Strategija "2020 m. Europa"

Nacionalinė reformų darbotvarkė (National Reform Programme) apibendrina svarbiausias vykdomas ir planuojamas struktūrines reformas siekiant kiekybinių strategijos „2020 m. Europa“ tikslų.

Strategijos „2020 m. Europa“ prioritetai – pažangus, tvarus ir integracinis ES ekonomikos augimas, kurių įgyvendinimas matuojamas kiekybiniais rodikliais (tikslais). Jie apima užimtumo, investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą didinimą, energetiką ir kovą su klimato kaita, socialinės atskirties mažinimą ir švietimo plėtrą ES lygmeniu.

Nacionalinė reformų darbotvarkė yra rengiama atsižvelgiant į 2010 m. patvirtintą strategiją „2020 m. Europa“, 2011 m. kovo 24–25 d. EVT patvirtinto paktoEuro plius“ įsipareigojimus, kiekvienais metais atnaujinamas Europos Tarybos rekomendacijas Lietuvai bei komunikatą „Metinė augimo apžvalga“. Nacionalinė reformų darbotvarkė yra suderinta su Lietuvos Konvergencijos programa ir Vyriausybės vykdomais strateginiais–programiniais dokumentais. Dokumentas parengtas Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ kontekste įgyvendinant 2010 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) Vadovų Tarybos (toliau – EVT) įsipareigojimus (1, 2), integruotas ES ekonomikos augimo ir užimtumopolitikos gaires.

Nacionalinė reformų darbotvarkė yra kasmet atnaujinama atsižvelgiant į metinį ES ekonominės politikos koordinavimo ciklą, vadinamą Europos semestru. Atnaujinta Nacionalinė reformų darbotvarkė teikiama Europos Komisijai kiekvienų metų balandžio mėn.

Rengiant Nacionalinę reformų darbotvarkę vertinami Lietuvos akademinės visuomenės, ekonominių–socialinių partnerių bei studentų ir savivaldybių asociacijų teikiami pasiūlymai. Taip pat, siekiant į dokumento rengimo procesą įtraukti kuo daugiau dalyvių, Ūkio ministerijos internetinėje svetainėje talpinamas pranešimas apie galimybę teikti pasiūlymus atnaujinamai Nacionalinei reformų darbotvarkei. Nacionalinė reformų darbotvarkė yra svarstoma Seimo Europos reikalų komitete ir tvirtinama Vyriausybės nutarimu.

Nacionaliniai ir ES dokumentai

Lietuvos Nacionalinės reformų darbotvarkės:

ES Tarybos rekomendacijos Lietuvai:
Europos Komisijos darbiniai dokumentai:
Susitarimas dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo (anglų kalba)
 
Europos Komisijos metinės augimo apžvalgos:
Kitų ES valstybių narių dokumentai:

Daugiau informacijos apie strategiją „2020 m. Europa“:

Už strategijos „2020 m. Europa“ ir Nacionalinės reformų darbotvarkės koordinavimą atsakingas Ūkio ministerijos Ūkio politikos skyrius.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-06