Pasibaigę viešieji pirkimai

Atviras konkursas. Viešųjų ryšių paslaugų pirkimas.

Informacija apie sudarytas pirkimo sutartis  ((III, IV, VII ir IX pirkimo objekto dalys) 2017-10-03) ((I ir II pirkimo objekto dalys) 2017-10-23)

Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti pirkimo sutartis (2017-09-21)

Konkurso sąlygų patikslinimas (2017-08-09)

Informacija apie pradedamą pirkimą (2017-06-28)

Konkurso sąlygos (2017-06-27)

Techninės specifikacijos projektas (2017-05-26)

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Viešųjų ryšių paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto.

Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki 2017 m. birželio 2 d. 24:00 val.

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Logvinovaitė, tel. 8 706 64 667, el. p. viktorija.logvinovaite@ukmin.lt

 

Supaprastintas atviras konkursas. Verslumo skatinimo stovyklų vyresniųjų klasių mokiniams ir ekonomiką / verslą dėstantiems pedagogams organizavimo paslaugų pirkimas.

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį (2017-08-24)

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį (2017-07-19)

Informacija apie pradedamą pirkimą (2017-06-12)

Konkurso sąlygos (2017-06-12)

Techninės specifikacijos projektas (2017-05-16)

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Verslumo skatinimo stovyklų vyresniųjų klasių mokiniams ir ekonomiką / verslą dėstantiems pedagogams organizavimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto.

Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki 2017 m. gegužės 23 d. 24:00 val.Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Logvinovaitė, tel. 8 706 64 667, el. p. viktorija.logvinovaite@ukmin.lt

 

Supaprastintas pirkimas apklausos būdu. Informacinių technologijų infrastruktūros priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas.

 

Supaprastintas atviras konkursas. Serverinės įrangos pirkimas.

Informacija apie sudarytas pirkimo sutartis (2017-08-18)

Informacija apie nustatytus laimėtojus ir ketinamas sudaryti pirkimo sutartis (2017-07-26)

Konkurso sąlygos (2017-06-23)

Informacija apie pradedamą pirkimą (2017-06-23)

Techninės specifikacijos projektas (2017-06-16)

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Serverinės įrangos pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis iki 2017 m. birželio 21 d.

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Logvinovaitė, tel. 8 706 64 667, el. p. viktorija.logvinovaite@ukmin.lt

 

Supaprastintas atviras konkursas. Lietuvos turizmo forumo organizavimo paslaugų pirkimas.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Lietuvos turizmo forumo organizavimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis iki 2017 m. gegužės 15 d.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (2017-07-21)

Informacija apie pradedamą pirkimą (2017-05-31)

Konkurso sąlygos (2017-05-31) 

Techninės specifikacijos projektas (2017-05-08)

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Danielianė, tel. 8 706 64 701, el. p. ausra.danieliane@ukmin.lt

 

 

Atviras konkursas. Ūkio ministerijos priemonių, skirtų populiarinti inovacijas ir teikti inovacijų konsultacijas bei inovacijų paramos paslaugas, pažangos vertinimo paslaugų pirkimas.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Ūkio ministerijos priemonių, skirtų populiarinti inovacijas ir teikti inovacijų konsultacijas bei inovacijų paramos paslaugas, pažangos vertinimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis iki 2017 m. gegužės 12 d.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (2017-07-20)

Informacija apie pradedamą pirkimą (2017-06-06)

Konkurso sąlygos (2017-06-06)

Techninės specifikacijos projektas (2017-05-08) 

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Danielianė, tel. 8 706 64 701, el. p. ausra.danieliane@ukmin.lt

 

 

Supaprastintas atviras konkursas. Geriausio verslo ir mokslo bendradarbiavimo projekto konkurso „Verslo ir mokslo partnerystė 2017“ organizavimo paslaugų pirkimas.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (2017-06-12)

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį (2017-06-07)

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį (2017-05-16)

Informacija apie pradedamą pirkimą (2017-04-19)

Konkurso sąlygos (2017-04-19)

Techninės specifikacijos projektas (2017-03-30)

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Geriausio verslo ir mokslo bendradarbiavimo projekto konkurso „Verslo ir mokslo partnerystė 2017“ organizavimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis iki 2017 m. balandžio 6 d. 23:59 val.

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Logvinovaitė, tel. 8 706 64 667, el. p. viktorija.logvinovaite@ukmin.lt

 

Atviras konkursas. Informacinių technologijų infrastruktūros priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas.

 

Supaprastintas atviras konkursas. Ūkio ministerijos priemonės „Inočekiai LT“ poveikio verslo išlaidoms moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai vertinimo paslaugų pirkimas.

 

Supaprastintas atviras konkursas. Žiniasklaidos stebėsenos ir žiniasklaidos stebėsenos analizės paslaugų pirkimas.

 

Atviras konkursas. Vieningos viešojo sektoriaus finansų valdymo sistemos, sukurtos Microsoft Dynamics NAV pagrindu, programinės įrangos atnaujinimo, tobulinimo ir priežiūros paslaugų pirkimas.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (2017-06-02)

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį (2017-05-26)

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį bei apie sudarytą pirkimo sutartį (2017-04-20)

Konkurso sąlygų paaiškinimas (2017-03-29)

Informacija dėl susitikimo su tiekėjais (2017-03-09)

Konkurso sąlygos (2017-02-21)

Informacija apie pradedamą pirkimą (2017-02-21)

Dėl pasiūlymų iš anksto paskelbtam techninės specifikacijos projektui (2017-02-14)

Techninės specifikacijos projektas (2017-02-01)

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Vieningos Viešojo sektoriaus finansų valdymo sistemos, sukurtos Microsoft Dynamics NAV pagrindu, programinės įrangos atnaujinimo, tobulinimo ir priežiūros paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis iki 2017 m. vasario 8 d. 23:59 val.

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Logvinovaitė, tel. 8 706 64 667, el. p. viktorija.logvinovaite@ukmin.lt

 

Supaprastintas atviras konkursas. Viešųjų ryšių paslaugų, susijusių su informacijos apie Žaliosios pramonės inovacijų programą viešinimu, pirkimas.

 

Supaprastintas pirkimas apklausos būdu. Prieigos prie teisės aktų ir teismų praktikos informacinės sistemos paslaugų pirkimas.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (2017-05-17)

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį (2017-05-15)

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį (2017-04-19)

Informacija apie pradedamą pirkimą (2017-04-03)

Techninės specifikacijos projektas (2017-03-22)

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Prieigos prie teisės aktų ir teismų praktikos informacinės sistemos paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis iki 2017 m. kovo 29 d. 23:59 val.

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Logvinovaitė, tel. 8 706 64 667, el. p. viktorija.logvinovaite@ukmin.lt

 

Mokomųjų seminarų Europos Sąjungos struktūrinius fondus administruojantiems darbuotojams paslaugų pirkimas. Supaprastintas pirkimas apklausos būdu.

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį bei apie sudarytą pirkimo sutartį

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Danielianė, tel. 8 706 64 701, el. p. ausra.danieliane@ukmin.lt

 

Mokomojo seminaro Europos Sąjungos struktūrinius fondus administruojančiam darbuotojui paslaugų pirkimas. Supaprastintas pirkimas apklausos būdu.

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį bei apie sudarytą pirkimo sutartį

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Danielianė, tel. 8 706 64 701, el. p. ausra.danieliane@ukmin.lt

 

Supaprastintas pirkimas apklausos būdu. Užsienio kalbos (prancūzų kalbos) kursų paslaugų pirkimas.

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį bei apie sudarytą pirkimo sutartį (2017-03-15)

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Danielianė, tel. 8 706 64 701, el. p. ausra.danieliane@ukmin.lt

 

Supaprastintas pirkimas apklausos būdu. Anglų kalbos kursų paslaugų pirkimas.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Anglų kalbos kursų paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki 2017 m. kovo 20 d.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (2017-04-24)

Informacija apie pradedamą pirkimą (2017-03-24), nustatytą laimėtoją bei sudarytą pasiūlymų eilę (2017-03-30) ir sudarytą pirkimo sutartį (2017-04-20).

Apklausos sąlygos (2017-03-30)

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Danielianė, tel. 8 706 64 701, el. p. ausra.danieliane@ukmin.lt

 

Supaprastintas atviras konkursas. Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studijos parengimo paslaugų pirkimas.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Lietuvos bioekonomikos plėtros galimybių studijos parengimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis iki 2016 m. gruodžio 15 d.

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Danielianė, tel. 8 706 64 701, el. p. ausra.danieliane@ukmin.lt

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (2017-03-28)

Informacija apie nustatytą laimėtoją  ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį (2017-03-01) bei apie sudarytą pirkimo sutartį (2017-03-24)

Konkurso sąlygų paaiškinimas (2017-01-03)

Konkurso sąlygos (2016-12-28)

Informacija apie pradedamą pirkimą (2016-12-28)

Techninės specifikacijos projektas (2016-12-09)

 

Atviras konkursas. Teisinio reguliavimo tinkamumo patikros chemijos srityje atlikimo ir reguliavimo naštos ūkio subjektams vertinimo ir mažinimo bei kitų susijusių paslaugų pirkimas.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Teisinio reguliavimo tinkamumo patikros chemijos srityje atlikimo ir reguliavimo naštos ūkio subjektams vertinimo ir mažinimo bei kitų susijusių paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki 2016 m. birželio 3 d. 15:00 val.

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Danielianė, tel. 8 706 64 701, el. p. ausra.danieliane@ukmin.lt

 

Atviras konkursas. Priežiūros institucijų veiklos vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo rekomendacijų parengimo paslaugų pirkimas.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Priežiūros institucijų veiklos vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo rekomendacijų parengimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki 2016 m. liepos 15 d. 24:00 val.

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Logvinovaitė, tel. 8 706 64 667, el. p. viktorija.logvinovaite@ukmin.lt

 

Supaprastintas atviras konkursas. Kompiuterinės įrangos pirkimas.

 

Atviras konkursas. Tarnybinių stočių su programine įranga, duomenų saugyklos išplėtimo įrangos, kitos tinklo ir serverinės įrangos licencijų atnaujinimo pirkimas.

 

Supaprastintas atviras konkursas. Planšetinių kompiuterių pirkimas.

 

Atviras konkursas. Biuro programinės įrangos nuomos pirkimas.

 

Atviras konkursas. 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų viešinimo televizijoje paslaugų pirkimas.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų viešinimo televizijoje paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis iki 2016 m. rugpjūčio 18 d.
Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Danielianė, tel. 8 706 64 701, el. p. ausra.danieliane@ukmin.lt

Pakoreguota Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (2016-11-22)

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (2016-10-14)

Informacija apie pradedamą pirkimą (2016-09-02)

Konkurso sąlygos (2016-08-31)

Techninės specifikacijos projektas (2016-08-12)

 

Supaprastintas atviras konkursas. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tinklalapio priežiūros paslaugų pirkimas.

 

Supaprastintas atviras konkursas. Ūkio ministerijos priemonės „Asistentas-3“ poveikio veikiančių įmonių gyvybingumui didinti ir verslumo skatinimui vertinimo  paslaugų pirkimas.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Ūkio ministerijos priemonės „Asistentas-3“ poveikio veikiančių įmonių gyvybingumui didinti ir verslumo skatinimui vertinimo  paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis iki 2016 m. rugpjūčio 12 d.

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Danielianė, tel. 8 706 64 701, el. p. ausra.danieliane@ukmin.lt

Supaprastintas atviras konkursas. Ūkio ministerijos ir Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos renginio turizmo specialistams  organizavimo paslaugų pirkimas.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Ūkio ministerijos ir Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos renginio turizmo specialistams  organizavimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis iki 2016 m. liepos 8 d. 10:00 val.

Teisės ir pirkimų departamento

Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

Aušra Danielianė, tel. 8 706 64 701, el. p. ausra.danieliane@ukmin.lt

Atviras konkursas. Ūkio ministerijos administruojamų Europos Sąjungos investicijų informavimo ir komunikacijos paslaugų pirkimas.

 

Supaprastintas atviras konkursas. Verslumo skatinimo stovyklų vyresniųjų klasių mokiniams ir ekonomiką / verslą dėstantiems pedagogams organizavimo paslaugų pirkimas.

 

Supaprastintas atviras konkursas. Informacinių technologijų (IT) infrastruktūros ir saugos sprendimų konsultacijų paslaugų pirkimas.

 

Supaprastintas atviras konkursas. Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų, bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimo (II etapas) paslaugų pirkimas.

 

Supaprastintas atviras konkursas. Tarptautinės inovacijų konferencijos ir konkurso "Verslo ir mokslo partnerystė 2016" organizavimo bei susijusių paslaugų pirkimas.

 

Supaprastintas atviras konkursas. Profesinės verslo atstovų šventės - renginio "Verslo diena" organizavimo paslaugų pirkimas.

 

Supaprastintas atviras konkursas. Vietos bendruomenių mugės organizavimo paslaugų pirkimas.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Vietos bendruomenių mugės organizavimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis iki 2016 m. birželio 3 d. 10:00 val.

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Danielianė, tel. 8 706 64 701, el. p. ausra.danieliane@ukmin.lt

 

Supaprastintas atviras konkursas. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tinklalapio priežiūros paslaugų pirkimas.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (2016-07-26)

Informacija apie pradedamą pirkimą (2016-07-06)

Konkurso sąlygos (2016-06-30)

Techninės specifikacijos projektas (2016-05-03)

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tinklalapio priežiūros paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis iki 2016 m. gegužės 10 d. 24:00 val.

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Logvinovaitė, tel. 8 706 64 667, el. p. viktorija.logvinovaite@ukmin.lt

 

Supaprastintas atviras konkursas. Ūkio ministerijos priemonės „Asistentas-3“ poveikio veikiančių įmonių gyvybingumui didinti ir verslumo skatinimui vertinimo  paslaugų pirkimas.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Ūkio ministerijos priemonės „Asistentas-3“ poveikio veikiančių įmonių gyvybingumui didinti ir verslumo skatinimui vertinimo  paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis iki 2016 m. gegužės 25 d. 10:00 val.

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (2016-07-13)
Informacija apie pradedamą pirkimą (2016-06-29)

Konkurso sąlygos (2016-06-27)

Techninės specifikacijos projektas (2016-05-17)

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Danielianė, tel. 8 706 64 701, el. p. ausra.danieliane@ukmin.lt

 

Atviras konkursas. 2014 – 2020 m. Ūkio ministerijos administruojamų Europos Sąjungos investicijų viešinimo televizijoje paslaugų pirkimas.
Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (2016-07-05)
Konkurso sąlygų paaiškinimas (2016-05-06)
Konkurso sąlygų paaiškinimas (2016-05-05)
Konkurso sąlygos (2016-04-19)
Informacija apie pradedamą pirkimą (2016-04-13)
Dėl pastabos iš anksto paskelbtam techninės specifikacijos projektui (2016-03-07)

Techninės specifikacijos projektas (2016-02-25)

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti 2014 – 2020 m. Ūkio ministerijos administruojamų Europos Sąjungos investicijų viešinimo televizijoje paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis iki 2016 m. kovo 2 d.

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Danielianė, tel. 8 706 64 701, el. p. ausra.danieliane@ukmin.lt

 

Supaprastintas atviras konkursas. Viešųjų ryšių paslaugų pirkimas.

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį (2016-06-08)

Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (2016-06-03)

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį (2016-05-20)

Konkurso sąlygų patikslinimas (2016-04-05)

Konkurso sąlygų patikslinimas (2016-04-01)

Informacija apie pradedamą pirkimą (2016-04-01)

Konkurso sąlygos (2016-03-25)

Techninės specifikacijos projektas (2016-02-25)

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Viešųjų ryšių paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis iki 2016 m. kovo 3 d. 24:00 val.

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Logvinovaitė, tel. 8 706 64 667, el. p. viktorija.logvinovaite@ukmin.lt

 

Supaprastintas atviras konkursas. Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos 60-ojo Europos regiono komisijos posėdžio organizavimo paslaugų pirkimas.
Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį (2016-05-04)
Viešojo pirkimo procedūrų ataskaita (2016-05-29)
Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį (2016-04-13)
Konkurso sąlygų paaiškinimas ir patikslinimas (2016-02-26)
Informacija apie pradedamą pirkimą (2016-02-24)
Konkurso sąlygos (2016-02-22)
Dėl pasiūlymų iš anksto paskelbtam techninės specifikacijos projektui (2016-02-17)

Techninės specifikacijos projektas (2016-02-10)

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos 60-ojo Europos regiono komisijos posėdžio organizavimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis iki 2016 m. vasario 15 d. 09:00 val.

Teisės ir pirkimų departamento Pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

Aušra Danielianė, tel. 8 706 64 701, el. p. ausra.danieliane@ukmin.lt

 

Atviras konkursas. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus profesijų pogrupių susiejimo su studijų ir mokymo programomis paslaugų pirkimas.

 

Supaprastintas atviras konkursas. Ūkio ministerijos ir Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos renginio turizmo specialistams organizavimo paslaugų pirkimas.

 

Supaprastintas atviras konkursas. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas.

 

Supaprastintas atviras konkursas. Renginio "2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos" organizavimo paslaugų pirkimas.


Supaprastintas atviras konkursas. Reglamentuojamų profesijų aprašų parengimo lietuvių ir anglų kalbomis paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Tarnybinių stočių, duomenų saugyklos, tinklo infrastruktūros įrangos ir serverinės programinės įrangos licencijų pirkimas.

Atviras konkursas. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų viešinimo televizijos projekte paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Ūkio ministerijos administruojamų Europos Sąjungos investicijų informavimo ir komunikacijos paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Verslumo skatinimo stovyklų vyresniųjų klasių mokiniams ir ekonomiką / verslą dėstantiems pedagogams organizavimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Profesinės verslo atstovų šventės – renginio „Verslo diena“ organizavimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Konkurso, skirto atrinkti 3 geriausius studentų darbus, susietus su šalies ekonomikos augimu ir konkurencingumo didinimu, organizavimo paslaugų pirkimas.

 Supaprastintas atviras konkursas. Žaliosios pramonės inovacijų programos viešinimo paslaugų pirkimas.

  Atviras konkursas. Rizikos vertinimo ir valdymo sistemos diegimo Valstybiniame turizmo departamente paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Geriausio verslo ir mokslo bendradarbiavimo projekto konkurso "Verslo ir mokslo partnerystė 2015" organizavimo paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Viešųjų ryšių paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Pastatų, statinių, įrenginių, teritorijos ir kito turto, esančio adresu Vilniaus r. savivaldybė, Girijos k., priežiūros, apsaugos ir nemokamos informacijos teikimo turistams paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Ūkio ministerijos administracinio pastato Gedimino pr. 38, Vilniuje, patalpų ir teritorijos valymo, pastato inžinerinių sistemų priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas pirkimas apklausos būdu. Anglų kalbos kursų Ūkio ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Gamyboje susidarančių atliekų srautų kiekių, esamų perdirbimo ir naudojimo pajėgumų, jų modernizavimo bei trūkumo, galimybių atliekas naudoti pakartotinai ir/ar perdirbti gaminant produktus bei atsižvelgiant į šių produktų paklausą, galimybių studijos parengimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas pirkimas apklausos būdu. Anglų kalbos kursų darbuotojams, administruojantiems Europos Sąjungos struktūrinę paramą, pirkimas.

 • Techninės specifikacijos projektas (2015-02-25)
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Anglų kalbos kursų darbuotojams, administruojantiems Europos Sąjungos struktūrinę paramą, pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis iki 2014 m. kovo 4 d.
 • Teisės ir pirkimų departamento Teisės taikymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Aušra Danielianė, tel. 8 706 64 701, el. p. ausra.danieliane@ukmin.lt

Supaprastintas atviras konkursas. Lietuvos inovacijų politikos pradinio įvertinimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Ūkio ministerijos interneto ir intraneto svetainių priežiūros paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Nacionalinio kokybės vadybos prizo konkurso dalyvių veiklos vidinio vertinimo ataskaitų analizės ir įvertinimo paslaugų pirkimas.

Apklausa. Kibernetinės saugos mokymo paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo automatinio įrankio sukūrimo paslaugų ir garantinės priežiūros pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Sprendimo projekto ex-ante poveikio verslo sąlygoms vertinimo paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Tarnybinių stočių su programine įranga, duomenų saugyklos ir tinklo infrastruktūros įrangos pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Dokumentų valdymo sistemos "Doclogix" priežiūros ir tobulinimo paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Viešinimo ir informavimo apie Europos Sąjungos paramą paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Renginių organizavimo ir susijusių paslaugų  pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas.Galimybių studijos dėl Lietuvos aukštųjų technologijų plėtros parengimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Tarptautinės inovacijų konferencijos organizavimo, viešinimo ir su ja susijusios atributikos aprūpinimo bei 2014 m. geriausio verslo ir mokslo bendradarbiavimo projekto konkurso "Verslo ir mokslo partnerystė 2014" organizavimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Ūkio ministerijos ir Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos renginio turizmo specialistams organizavimo paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Ūkio subjektų priežiūros institucijų veiklos konsolidavimo priežiūros srityse vertinimo paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Viešinimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Pastatų Vilniuje, Pranciškonų g. 1, ekspertizės paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus profesijų grupių susiejimo su studijų kryptimis ir mokymo programomis metodikos parengimo paslaugos pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Profesinės verslo atstovų šventės – renginio "Verslo diena" organizavimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Žmogiškųjų išteklių kompetentingumo didinimą, naudojant mokymo kuponus, reglamentuojančių dokumentų projektų parengimo paslaugų pirkimas

Apklausa. Anglų kalbos kursų Ūkio ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Projektų, finansuojamų 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, viešinimo televizijos projekte paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Viešosios nuomonės tyrimų apie Ūkio ministerijos administruojamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos sklaidą paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Informacinių technologijų infrastruktūros priežiūros ir remonto paslaugų Ūkio ministerijai ir pavaldžioms įstaigoms pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Projekto viešinimo paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Informacijos apie Europos Sąjungos struktūrinės paramos Ūkio ministerijos administruojamus 2007–2013 m. projektus viešinimo spaudoje paslaugų pirkimas.

 Supaprastintas pirkimas apklausos būdu. Žiniasklaidos stebėsenos ir analizės paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų informacinės sistemos galimų veiklos modelių analizės paslaugų pirkimas.

Supaprastintas pirkimas apklausos būdu. Prieigos prie teisės aktų ir teismų praktikos informacinės sistemos paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Aukštųjų universitetinių mokyklų studentų (magistrantų) ir jų mokslinių vadovų, pasirenkančių darbų temas, susietas su šalies ekonomikos augimu ir konkurencingumo didinimu, skatinimo konkurso organizavimo paslaugų  pirkimas

Supaprastintas atviras konkursas. Tyrimo "Asmenų, siekiančių įgyti teisę teikti bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas, egzaminavimo tobulinimas" atlikimo paslaugų pirkimas.

 Supaprastintas pirkimas apklausos būdu. Anglų kalbos kursų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, administruojantiems Europos Sąjungos struktūrinę paramą, pirkimas.

 • Techninės specifikacijos projektas (2014-02-26)
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Anglų kalbos kursų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, administruojantiems Europos Sąjungos struktūrinę paramą, pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmisiki 2014 m. kovo 4 d.
 • Teisės, pirkimų ir ūkio departamento Teisės taikymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Aušra Danielianė, tel. 8 706 64 701, el. p. ausra.danieliane@ukmin.lt

Supaprastintas atviras konkursas. Vertimo paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Vieningos viešojo sektoriaus finansų valdymo sistemos, sukurtos Microsoft Dynamics NAV 5.1 pagrindu, programinės įrangos atnaujinimo, sistemos priežiūros ir tobulinimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Žiniasklaidos stebėsenos ir analizės paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Viešinimo ir informavimo apie Europos Sąjungos paramą televizijoje ir internete paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Temų apie Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą inicijavimo radijo laidose paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Sprendimo projekto ex-ante poveikio verslo sąlygoms vertinimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Ministerijos administracinio pastato Gedimino pr. 38, Vilniuje, patalpų oro kondicionavimo sistemų pirkimas

 Supaprastintas atviras konkursas. Video filmų apie sėkmingai įgyvendintus Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektus ir jų naudą sukūrimo paslaugų pirkimas

Supaprastintas atviras konkursas. Viešųjų ryšių paslaugų radijo kanaluose ir interneto portaluose bei fotografijos paslaugų pirkimas

Supaprastintas atviras konkursas. Projekto dalyvių mokymų diegti ir naudotis rizikos vertinimo sistemomis, kontroliniais klausimynais ir kitomis gerosiomis praktikomis paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Rinkos priežiūros politiką įgyvendinančių institucijų sistemos tyrimo atlikimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Spausdintuvų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos konsolidavimo plano parengimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Profesinės verslo atstovų šventės - renginio "Verslo diena" - organizavimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Mokymų paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Pirmininkavimo ES Tarybai renginių organizavimo pagalbinių paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. 2013 m. geriausio verslo ir mokslo bendradarbiavimo projekto konkurso "Verslo ir mokslo partnerystė 2013" organizavimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Internetinės Lietuvos profesijų klasifikatoriaus versijos svetainės programinės įrangos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas.

Atviras konkursas. Rizikos vertinimo ir valdymo sistemos tyrimo (įvertinimo) verslo priežiūros institucijose bei bandomojo rizikos vertinimo ir valdymo sistemos diegimo projekto vykdymo paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo ir kvalifikacijų sąsajų su darbo vieta stebėsenos modelio sukūrimo paslaugos pirkimas.

Supaprastintas pirkimas apklausos būdu. Užsienio kalbų mokymų paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Projekto dalyvių mokymų diegti ir naudotis rizikos vertinimo sistemomis, kontroliniais klausimynais ir kitomis gerosiomis praktikomis paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Projekto dalyvių mokymų diegti ir naudotis rizikos vertinimo sistemomis, kontroliniais klausimynais ir kitomis gerosiomis praktikomis paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Tyrimo "Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo aplinkos įvertinimas ir tobulinimo gairės" atlikimo paslaugos pirkimas.
Supaprastintas atviras konkursas. Planšetinių kompiuterių pirkimas.
Supaprastintas atviras konkursas. Viešosios nuomonės tyrimų apie Ūkio ministerijos administruojamą Europos Sąjungos struktūrinę paramą paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimo paslaugos pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Sprendimo projekto ex-ante poveikio verslo sąlygoms vertinimo paslaugos pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Aukštųjų universitetinių mokyklų studentų (magistrantų) ir jų mokslinių vadovų, pasirenkančių darbų temas, susietas su šalies ekonomikos augimu ir konkurencingumo didinimu, skatinimo konkurso organizavimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Internetinės Lietuvos profesijų klasifikatoriaus versijos svetainės programinės įrangos sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas.
Supaprastintas atviras konkursas. Studijos „Lietuvos pramonės strategija 2014 – 2020 m.“ parengimo paslaugų pirkimas.
 • Techninės specifikacijos projektas (2013-06-03)
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Studijos „Lietuvos pramonės strategija 2014 – 2020 m.“ parengimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai gali pateikti pastabas ir pasiūlymus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis iki 2013 m. birželio 13 d.
 • Teisės, pirkimų ir ūkio departamento Teisės taikymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Aušra Želvienė, tel. 8 706 64 766, el. p. ausra.zelviene@ukmin.lt
Suprastintas atviras konkursas. Žiniasklaidos stebėsenos ir analizės paslaugų pirkimas.
Supaprastintas atviras konkursas. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus (ALPK) turinio parengimo paslaugos pirkimas
Suprastintas atviras konkursas. Administracinio pastato Gedimino pr. 38, Vilniuje, ir jame esančių patalpų apsaugos paslaugų pirkimas.
Suprastintas atviras konkursas. Pastatų, statinių, įrenginių, teritorijos ir kito turto, esančio adresu Vilniaus r. savivaldybė, Girijos k., priežiūros, apsaugos ir nemokamos informacijos teikimo turistams paslaugų pirkimas.
Supaprastintas atviras konkursas. Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimo paslaugos pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Projekto „Dėl tarptautinių komercinių veiklų mokslinių tyrimų ir inovacijų, klasterių ir MVĮ tinklų srityje, „Stardust“ Nr. 058“ renginių organizavimo, leidybos ir viešinimo paslaugų pirkimas.

Pastatų, statinių, įrenginių, teritorijos ir kito turto, esančio adresu Vilniaus r. savivaldybė, Girijos k., priežiūros, apsaugos ir nemokamos informacijos teikimo turistams paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus (ALPK) turinio parengimo paslaugos pirkimas

Kvietimas perkant vertimo sistema

Kvietimas teikti pasiūlymus kalendoriams

 • Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vykinta Knezėnaitė, Tel. 870664628, el.paštas vykinta.knezenaite@ukmin.lt

Kvietimas teikti pasiūlymas puodeliams ir saldainiams

 • Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vykinta Knezėnaitė, Tel. 870664628, el.paštas vykinta.knezenaite@ukmin.lt

Supaprastintas atviras konkursas. Europos Sąjungos paramos poveikio Lietuvos turizmo sektoriui plėtros galimybių vertinimo paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Sprendimo projekto ex-ante poveikio verslo sąlygoms vertinimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Pastatų, statinių, įrenginių, teritorijos ir kito turto, esančio adresu Vilniaus r. savivaldybė, Girijos k., priežiūros, apsaugos ir nemokamos informacijos teikimo turistams paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Projekto „Informacinio portalo, skirto Europos Sąjungos vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimo stebėsenai, sukūrimas“ viešinimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Administracinio pastato Gedimino pr. 38, Vilniuje, dalies patalpų valymo paslaugų pirkimas

Kvietimas teikti pasiūlymus dėl teisinių paslaugų pirkimo

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl judriojo ryšio telefono aparato (išmaniojo) pirkimo

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl geriamojo vandens 19 l talpos buteliuose pardavimo.

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl automobilių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimo.

 • Gintaras Chšanauskas
 • Ūkio ir krizių valdymo skyriaus vedėjas
 • Tel. 8 706 64849

Atviras konkursas. Galimybių studijos, analizuojančios esamą situaciją Lietuvoje, kitų valstybių narių patirtį vertinant rinkai tiekiamų pakuočių atitiktį 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų numatytiems reikalavimams, galimybes tokią praktiką pritaikyti Lietuvoje, parengimo paslaugų pirkimas.

Kvietimas teikti pasiūlymus „Dėl optinio skaitymo įrenginio – skenerio pirkimo“

Kvietimas teikti pasiūlymus „Dėl DVS DocLogix programinės įrangos licencijų nuomos“

Kvietimas teikti pasiūlymus „Dėl kompiuterinio tinklo (serverinės) programinės įrangos“ pirkimo

Kvietimas teikti pasiūlymus „Dėl duomenų bazės Lietuvos profesijų klasifikatorius įdiegimo ŪM virtualiame serveryje“ pirkimo

Supaprastintas atviras konkursas. Konferencijos organizavimo, viešinimo ir su ja susijusios atributikos aprūpinimo bei 2012 m. geriausio verslo ir mokslo bendradarbiavimo projekto konkurso „Verslo ir mokslo partnerystė 2012“ organizavimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Projektų valdymo mokymų paslaugų pirkimas.

Kvietimas perkant diskusijų sistemą

Kvietimas perkant vaizdo konferencijų įrangą

Supaprastintas atviras konkursas. Ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų informacinių technologijų saugos audito paslaugų pirkimas

Suprastintas atviras konkursas. Administracinio pastato Gedimino pr. 38/ Vasario 16-osios g. 2, Vilniuje, ir jame esančių patalpų apsaugos paslaugų pirkimas

Supaprastintas atviras konkursas. Nacionalinio kokybės prizo konkurso dalyvių veiklos vidinio vertinimo ataskaitų analizės ir įvertinimo paslaugų pirkimas

Supaprastintas atviras konkursas. Projekto „Informacinio portalo, skirto Europos Sąjungos vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimo stebėsenai, sukūrimas“ viešinimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Projektų valdymo informacinės sistemos, sukurtos JIRA pagrindu, priežiūros paslaugų pirkimas

Suprastintas atviras konkursas. Profesinės verslo atstovų šventės renginio "Verslo diena" organizavimo paslaugų pirkimas

Kvietimas pateikti pasiūlymą

 • Patikslinimas
 • Viešųjų ryšių ir protokolo skyrius vedėja Aušra Ramoškaitė, ausra.ramoskaite@ukmin.lt, 870664614

Supaprastintas atviras konkursas. Seminarų-kontaktų mugių organizavimo ir informacijos bei konsultacijų verslui teikimo paslaugų, įgyvendinant žaliosios pramonės inovacijų programą, finansuojamą iš Norvegijos finansinio mechanizmo, pirkimas.

Atviras konkursas. Sprendimo projekto ex-ante poveikio verslo sąlygoms vertinimo paslaugų pirkimas.

Supaprastintas atviras konkursas. Ūkio ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymo paslaugų pirkimas

Apklausa „Kompiuterinio tinklo infrastruktūros techninės įrangos pirkimas“
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 3 dalies 2 punktu, pasiūlymą CVP IS elektroninėmis priemonėmis pateikti kviečiamas vienintelis supaprastinto atviro konkurso „Kompiuterinės ir programinė įrangos pirkimas“ (pirkimo numeris 121105) III pirkimo dalies dalyvis UAB „BAIP“

Supaprastintas atviras konkursas "Kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimas" (2012-05-02)

Apklausa "Žiniasklaidos stebėsenos ir analizės paslaugų pirkimas" (2012-04-16)

Atviras konkursas. Administracinio pastato Gedimino pr. 38/ Vasario 16-osios g. 2, Vilniuje, patalpų ir teritorijos valymo, pastato inžinerinių sistemų priežiūros ir aptarnavimo paslaugų pirkimas

Supaprastintas atviras konkursas. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo komentaro parengimo paslaugų pirkimas

Apklausa „Projekto „Dėl tarptautinių komercinių veiklų mokslinių tyrimų ir inovacijų, klasterių ir MVĮ tinklų srityje „Stardust Nr. 058“ renginių organizavimo, leidybos ir viešinimo paslaugų pirkimas“

Supaprastintas atviras konkursas. Žiniasklaidos stebėsenos ir analizės paslaugų pirkimas

Kvietimas teikti pasiūlymus dėl pervežimo paslaugų

 • Investiciju ir eksporto departamento Eksporto skyriaus
 • vyresniajai specialistei Gintarai Viskantei (tel. 87066 4910, el. p. gintara.viskante@ukmin.lt)

Kvietimas teikti pasiūlymus pastatų, statinių, įrenginių, teritorijos ir kito turto, esančio adresu Vilniaus r. savivaldybė, Girijos k., priežiūros, apsaugos ir nemokamos informacijos teikimo turistams ir lankytojams paslaugoms

 • Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Turizmo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Lidija Bajarūnienė
 • Tel. 870664771, faksas 870664762, el. paštas lidija.bajaruniene@ukmin.lt

Dėl judriojo ryšio telefono aparato (DUAL sim) pirkimo

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl kanalinio įrišimo viršelių pardavimo.

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl 2 nešiojamų kompiuterių su papildoma technine ir programine įranga, priedais ir reikmenimis ir 1 spalvinio daugiafunkcinio įrenginio su priedais ir reikmenimis draudimo pirkimo.

 • Geresnio reglamentavimo ir verslo priežiūros departamento Verslo priežūros politikos skyriaus Verslo priežiūros optimizavimo projekto koordinatorė
 • Giedrė Valančiūtė, tel. 870664811, el. p. giedre.valanciute@ukmin.lt

Dėl judriojo ryšio telefono aparato pirkimo

Kvietimas teikti pasiūlymus dėl SOLVIT centro viešinimo internete

 • Europos Sąjungos reikalų departamento Europos Sąjungos vidaus rinkos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Lina Giedraitienė, tel. 8 706 64 803, el. p. lina.giedraitiene@ukmin.lt

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus maketavimo, korektūros, spausdinimo, įrišimo ir pristatymo paslaugų suteikimo

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl seifų pardavimo.

Audito paslaugų pirkimas (Priedas 1, Priedas 2)

 • Valstybės valdomų įmonių politikos skyriaus vyriausioji specialistė Laima Sidarkevičienė, Tel.nr. 870664670, El.p. Laima.Sidarkeviciene@ukmin.lt

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl darbo knygų ir kalendorių 2013 metams pardavimo.

Kvietimas teikti pasiūlymas puodeliams ir saldainiams

 • Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vykinta Knezėnaitė, Tel. 870664628, el.paštas vykinta.knezenaite@ukmin.lt

Kvietimas teikti pasiūlymus

 • Europos Sąjungos reikalų departamento Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Aldona Balita, tel. 8 706 64 731, el. p. aldona.balita@ukmin.lt

Kvietimas teikti pasiūlymus kalendoriams

 • Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vykinta Knezėnaitė, Tel. 870664628, el.paštas vykinta.knezenaite@ukmin.lt

Kvietimas teikti pasiūlymą renginio organizavimo paslaugoms

 • Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Turizmo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Lidija Bajarūnienė
 • Tel. 870664771, faksas 870664762, el. paštas lidija.bajaruniene@ukmin.lt

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-02-29)

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-02-29)

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-02-29)

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-02-29)

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-02-29)

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-02-27)

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-02-27)

Supaprastintas atviras konkursas „Projekto „Dėl tarptautinių komercinių veiklų mokslinių tyrimų ir inovacijų, klasterių ir MVĮ tinklų srityje, „StarDust“ Nr. 058“ renginių organizavimo, leidybos ir viešinimo paslaugų pirkimas”

2012-01-24

2012-01-23

2012-02-09

2012-02-08

2012-02-07

2012-02-06

2012-02-06

2012-02-03

2012-02-01

2012-02-01

2012-01-19

2012-01-19

2012-01-13

2012-01-12

2012-01-12

2012-01-12

2012-01-10

 2012-01-02

2012-01-02

2011-12-30

2011-12-27

2012-02-01

2012-01-30

2012-01-30

2012-01-27

2012-01-25

2012-01-25

 • Projekto „Dėl tarptautinių komercinių veiklų mokslinių tyrimų ir inovacijų, klasterių ir MVĮ tinklų srityje, „StarDust“ Nr. 058“ renginių organizavimo, leidybos ir viešinimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas.
 • Stardust techninės specifikacijos projektas
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministerija kviečia tiekėjus pateikti savo pastabas ir pasiūlymus dėl numatomo vykdyti Projekto „Dėl tarptautinių komercinių veiklų mokslinių tyrimų ir inovacijų, klasterių ir MVĮ tinklų srityje, „StarDust“ Nr. 058“ renginių organizavimo, leidybos ir viešinimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projekto. Tiekėjai pasiūlymus ir pastabas gali teikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis.
 • Tiekėjai savo pastabas ir pasiūlymus techninės specifikacijos projektui gali pateikti iki 2012 m. vasario 3 d.
 • Teisės, pirkimų ir ūkio departamento Teisės taikymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Evelina Jasiūnaitė, tel. 870664723, el. p. evelina.jasiunaite@ukmin.lt

2011-05-18

2011-09-14

2012-01-17

2011-12-29

2011-12-22

2011-12-15

2011-11-18

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl vidaus durų įstatymo darbų.

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl Ūkio ministerijos automobilių savanoriško (KASKO) draudimo paslaugų teikimo

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl serverinės mikroklimato palaikymo įrenginio pardavimo

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl nešiojamų gaisro gesintuvų pardavimo

Kvietimas teikti pasiūlymus dėl judriojo ryšio išmaniojo telefono aparato pirkimo

Kvietimas teikti pasiūlymus dėl skaitmeninių telefono aparatų ir reikmenų pirkimo

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl baldų pardavimo

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl vaizdo stebėjimo ir praėjimo kontrolės įrangos ir prietaisų su jų montavimo darbais pardavimo

Kvietimas teikti pasiūlymus dėl mokymo paslaugų (ECDL)

 • Personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Dijana Bureikienė, tel. 8 706 64794, el. p. dijana.bureikiene@ukmin.lt

Kvietimas teikti pasiūlymus

 • Europos Sąjungos vidaus rinkos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Giedraitienė
 • Tel: 8 706 64803, el.p. lina.giedraitiene@ukmin.lt

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl apšvietimo lempų pardavimo

Kvietimas teikti pasiūlymus dėl pervežimo paslaugų pirkimo

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl Ūkio ministerijos automobilių įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugų teikimo

Kvietimas pateikti pasiūlymą

 • Pramonės ir prekybos depratamtento Pramonės politikos skyriaus vyriausioji specialitė Jurgita Kolisovienė, tel 8 706 64 644, el. p. jurgita.kolisoviene@ukmin.lt

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl Gerųjų praktikų pritaikymo verslo kontroliuojančiose institucijose vadovų (gairių) ekspertinio vertinimo pirkimo.

 • Guidelines on Risk Based Supervision
 • Request for proposals
 • The Guidelines for the Preparation and Use of the Control checklist
 • (REQUEST FOR PROPOSALS FOR THE PROCUREMENT OF AN EXPERT EVALUATION (HEREINAFTER REFERRED TO AS “EVALUATION”) OF MANUALS (GUIDELINES) ON THE APPLICATION OF GOOD PRACTICES BY SUPERVISING ENTITIES)
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Geresnio reglamentavimo ir verslo priežiūros departamento Projekto „Verslą kontroliuojančių institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo koordinavimas“ koordinatorė Olesia Sabaliauskė, tel. 870664811, el.p. Olesia.Sabaliauske@ukmin.lt
 • http://ukmin.lrv.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma/kontroliniai_klausimynai;
 • http://ukmin.lrv.lt/web/lt/verslo_aplinka/verslo-prieziuros-reforma/rizikos_vertinimu_pagrista_verslo_prieziura

Kvietimas teikti pasiūlymus

Kvietimas teikti pasiūlymus dėl kompiuterinės įrangos ir kompiuterių reikmenų pirkimo

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl pastatomų buitinių ventiliatorių pardavimo

Kvietimas teikti pasiūlymus dėl judriojo ryšio išmaniųjų telefono aparatų pirkimo

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl pradinio nuompinigių dydžio nustatymo už numatomą išnuomoti nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą paslaugos pirkimo

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl apklausos, kaip ūkio subjektai vertina priežiūros institucijų veiklą, pirkimo

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Ūkio ir Europos Sąjungos politikos departamento Projekto„Verslą kontroliuojančių institucijų
 • atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo koordinavimas“ koordinatorė
 • Olesia Sabaliauskė, tel. 870664811, el.p. Olesia.Sabaliauske@ukmin.lt

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl 2 nešiojamų kompiuterių su papildoma technine ir programine įranga, priedais ir reikmenimis ir 1 spalvinio daugiafunkcinio įrenginio su priedais ir reikmenimis pirkimo

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Ūkio ir Europos Sąjungos politikos departamento Projekto„Verslą kontroliuojančių institucijų
 • atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo koordinavimas“ koordinatorė
 • Olesia Sabaliauskė, tel. 870664811, el.p. Olesia.Sabaliauske@ukmin.lt

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl SOLVIT video pristatymų su grafinio dizaino ir įgarsinimo sprendimais sukūrimo paslaugos
Perkamų paslaugų techninė specifikacija

 • Tiekėjai pasiūlymus pateikti gali iki 2012 m. liepos 10 d.
 • Ūkio ir Europos Sąjungos politikos departamento Europos Sąjungos vidaus rinkos skyriaus vyriausioji specialistė
 • Lina Giedraitienė tel. 8 706 64803, el.p. lina.giedraitiene@ukmin.lt

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl apklausos, kaip ūkio subjektai vertina priežiūros institucijų veiklą, pirkimo

 • Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Ūkio ir Europos Sąjungos politikos departamento Projekto„Verslą kontroliuojančių institucijų
 • atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo koordinavimas“ koordinatorė
 • Olesia Sabaliauskė, tel. 870664811, el.p. Olesia.Sabaliauske@ukmin.lt

Atviras konkursas. Žaliosios pramonės inovacijų programos, finansuojamos iš Norvegijos finansinio mechanizmo, viešinimo ir informacinių renginių organizavimo paslaugų pirkimas.

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl SOLVIT video pristatymų su grafinio dizaino ir įgarsinimo sprendimais sukūrimo paslaugos

Kvietimas diskutuoti apie galimas viešinimo kampanijos kryptis

 • ES paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Danguolė Muzikevičiūtė tel. 8 7066 4690, el.p. danguole.muzikeviciute@ukmin.lt

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl skubių siuntų pristatymo paslaugos (2012-05-22)

 • Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja Rūta Abramaitienė, tel. 8 706 64868, el. p. ruta.abramaitiene@ukmin.lt

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos finansų kontrolės taisyklių pakeitimo (peržiūrėjimas ir patikslinimas pagal galiojančius teisės aktus) projekto parengimo paslaugų pirkimas (2012-04-23)

 • Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Stasė Rimkienė
 • Tel. 262 7814, el. paštas: stase.rimkiene@ukmin.lt

Studentų skatinimo konkurso organizavimas (2012-04-23)

Prancūzų kalbos kursų pirkimas

 • ES paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Danguolė Muzikevičiūtė tel. 8 7066 4690, el.p. danguole.muzikeviciute@ukmin.lt

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl kompiuterinio raštingumo įgūdžių tobulinimo mokymo paslaugų

 • Personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė
 • Dijana Bureikienė tel. 8 7066 4794 (4794), el.p. dijana.bureikiene@ukmin.lt
   

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl prancūzų kalbos kursų

 • ES paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos valdymo skyriaus vyr. specialistė Danguolė Muzikevičiūtė, tel. 870664690, el. p.: Danguole.Muzikeviciute@ukmin.lt

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl antspaudų pardavimo

 • Ūkio ir krizių valdymo skyriaus vedėjas Gintaras Chšanauskas, tel. 8 706 64849, el. p. gintaras.chsanauskas@ukmin.lt

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl vizitinių kortelių pardavimo

 • Ūkio ir krizių valdymo skyriaus vedėjas Gintaras Chšanauskas, tel. 8 706 64849, el. p. gintaras.chsanauskas@ukmin.lt

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl vėliavų pardavimo.

Dėl Ūkio ministerijos skaitmeninės telekomunikacinės sistemos priežiūros paslaugų (2012 03 22)

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl gaisro gesintuvų patikrinimo paslaugų teikimo (2012-03-20).

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-03-15)

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-03-14)

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-03-14)

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-03-13)

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-03-09)

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-03-08)

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-03-06)

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-03-05)

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-03-02)

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-03-02)

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-03-02)

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-03-02)

Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl dokumentų spintų pardavimo (2012-02-29).

Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų (2012-02-22)

 • Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vyr. specialistė Jurana Juskaitytė, tel :8 7066 4813, jurana.juskaityte@ukmin.lt ;
 • Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vyr. specialistė Dalia Tonkūnienė, tel: 8 7066 4657, dalia.tonkuniene@ukmin.lt

Dėl telekomunikacijų įrangos ir reikmenų skaitmeninės telefoninio ryšio linijos ISDN BRI įrengimui pirkimo (2012 02 22)

2012-02-21

2012-02-20

2012-02-14

2012-02-14

2012-01-25

2011-12-16

2011-12-12

2011-12-09

2011-12-08

2011-12-07

2011-12-07

2011-11-30

2011-11-29

2011-11-29

2011-11-28

2011-11-25

2011-11-25

2011-11-10

Ūkio ministerija apklausos būdu atlieka informacinių stendų pirkimą ir kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus.

Ūkio ministerija apklausos būdu atlieka lankstinukų dizaino, maketavimo, spausdinimo ir informacinių mokomųjų leidinių aketo redagavimo ir spausdinimo paslaugų pirkimą ir kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus.

2011-10-25

2011-11-07

2011-10-07

2011-10-05

2011-05-18

 Kvietimas teikti pasiūlymą dėl tarnybinės kelionės organizavimo paslaugų.

2012-01-12

2012-01-12

2012-01-12

2012-01-10

2012-01-02

2012-01-02

2011-12-30

2011-12-27

2011-12-16

 • Darbuotojų emocinės kompetencijos ugdymas, siekiant efektyvesnio darbo komandoje.
 • ES paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos valdymo skyriaus vyr. specialistė Danguolė Muzikevičiūtė, tel. 870664690, el. p.: Danguole.Muzikeviciute@ukmin.lt

2011-12-12

2011-12-09

2011-12-08

2011-12-07

2011-12-07

2011-11-30 Ūkio ministerija planuoja įsigyti reprezentacinių kalendorių spausdinimą, padėkliukus po puodeliais su atvirutėmis ir šokoladukus.

2011-11-29

2011-11-29

2011-11-28

2011-11-10

2011-10-25

2011-11-07

2011-10-07

2011-10-05

2012-01-12

2012-01-12

2012-01-12

2012-01-10

2012-01-02

2012-01-02

2011-12-30

2011-12-27

2011-12-16

 • Darbuotojų emocinės kompetencijos ugdymas, siekiant efektyvesnio darbo komandoje.
 • ES paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos valdymo skyriaus vyr. specialistė Danguolė Muzikevičiūtė, tel. 870664690, el. p.: Danguole.Muzikeviciute@ukmin.lt
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-08