Nacionalinis koordinacinis centras (NKC)

Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro veiklos tikslas – didinti EBPO Gairių daugiašalėms įmonėms  (toliau – Gairės) (angl. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises) veiksmingumą, savo veikloje vadovaujantis aiškumo, prieinamumo, skaidrumo ir atskaitingumo principais, bei tarpininkauti, sprendžiant problemas ir ginčus tarp daugiašalių įmonių ir suinteresuotų šalių, kaip nurodyta Gairėse. Daugiau apie NKC bei Gaires rasite šiame lankstinuke