Vykdomi viešieji pirkimai

Iformaciją apie pirkimus paskelbtus po 2017-07-01 rasite čia.

Informacija apie pirkimus paskelbtus iki 2017-07-01:

/uploads/ukmin/documents/files/Informacija%20apie%20nustatyt%C4%85%20laim%C4%97toj%C4%85%20ir%20ketinam%C4%85%20sudaryti%20pirkimo%20sutart%C4%AF(7).docx

Atviras konkursas. Viešųjų ryšių paslaugų pirkimas.

Informacija apie sudarytas pirkimo sutartis  ((III, IV, VII ir IX pirkimo objekto dalys) 2017-10-03) ((I ir II pirkimo objekto dalys) 2017-10-23)

Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti pirkimo sutartis (2017-09-21)

Konkurso sąlygų patikslinimas (2017-08-09)

Informacija apie pradedamą pirkimą (2017-06-28)

Konkurso sąlygos (2017-06-27)

Techninės specifikacijos projektas (2017-05-26)

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Viešųjų ryšių paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto.

Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki 2017 m. birželio 2 d. 24:00 val.

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Logvinovaitė, tel. 8 706 64 667, el. p. viktorija.logvinovaite@ukmin.lt

 

 

Kompiuterinio raštingumo įgūdžių tobulinimo mokymų paslaugų 2017 metams pirkimas. „Mokymai „DocLogix“ sistemos pažengusiems administratoriams“. Supaprastintas pirkimas apklausos būdu.

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį bei apie sudarytą pirkimo sutartį

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Danielianė, tel. 8 706 64 701, el. p. ausra.danieliane@ukmin.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-26