Ekspertai ir patariamasis komitetas

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. 4-563 „Dėl Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro nuostatų patvirtinimo“ buvo patvirtinti Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro nuostatai (toliau – Nuostatai). Juose nustatyta tokia Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro struktūra:

1. nepriklausomi ekspertai ir Pirmininkas;

2. patariamasis komitetas;

3. sekretoriatas (sekretoriato funkcijas atlieka Ūkio ministerija).

Nepriklausomi ekspertai sprendžia klausimus, susijusius su Gairių įgyvendinimu pagal individualių atvejų sprendimo taisykles, dalyvauja Gairių viešinimo veiklose bei teikia rekomendacijas dėl atsakingų verslo sąlygų įgyvendinimo.

Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro nepriklausomi ekspertai:
Andrius Bambalas (Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro pirmininkas);
Audronė Alijošiutė - Paulauskienė;
Dr. Raimundas Moisejevas;
Dr. Feliksas Petrauskas;
Dr. Nerijus Kasiliauskas.

 

Patariamasis komitetas teikia rekomendacijas nepriklausomiems ekspertams dėl Gairėse ir EBPO procedūrinėse rekomendacijose nurodytų funkcijų atlikimo.

Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro patariamąjį komitetą sudaro:
Jurga Aleknienė (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamento Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė);
Aurelija Giedraitytė (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Teisinės pagalbos skyriaus vedėja);
Rūta Juršaitė (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo teisės skyriaus patarėja);
Dalia Kreivienė (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių departamento direktoriaus pavaduotoja);
Mindaugas Mažylis (Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento Mokesčių teisės skyriaus vyriausiasis specialistas);
Jolita Meškelytė (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Informacinių išteklių koordinavimo skyriaus vedėja);
Darius Mickevičius (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus vedėjas);
Matas Stankevičius (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Jungtinių tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento Žmogaus teisių skyriaus antrasis sekretorius).

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-04