Lietuvos profesijų klasifikatorius

Naujas Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tinklalapis www.profesijuklasifikatorius.lt leis darbdaviams, teikiantiems „Sodrai“ darbuotojų profesijų duomenis, greičiau priskirti reikiamą profesijos kodą.

Naujoje Lietuvos profesijų klasifikatoriaus svetainėje pateikiama klasifikatoriaus duomenų bazė, papildyta metodine medžiaga ir glaustu supaprastintu klasifikatoriaus variantu. Vartotojui patogus Lietuvos profesijų klasifikatorius padės įmonėms ir įstaigoms rasti ir nurodyti kiekvieno priimto į darbą asmens profesijos grupę.

Ūkio ministerija primena, kad iki š. m. kovo 1 d. darbdaviai taip pat turi pateikti „Sodrai“ duomenis apie jau dirbančių darbuotojų profesijas. Pagal naują tvarką, įsigaliojusią nuo 2013 m. lapkričio 1 d., darbdaviai, priimdami į darbą darbuotojus, „Sodros“ teritoriniams skyriams turi pateikti duomenis apie darbuotojų profesijas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-09-28