti Daiva Gerulytė, Andrius Barštys ir Giedrius Martusevičius. A. Barštys paskirtas valdybos pirmininku, D. Gerulytė – įmonės direktore. Valdybos nariai buvo atrinkti konkurso būdu, pasitelkus nepriklausomus vadovų atrankos specialistus,

„Ši Ūkio ministerijos finansuojama, kartu su privačiais investuotojais bendrai įgyvendinama rizikos kapitalo priemonė turėtų įeiti į Lietuvos verslo istoriją kaip efektyvus valstybės lėšų investavimo į perspektyvius verslo projektus būdas“, – sako ūkio ministro Mindaugo Sinkevičius.

UAB „Kofinansavimas“ valdybai yra patikėta steigti ir valdyti „Ko-investicinį fondą I“, kurio teisinė forma yra komanditinė ūkinė bendrija ir kuris kartu su privačiais rizikos kapitalo fondais, verslo angelais investuos į verslą pradedančias įmones (startuolius) ir verslo plėtrą vykdančias privačias Lietuvos įmones. 

„Taigi tam, kad priemonė galėtų kuo greičiau veikti visu pajėgumu, artimiausiu metu skelbsime konkursą privatiems investuotojams atrinkti. Privatūs investuotojai inicijuos finansuotinų projektų paiešką ir struktūravimą, kartu investuos ir savo lėšas, rūpinsis įmonių investicinių planų įgyvendinimu ir investicijų vertės auginimu“, – teigia UAB „Kofinansavimas“ valdybos pirmininkas Andrius Barštys.

„Invegos“ patronuojamoji įmonė UAB „Kofinansavimas“ investuotų įmonių valdyme dalyvaus kaip tylusis investuotojas. Tai bus numatyta kartu su privačiais investuotojais sudaromose akcininkų sutartyse, dėl kurių nuostatų kiekvienu atveju bus deramasi su privačiais investuotojais.

Privatūs investuotojai, kuriais galės būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip trijų verslo angelų komandos, bus investicijų iniciatoriai, galintys nuolat teikti pasiūlymus fondo valdytojui dėl investavimo į perspektyvias įmones.

Per „Invegos“ įsteigtą patronuojamąją įmonę įgyvendinama Ūkio ministerijos rizikos kapitalo priemone „Ko-investicinis fondas I“ siekiama toliau plėtoti Lietuvos rizikos kapitalo rinką, auginti naujus rizikos kapitalo rinkos dalyvius ir taip suteikti platesnį kapitalo prieinamumą naujoms perspektyvioms Lietuvos įmonėms, turinčioms ribotas galimybes pasinaudoti bankų siūlomomis verslo finansavimo priemonėmis.

„Invega“ – Lietuvoje veikianti nacionalinė skatinamojo finansavimo įstaiga, tiesiogiai pavaldi Ūkio ministerijai. „Invega“ įgyvendina ir administruoja įvairias verslui skirtas finansines priemones, kurios finansuojamos iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir nacionalinio biudžeto arba iš jau kartą panaudotų ir į nacionalinius ar kitus fondus grįžusių lėšų, taip pat kitų lėšų.

UAB „Kofinansavimas“ buvo įsteigta 2016 m. liepos mėn., siekiant skaidriai ir veiksmingai įgyvendinti naują Ūkio ministerijos finansų inžinerijos priemonę „Ko-investicinis fondas I“, kurio veiklai Ūkio ministerija skyrė iki 11 mln. eurų iš į INVEGOS fondą grįžusių ir grįšiančių lėšų.