Kontaktai

Pareigybė Vardas, pavardė Kontaktai
Dėl telefono numeracijos pasiekiamumo  

VADOVYBĖ

Ministras Virginijus Sinkevičius

Tel.nr. 8 706 64917
El.p. Virginijus.Sinkevicius@ukmin.lt

Referentė Laura Čiukšytė

Tel.nr. 8 706 64732
El.p. Laura.Ciuksyte@ukmin.lt

Ūkio viceministras Gintaras Vilda

Tel.nr. 8 706 64920
El.p. Gintaras.Vilda@ukmin.lt

Ūkio viceministras Marius Skuodis

Tel.nr. 8 706 64915
El.p. Marius.Skuodis@ukmin.lt

Ūkio viceministras Elijus Čivilis Tel.nr. 8 706 64871
El.p.Elijus.Civilis@ukmin.lt
Referentė Vilma Bučinskienė Tel.nr. 8 706 64664
El.p. Vilma.Bucinskiene@ukmin.lt
Ūkio viceministras Gediminas Miškinis Tel.nr. 8 706 64918
El.p. Gediminas.Miskinis@ukmin.lt
Ministerijos kancleris Nerijus Rudaitis

Tel.nr. 8 706 64921
El.p. Nerijus.Rudaitis@ukmin.lt

Referentė Laura Voverienė Tel.nr. 8 706 64805
El.p. Laura.Voveriene@ukmin.lt
Ministro patarėja Olga Vėbrienė Tel.nr. 8 706 64631
El.p. Olga.Vebriene@ukmin.lt
Ministro patarėjas Egidijus Jurgelionis

Tel.nr. 8 706 64687
El.p. Egidijus.Jurgelionis@ukmin.lt

Ministro patarėjas Mindaugas Pauliukas Tel.nr. 8 706 64826
El.p. Mindaugas.Pauliukas@ukmin.lt
Ministro patarėja Jekaterina Rojaka Tel.nr. 8 706 61841
El.p. Jekaterina.Rojaka@ukmin.lt
Ministro patarėja Jolita Gumaniukienė Tel.nr. 8 706 63211
El.p. Jolita.Gumaniukiene@ukmin.lt
Vyriausioji patarėja Lineta Jakimavičienė Tel.nr. 8 706 64624
El.p. Lineta.Jakimaviciene@ukmin.lt
Vyriausiasis patarėjas Arūnas Cijūnaitis Tel.nr. 8 706 64958
El.p. Arunas.Cijunaitis@ukmin.lt

CENTRALIZUOTAS VIDAUS AUDITO SKYRIUS

Skyriaus vedėja Jolita Gnėdikienė 

Tel.nr. 8 706 64767 
El.p. Jolita.Gnedikiene@ukmin.lt

Patarėja Vilija Stirbienė Tel.nr. 8 706 64891
El.p. Vilija.Stirbiene@ukmin.lt
Vyriausiasis specialistas

Aleksandras Veitas

Tel.nr. 8 706 64861
El.p. Aleksandras.Veitas@ukmin.lt

Vyriausiasis specialistas Mindaugas Kulberkis

Tel.nr. 8 706 64682
El.p. Mindaugas.Kulberkis@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Inga Kaunienė

Tel.nr. 8 706 64646
El.p. Inga.Kauniene@ukmin.lt

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ IR PROTOKOLO SKYRIUS

Skyriaus vedėja Aušra Ramoškaitė

Tel.nr. 8 706 64614
Mob. nr. 8 656 76508
El.p. Ausra.Ramoskaite@ukmin.lt

Patarėja Sigita Šležienė

Tel.nr. 8 706 64671
El.p. Sigita.Sleziene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Jurana Juškaitytė

Tel.nr. 8 706 64813
El.p. Jurana.Juskaityte@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Ligija Kliunkienė

Tel.nr. 8 706 64657,
El.p. Ligija.Kliunkiene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Rūta Serapinaitė-Audickė

Tel.nr. 8 706 64704,
El.p. Ruta.Serapinaite-Audicke@ukmin.lt

Vyriausiasis specialistas Saulius Šimkevičius Tel.nr. 8 706 64846
El.p. Saulius.Simkevicius@ukmin.lt

FINANSŲ SKYRIUS

Skyriaus vedėja Stasė Rimkienė

Tel.nr. 8 706 64903
El.p. Stase.Rimkiene@ukmin.lt

Patarėja Vida Raubienė

Tel.nr. 8 706 64825
El.p. Vida.Raubiene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Ramunė Genienė

Tel.nr. 8 706 64700
El.p. Ramune.Geniene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Danutė Žiūkienė

Tel.nr. 8 706 64895
El.p. Danute.Ziukiene@ukmin.lt

 STRATEGINIO PLANAVIMO DEPARTAMENTAS

Departamento direktorė Inga Steponavičienė

Tel.nr. 8 706 64625
El.p. Inga.Steponaviciene@ukmin.lt

Programinio valdymo skyrius

Skyriaus vedėja Eglė Samsonovienė

Tel.nr. 8 706 64643
El.p. Egle.Samsonoviene@ukmin.lt

Patarėja Laimutė Besusparienė Tel.nr. 8 706 64908
El.p. Laimute.Besuspariene@ukmin.lt
 
Vyriausioji specialistė Virginija Dirsienė

Tel.nr. 8 706 64744
El.p.Virginija.Dirsiene@ukmin.lt

Vyriausiasis specialistas Simonas Kriukas Tel.nr. 8 706 64833
El.p. Simonas.Kriukas@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Judita Svickienė Tel.nr.
El.p. Judita.Savickienė@ukmin.lt

Projektų valdymo skyrius

Skyriaus vedėja  

 

Vyriausioji specialistė  Laima Sidarkevičienė Tel.nr. 8 706 64670
El.p. Laima.Sidarkeviciene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Ina Medvedeva-Ragenienė Tel.nr. 8 706 64717
El.p. Ina.Medvedeva-Rageniene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Jurgita Jazgevičienė Tel.nr. 8 706 64636
El.p. Jurgita.Jazgeviciene@ukmin.lt

TEISĖS IR PIRKIMŲ DEPARTAMENTAS

Departamento direktorius  

 

Vyresnysis patarėjas Aleksandr Radčenko Tel.nr. 8 706 63203
El.p. Aleksandr.Radcenko@ukmin.lt

Teisėkūros skyrius

Skyriaus vedėjas Arūnas Alekna Tel.nr. 8 706 64899
El.p. Arunas.Alekna@ukmin.lt
Patarėjas Dmitrij Rancev

Tel.nr. 8 706 64880
El.p. Dmitrij.Rancev@ukmin.lt

Patarėja Neringa Mažeikė Tel.nr. 8 706 64619
El.p. Neringa.Mazeike@ukmin.lt

Teisės taikymo skyrius

Skyriaus vedėjas Paulius Snukiškis

Tel.nr. 8 706 64935
EL.p. Paulius.Snukiskis@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Indrė Rulevičiūtė Tel.nr. 8 706 64723
El.p. Indre.Ruleviciute@ukmin.lt
Vyriausiasis specialistas Gžegož Miloševič

Tel.nr. 8 706 64648
El.p. Gzegoz.Milosevic@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Dovilė Naruševičienė

Tel.nr. 8 706 64603
El.p. Dovile.Naruseviciene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Dijana Bureikienė  Tel.nr. 8 706 64794
El.p. Dijana.Bureikiene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Aušra Kemežaitė Tel.nr. 8 706 64824
El.p. Ausra.Kemezaite@ukmin.lt

Pirkimų skyrius

Skyriaus vedėja Eglė Sakalauskaitė Tel.nr. 8 706 61845
El.p. Egle.Sakalauskaite@ukmin.lt
Patarėjas Darius Marma Tel.nr. 8 706 64697
El.p. Darius.Marma@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Aušra Krasnickaitė Tel.nr. 8 706 64701
El.p. Ausra.Krasnickaite@ukmin.lt

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ DEPARTAMENTAS

Vyresnysis patarėjas Saulius Kolyta Tel.nr. 8 706 64724
El.p. Saulius.Kolyta@ukmin.lt

Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyrius

Skyriaus vedėja Giedrė Kuodytė-Mirkienė Tel.p. 8 706 64856
El.p. Giedre.Kuodyte-Mirkiene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Jurgita Stasiūnaitė

Tel.nr. 8 706 64652
El.p. Jurgita.Stasiunaite@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Edita Bernatonė Tel.nr. 8 706 61847
El.p. Edita.Bernatone@ukmin.lt

Europos Sąjungos vidaus rinkos koordinavimo skyrius

Skyriaus vedėja Asta Arlauskaitė

Tel.nr. 8 706 64933
El.p. Asta.Arlauskaite@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Asta Mikalauskaitė Tel.nr. 8 706 64827
El.p. Asta.Mikalauskaite@ukmin.lt
Vyriausiasis specialistas Ignas Simanavičius Tel.nr. 8 706 64878
El.p. Ignas.Simanavicius@ukmin.lt

Lietuvos SOLVIT centras

Vyriausioji specialistė Lina Giedraitienė

Tel.nr. 8 706 64803
El.p. Lina.Giedraitiene@ukmin.lt

ĮMONIŲ TEISĖS IR VERSLO APLINKOS GERINIMO DEPARTAMENTAS

Departamento direktorė Milda Kaupelienė

Tel.nr. 8 706 64747
El.p. Milda.Kaupeliene@ukmin.lt

Geresnio reglamentavimo politikos skyrius

Skyriaus vedėja Ieva Petkevičiūtė Tel.nr. 8 706 64640
El.p. Ieva.Petkeviciute@ukmin.lt
Patarėja Goda Surininaitė Tel.nr. 8 706 64900
El. p. Goda.Surininaite@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Vyginta Damzenienė Tel. nr. 8 706 63678
El. p. Vyginta.Damzeniene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Jelena Dilienė Tel.nr. 8 706 64778
El.p. Jelena.Diliene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Lijana Milkutė Tel.nr. 8 706 64785
El.p. Lijana.Milkute@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Edita Latkauskaitė-Kutkienė Tel.nr. 8 706 64738
El.p. Edita.Latkauskaite-Kutkiene@ukmin.lt 
Projektas„Teisinio reguliavimo tinkamumo patikra“
Projekto vadovė Lina Gaidžiūnienė Tel.nr. 8 706 64729
El.p. Lina.Gaidziuniene@ukmin.lt

Verslo priežiūros politikos skyrius

Skyriaus vedėjas Gita Šematovičiūtė

Tel.nr. 8 706 64894
El.p. Gita.Sematoviciute@ukmin.lt

Patarėja Kristina Kertenė Tel.nr. 8 706 64719
El.p. Kristina.Kertene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Donata Jankauskaitė Tel.nr. 8 706 64951
El.p. Donata.Jankauskaite@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Monika Žilinskaitė-Veželienė Tel.nr. 8 706 64660
El.p. M.Zilinskaite-Vezeliene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Lina Rumčikienė Tel.nr.
El.p. lina.rumcikiene@ukmin.lt
Projektas „Verslo priežiūros sistemos tobulinimas“
Ekspertas Aidas Justinas Kuolas Tel.nr, 8 706 64634
El.p. Aidas.Kuolas@ukmin.lt

Įmonių teisės skyrius

Skyriaus vedėja Rūta Jovaišienė Tel. 8 706 64896
El.p. Ruta.Jovaisiene@ukmin.lt
Patarėja Lina Jakimavičienė Tel.nr. 8 706 64647
EL.p. Lina.Jakimaviciene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Laura Misevičienė Tel.nr. 8 706 64675
El.p. Laura.Miseviciene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Jūratė Rasimavičienė Tel.nr. 8 706 64699
El.p. Jurate.Rasimaviciene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Agnė Kraujalytė Tel.nr. 8 706 64828
El.p. Agne.Kraujalyte@ukmin.lt

Valstybės valdomų įmonių politikos skyrius

Skyriaus vedėja Laurentina Garbauskienė

Tel.nr. 8 706 64879
El.p. Laurentina.Garbauskiene@ukmin.lt

Patarėja Audronė Railaitė Tel.nr. 8 706 64741
El.p. Audrone.Railaite@ukmin.lt
Vyriausiasis specialistas Vaidotas Rudokas

Tel.nr. 8 706 64742
El.p. Vaidotas.Rudokas@ukmin.lt

Vyriausiasis specialistas Arturas Čaplikas Tel.nr. 8 706 64838
El.p. Arturas.Caplikas@ukmin.lt

ŪKIO PLĖTROS DEPARTAMENTAS

Departamento direktorius  Osvaldas Šmitas Te.nr. 8 706 64922
El.p. Osvaldas.Smitas@ukmin.lt

Ūkio politikos skyrius 

Skyriaus vedėjas Raimundas Velička

Tel.nr. 8 706 64755
El.p. Raimundas.Velicka@ukmin.lt

Patarėja Jurga Daniūnaitė-Skaisgirienė Tel.nr. 8 706 64783
El.p. Jurga.Daniunaite-Skaisgiriene@ukmin.lt
Patarėjas Darius Abazorius Tel.nr. 8 706 64768
El.p. Darius.Abazorius@ukmin.lt
Vyriausiasis specialistas Mindaugas Pečiulis  Tel.nr. 8 706 64800
El.p.  Mindaugas.Peciulis@ukmin.lt

Žmogiškųjų išteklių plėtros skyrius 

Skyriaus vedėjas Linas Kadys 

 Tel.nr. 8 706 64665
El.p. Linas.Kadys@ukmin.lt

Patarėja  Birutė Kindurienė

 Tel.nr. 8 706 63246
El.p.Birute.Kinduriene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė  Jurga Šimkutė

 Tel.nr. 8 706 63210
El.p. Jurga.Simkute@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė

Danguolė Andriuškevičienė

 Tel.nr. 8 706 63247
El.p. Danguole.Andriuskeviciene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Sabina Polinska Tel.nr. 8 706 63245
El.p. Sabina.Polinska@ukmin.lt

Viešųjų pirkimų politikos skyrius  

Skyriaus vedėja Aurelija Kriščiūnaitė

Tel. nr. 8 706 64834
El.p. Aurelija.Krisciunaite@ukmin.lt

Patarėja Dovilė Šacikauskė Tel.nr. 8 706 64606
El.p. Dovile.Sacikauske@ukmin.lt
Patarėja Rima Ambrazevičienė Tel. nr. 8 706 64621
El.p. Rima.Ambrazeviciene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Laura Banevičiūtė

Tel.nr. 8 706 64869
El.p. Laura.Baneviciute@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Neringa Andrijauskienė Tel.nr. 8 706 64839
El.p. Neringa.Andrijauskiene@ukmin.lt

INOVACIJŲ DEPARTAMENTAS

Departamento direktorius Dimitrijus Kucevičius  Tel.nr. 8 706 64669
El.p. Dimitrijus.Kucevicius@ukmin.lt

Inovacijų politikos skyrius

Skyriaus vedėjas Tadas Tumėnas Tel.nr. 8 706 64692
El.p. Tadas.Tumenas@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Jovita Surdokienė

Tel.nr. 8 706 64691
El.p. Jovita.Surdokiene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Rita Šniukienė Tel.nr. 8 706 64946
El.p. Rita.Sniukiene@ukmin.lt
Vyriausiasis specialistas Romualdas Kalytis

Tel.nr. 8 706 64793
El.p. Romualdas.Kalytis@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Renata Čitavičienė Tel.nr. 8 706 64761
El.p. Renata.Citaviciene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Ramunė Juozapaitienė Tel.nr. 8 706 64959
El.p. Ramune.Juozapaitiene@ukmin.lt
Vyriausiasis specialistas Lukas Burinskas Tel.nr. 8 706 64602
El.p. Lukas.Burinskas@ukmin.lt
Vyriausiasis specialistas Remigijus Kabečius Tel.nr. 8 706 63681
El.p. Remigijus.Kabecius@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Lina Vaičiūnienė Tel.nr. 8 706 64629
El.p. Lina.Vaiciuniene@ukmin.lt

Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyrius

Skyriaus vedėjas  

Tel.nr.
El.p.

Patarėja Giedrė Soloveičikienė 

Tel.nr. 8 706 64663
El.p. Giedre.Soloveicikiene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Angelė Čepaitienė

Tel.nr. 8 706 64714
El.p.Angele.Cepaitiene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Rima Raznauskienė Tel.nr. 8 706 64656
El.p. Rima.Raznauskiene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Elvyra Batulevičienė

Tel.nr. 8 706 64792
El.p. Elvyra.Batuleviciene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Ona Šakalienė

Tel.nr. 8 706 64654
El.p. Ona.Sakaliene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Lina Pilkienė Tel.nr. 8 706 64924
El.p. Lina.Pilkiene@ukmin.lt
Projektas „Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas“
Projekto analitikas Paulius Kamaitis Tel.nr. 8 706 64655
El.p. Paulius.Kamaitis@ukmin.lt

INVESTICIJŲ IR EKSPORTO DEPARTAMENTAS

Departamento direktorė Gina Jaugielavičienė

Tel.nr. 8 706 64840
El.p. Gina.Jaugielaviciene@ukmin.lt

Investicijų politikos skyrius

Skyriaus vedėjas Aidas Rimkevičius

Tel.nr. 8 706 64618
El.p. Aidas.Rimkevicius@ukmin.lt

Patarėjas Virginijus Pašakarnis

Tel.nr. 8 706 64832
El.p. Virginijus.Pasakarnis@ukmin.lt

Patarėjas Arvydas Jonas Kazlauskas Tel.nr. 8 706 64910
El.p. Arvydas.Kazlauskas@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Agnė Kavaliauskienė Tel.nr. 8 706 64893
El.p. Agne.Kavaliauskiene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Danilkevičiūtė Alma Tel.nr. 8 706 64720
El.p. Alma.Danilkeviciute@ukmin.lt
Vyriausiasis specialistas Karolis Kitovas Tel.nr. 8 706 64854
El.p. Karolis.Kitovas@ukmin.lt

Eksporto skyrius

Skyriaus vedėjas Mindaugas Simonaitis Tel.nr. 8 706 64940
El.p. Mindaugas.Simonaitis@ukmin.lt
Patarėjas Rimantas Šegžda Tel.nr. 8 706 64726
El.p. Rimantas.Segzda@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Rūta Sakalauskienė

Tel.nr. 8 706 64680
El.p. Ruta.Sakalauskiene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Aušra Šablinskienė Tel. nr. 8 706 64736
El.p. Ausra.Sablinskiene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Jūratė Vaigauskienė

Tel.nr. 8 706 64658
El.p. Jurate.Vaigauskiene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Aldona Baltakienė

Tel.nr. 8 706 64817
El.p. Aldona.Baltakiene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Jurgita Gutkauskienė Tel.nr. 8 706 64808
El.p. Jurgita.Gutkauskiene@ukmin.lt

TURIZMO POLITIKOS SKYRIUS

Skyriaus vedėjas Renaldas Čiužas Tel.nr. 8 706 64948
El.p. Renaldas.Ciuzas@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Lidija Bajarūnienė

Tel.nr. 8 706 64771
El.p. Lidija.Bajaruniene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė

Kristina Bavėjan

Tel.nr. 8 706 64750
El.p. Kristina.Bavejan@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Jurgita Kačėnaitė Tel.nr. 8 706 64659
El.p. Jurgita.Kacenaite@ukmin.lt

PRAMONĖS IR PREKYBOS DEPARTAMENTAS

Departamento direktorius Vaidas Gricius

Tel.nr. 8 706 64666
El.p. Vaidas.Gricius@ukmin.lt

Pramonės politikos skyrius

Skyriaus vedėjas   Tel.nr.
El.p.
Patarėja Gerda Krukonienė Tel.nr. 8 706 64613
El.p. Gerda.Krukoniene@ukmin.lt
Vyriausiasis specialistas Karolis Ruzgys Tel.nr. 8 706 64874
El.p. Karolis.Ruzgys@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Lygita Bonikatienė Tel.nr. 8 706 64875
El.p. Lygita.Bonikatiene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Sigita Kaminskienė Tel.nr. 8 706 64716
El.p. Sigita.Kaminskiene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Jurgita Borisevičiutė

Tel.nr. 8 706 64644
El.p. Jurgita.Boriseviciute@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Ilona Golovačiova Tel. nr. 8 706 64651
El.p. Ilona.Golovaciova@ukmin.lt
Vyriausiasis specialistas Kęstutis Masalskis Tel. nr. 8 706 64718
El.p. Kestutis.Masalskis@ukmin.lt
     

Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyrius

Skyriaus vedėja Raminta Krulikauskienė

Tel.nr. 8 706 64617
El.p. Raminta.Krulikauskiene@ukmin.lt

Patarėja Donata Gipiškienė

Tel.nr. 8 706 64707
El.p. Donata.Gipiskiene@ukmin.lt

Vyriausiasis specialistas Tomas Lavišius Tel.nr. 8 706 64758
El.p. Tomas.Lavisius@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Nijolė Bujauskienė

Tel.nr. 8 706 64801
El.p. Nijole.Bujauskiene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Indrė Andrijauskienė Tel.nr. 8 706 64770
El.p. Indre.Andrijauskiene@ukmin.lt

Vidaus prekybos politikos skyrius

Skyriaus vedėja Birutė Janutėnienė

Tel.nr. 8 706 64756
El.p. Birute.Januteniene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Eglė Venckienė Tel.nr. 8 706 64852
El.p. Egle.Venckiene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Ieva Žaunierienė Tel.nr. 8 706 64607
EL.p. Ieva.Zaunieriene@ukmin.lt
Vyriausiasis specialistas Jaunius Petrauskas Tel.nr. 8 706 64821
El. p. Jaunius.Petrauskas@ukmin.lt

EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS KOORDINAVIMO DEPARTAMENTAS

Departamento direktorė Rita Armonienė

Tel.nr. 8 706 64612
El.p. Rita.Armoniene@ukmin.lt

Struktūrinės paramos politikos skyrius

Skyriaus vedėja Olga Celova

Tel.nr. 8 706 64795
El.p. Olga.Celova@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Živilė Bilotienė

Tel.nr. 8 706 64773
El.p. Zivile.Bilotiene@ukmin.lt

Vyriausiasis specialistas Martynas Dausinas

Tel.nr. 8 706 64907
El.p. Martynas.Dausinas@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Edita Rudakaitė-Šaukštel Tel.nr. 8 706 61844
El.p. Edita.Rudakaite-Saukstel@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Agnė Petrauskaitė Tel.nr. 8 706 64689
El.p. Agne.Petrauskaite@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Inga Veževičienė Tel.nr. 8 706 64649
El.p. Inga.Vezeviciene@ukmin.lt

Struktūrinės paramos valdymo skyrius

Skyriaus vedėja Laura Baškytė

Tel.nr. 8 706 64710
El.p.Laura.Baskyte@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Jovita Domkutė

Tel.nr. 8 706 64760
El.p. Jovita.Domkute@ukmin.lt

Vyriausiasis specialistas Povilas Kriaučeliūnas Tel.nr. 8 706 64706
El.p. Povilas.Kriauceliunas@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Indrė Charūnaitė Tel.nr. 8 706 64685
El.p. Indre.Charunaite@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Evelina Greblikaitė Tel.nr. 8 706 64819
El.p. Evelina.Greblikaite@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Renata Grigoravičienė Tel.nr. 8 706 64708
El.p. Renata.Grigoraviciene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Jurgita Vilūnienė Tel.nr. 8 706 64926
El.p. Jurgita.Viluniene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Inga Samsonė Tel.nr. 8 706 64857
El.p. Inga.Samsone@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Julija Liudkovskienė Tel.nr. 8 706 64806
El.p. Julija.Liudkovskiene@ukmin.lt

Finansinių priemonių skyrius

Skyriaus vedėja Olesia Žakevičienė

Tel.nr. 8 706 64802
El.p. Olesia.Zakeviciene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Rasa Mačiulytė

Tel.nr. 8 706 64645
El.p. Rasa.Maciulyte@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Viktorija Paplauskaitė Tel.nr. 8 706 64890
El.p. Viktorija.Paplauskaite@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Renata Adomavičienė Tel.nr. 8 706 64611
El.p. Renata.Adomaviciene@ukmin.lt

SKAITMENINĖS DARBOTVARKĖS DEPARTAMENTAS

Vyresnysis patarėjas Petras Jakavonis Tel.nr. 8 706 64735
El.p. Petras.Jakavonis@ukmin.lt

Skaitmeninės politikos skyrius

Skyriaus vedėja Aušra Kumetaitienė Tel.nr. 8 706 64942
El.p. Ausra.Kumetaitiene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Neringa Šimkienė Tel.nr. 8 706 64882
El.p. Neringa.Simkiene@ukmin.lt

BENDRŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTAS

Direktorius Darius Grebliauskas Tel.nr. 8 706 64632
El.p. Darius.Grebliauskas@ukmin.lt

Informacinių technologijų skyrius

Skyriaus vedėjas Raimundas Baracevičius

Tel.nr. 8 706 64775
El.p. Raimundas.Baracevicius@ukmin.lt

Patarėjas Slavomir Lapkovski

Tel.nr. 8 706 64673
El.p. Slavomir.Lapkovski@ukmin.lt

Vyriausiasis specialistas Romualdas Smelevičius Tel.nr. 8 706 64626
El.p. Romualdas.Smelevicius@ukmin.lt
Vyriausiasis specialistas Linas Kulikauskas Tel.nr. 8 706 64855
El.p. Linas.Kulikauskas@ukmin.lt

Ūkio ir krizių valdymo skyrius

Skyriaus vedėjas Vaidotas Linkus Tel.nr. 8 706 64849
El.p. Vaidotas.Linkus@ukmin.lt
 Patarėjas Alfredas Gnėdikas  Tel.nr. 8 706 64883
El.p. Alfredas.Gnedikas@ukmin.lt
 Vyriausioji specialistė Milda Raguckienė   Tel.nr. 8 706 64897
El.p. Milda.Raguckiene@ukmin.lt
 Vyriausiasis specialistas  Jonas Jankauskas  Tel.nr. 8 706 64853
El.p. Jonas.Jankauskas@ukmin.lt
 Vyriausioji specialistė  Violeta Lapūnienė  Tel.nr. 8 706 64650
El.p. Violeta.Lapuniene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Violeta Lembovič Tel.nr. 8 706 64866
El.p. Violeta.Lembovic@ukmin.lt
Specialistas Vytautas Kreimeris

Tel.nr. 8 706 64601
El.p. Vytautas.Kreimeris@ukmin.lt

 Specialistas  Zenonas Jankovskis Tel.nr. 8 706 64601
El.p. Zenonas.Jankovskis@ukmin.lt
Specialistas Vaclavas Lukaitis

Tel.nr. 8 706 64601
El.p. Vaclavas.Lukaitis@ukmin.lt

Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrius

Skyriaus vedėja Rūta Abramaitienė

Tel.nr. 8 706 64868
El.p. Ruta.Abramaitiene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Janina Stanaitytė Tel.nr. 8 706 64609
El.p. Janina.Stanaityte@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Laima Grigaitienė

Tel.nr. 8 706 64850
El.p. Laima.Grigaitiene@ukmin.lt

Vyriausioji specialistė Justina Brazevičiūtė Tel.nr. 8 706 64753
El.p. Justina.Brazeviciute@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Giedrė Persijanovė

Tel.nr. 8 706 64845
El.p. Giedre.Persijanove@ukmin.lt

Redaktorė Sigita Siniauskaitė-Petkevičienė Tel.nr. 8 706 64816 
El.p. Sigita.Siniauskaite-Petkeviciene@ukmin.lt
Vyriausioji specialistė Roma Sabaliauskaitė Tel.nr. 8 706 64941
El.p. Roma.Sabaliauskaite@ukmin.lt
Archyvarė Vilija Masiulienė Tel.nr. 8 706 64610
El.p. Vilija.Masiuliene@ukmin.lt
     
"Vieno langelio" kontaktai Tel. nr. 8 706 64845, faks. 8 706 64762, el.p. vienaslangelis@ukmin.lt
   
Pastato apsauga  Tel. nr. 8 706 64902
   

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-17