Europos verslininkystės apdovanojimai

Ūkio ministerijos 2014 m. Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų konkurso nacionalinę atranką laimėjo dvi sėkmingiausios Lietuvos verslumo iniciatyvos – UAB „App Camp“ projektas „Mobiliųjų aplikacijų laboratorijos“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos projektas „e. VMI“.

2014 m. spalio 2 dieną Lietuvos atstovų UAB „App Camp“ projektas „Mobiliųjų aplikacijų laboratorija“ nugalėjo Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimuose kategorijoje „Verslumo dvasios skatinimas“. Nugalėtoją išrinko Europos Komisijos (EK) sudaryta Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų vertinimo komisija ir paskelbė per Neapolyje (Italija) vykusią apdovanojimų ceremoniją.

Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų konkurso nugalėtojai buvo renkami iš 33 Europos Sąjungos valstybių narių pasiūlytų nacionalinių atrankų laimėtojų šiose nominacijose: „Verslumo dvasios skatinimas“, „Investicijos į įgūdžius“, „Verslo aplinkos gerinimas“, „Verslo tarptautinės plėtros skatinimas“, „Atsakingas verslas“ ir „Žaliųjų“ rinkų plėtros ir išteklių panaudojimo efektyvumo skatinimas“. Taip pat specialus prizas įteiktas už kūrybiškiausią ir labiausiai įkvepiančią verslo iniciatyvą. 

Nominantus atrinkusią Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų vertinimo komisiją sudarė po vieną mokslo institucijų, verslo organizacijų atstovą, pirmąjį ir antrąjį šių metų pusmetį Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančių valstybių (Graikijos ir Italijos) narių atstovai, taip pat du nuolatiniai Europos Komisijos nariai iš Įmonių ir pramonės generalinio direktorato ir Regionų komiteto.

Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimais įvertinamos sėkmingiausios verslumo ir verslininkystės iniciatyvos Europoje, plečiama verslumo samprata, skatinama palankių verslo sąlygų kūrimo politika. Šiuos apdovanojimus Europos Komisija teikia nuo 2005 metų.

2013 metų nacionalinės atrankos nugalėtojai

  • VšĮ „Socialinių mokslų kolegija“ iniciatyva „Verslumo ugdymo metodų kūrimas ir diegimas Lietuvos mokyklose“, kuri skatina moksleivių verslumą, supažindina mokytojus su verslumo ugdymo metodais, padeda juos integruoti į jų mokomus dalykus, suprasti ir įvertinti novatoriškus verslumo mokymo(si) metodus, jų teikiamus edukacinius privalumus, išanalizuoti būtinas verslumo ugdymui sąlygas bei įtraukti verslo sektoriaus atstovus į verslumo ugdymo procesą bendrojo ugdymo įstaigose (nominacija  „Investicijos į verslumo įgūdžius“).
  • UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ iniciatyva „Verslumo skatinimo fondas“, kuria siekiama keisti požiūrį į savarankišką užimtumą, konsultuojant bei mokant tuos, kurie pradeda verslą, užtikrinti, kad toks finansavimo būdas būtų prieinamas ne tik miestų ir miestelių, bet ir kaimo vietovių gyventojams (nominacija „Verslo aplinkos gerinimas“).
  • Antroji iniciatyva nominacijoje „Verslo aplinkos gerinimas“ pateko tarp trijų geriausių projektų europinėje atrankoje.

2010–2011 metų Europos verslininkystės apdovanojimai

Europos verslininkystės apdovanojimais (EVA) įvertinami ir apdovanojami sėkmingiausia dirbantys verslininkystės bei verslumo skatintojai Europoje, išskiriami geriausi verslumo principai ir jų pritaikymas, pabrėžiama verslumo sukurtos vertės svarba ir padrąsinami bei įkvepiami potencialūs verslininkai.

2010–2011 metų EVA nominacijos

  • apdovanojimas už verslumo dvasios skatinimą (angl. Promoting the Entrepreneurial Spirit): apdovanojamos iniciatyvos nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygmeniu, kuriomis skatinama verslumo dvasia ir kultūra, ypatingai jaunų žmonių ir moterų tarpe;
  • apdovanojimas už investicijas į įgūdžių lavinimą (angl. Investing in skills): apdovanojamos regioninės ir vietinės iniciatyvos, tobulinančios verslo, profesinius, techninius ir vadybinius įgūdžius;
  • apdovanojimas už verslo aplinkos gerinimą (angl. Improving the business enviroment.): apdovanojama už novatorišką politiką, regioniniu arba vietiniu lygmeniu, skatinančią įmonių steigimą ir plėtrą, supaprastinančią įstatymines ir administracines procedūras verslui bei įgyvendinančią pirmenybės teikimo mažoms ir vidutinėms įmonėms principą;
  • apdovanojimas už verslo tarptautinės plėtros rėmimą (angl. Supporting the internationalisation of business): apdovanojamos strategijos, kuriomis verslas, ypač mažos ir vidutinės įmonės, skatinamas geriau išnaudoti galimybes, teikiamas rinkų Europos Sąjungoje ir už jos ribų;
  • apdovanojimas už atsakingą verslininkystę (angl. Responsible and inclusive entrepreneurship): apdovanojimas skiriamas už iniciatyvas, kurios skatina bendrą socialinę atsakomybę, bei stabilią verslo plėtrą socialinėje ir (arba) ekologijos srityje regioniniu arba vietiniu lygmeniu. Šis apdovanojimas taip pat skiriamas verslo plėtros skatinimui tarp socialiai jautrių grupių, tokių kaip bedarbiai, turintys negalią arba etninių mažumų žmonės.

2010–2011 metų Europos verslininkystės apdovanojimų nacionalinės atrankos nugalėtojais išrinktos iniciatyvos

  • VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ iniciatyva „Mano guru“ pagal nominaciją „Už atsakingą verslą“;
  • VšĮ Tauragės verslo informacinio centro iniciatyva „Verslumo akademija“ pagal nominaciją „Už verslumo dvasios skatinimą“.

Europos verslininkystės apdovanojimų teikimo ceremonija vyko 2011 m. gegužės 24-25 d. Budapešte, Vengrijoje.

Nominacijoje už atsakingą verslą Lietuvos projektas „Mano guru“ pateko į geriausiųjų trejetuką ir su dar dviem projektais iš Austrijos ir Vengrijos varžėsi dėl pirmos vietos kategorijoje „už atsakingą verslą“.

Europos verslininkystės apdovanojimų nacionalinės atrankos nominantai pagerbti ir Verslo dienos renginyje, kuris 2010 m. gruodžio 2 d. vyko Vilniuje.

Nacionalinės atrankos organizavimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-273, Žin., 2010, Nr. 76-3025 ).

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-09-28