Atnaujinta Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos sudėtis ir nuostatai

Data

2017 04 19

Įvertinimas
0
viesiejipirkimaiiStock_000016005043Small.jpg

Šiandien Vyriausybė, siekdama stiprinti smulkiojo ir vidutinio verslo patariamąją funkciją, patvirtino Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos (SVV taryba) sudėtį ir nuostatus.

Atnaujinama SVV tarybos sudėtis, nustatomas tarybos darbo organizavimas, taip pat praplečiama su smulkiuoju ir vidutiniu verslu, kuris sudaro apie 99 proc. viso šalies verslo, susijusių svarstomų klausimų apimtis. Pakeitimai reikalingi ir atsižvelgiant į naują 2017 m. gegužės 1 d. įsigaliosiančio Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo redakciją.

Į SVV tarybą papildomai įtraukti Lietuvos biodinaminės žemdirbystės ir perdirbimo asociacijos „Biodinamika LT“, Lietuvos ekologinių ūkio asociacijos, Lietuvos kokybės vadybos ir inovacijų asociacijos, Lietuvos turizmo rūmų, Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos, Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos, Nepriklausomų prekybos įmonių asociacijos, Pluoštinių kultūrų augintojų asociacijos, Šiaurės šalių dizaino asociacijos, Lietuvos darbdavių konfederacijos, Trakų rajono žemdirbių asociacijos atstovai. SVV tarybos nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys.

SVV taryba – visuomeninė patariamoji institucija, vienijanti 47 asociacijas. SVV tarybos tikslas – užtikrinti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą, aplinkos gerinimą ir verslumą.

SVV taryba prisideda prie Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros politikos formavimo, analizuoja smulkiojo ir vidutinio verslo situaciją ir problemas, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių smulkiojo ir vidutinio verslo veiklos sąlygas ir plėtrą.

SVV tarybos veiklą administruoja Ūkio ministerija.