Apie Projektų valdymo skyrių

Poreikis steigti Projektų valdymo skyrių (toliau – PVS) Ūkio ministerijoje atsirado kartu su valstybės valdymo modernizavimo tendencijomis ir į rezultatus orientuotu valdymu – programų ir projektų portfelio.

Projektų valdymo skyrius (biuras)  įsteigtas 2009 m. spalio mėnesį. Buvo siekiama stiprinti naują požiūrį į projektų valdymą – požiūrį, kuris užtikrintų veiksmingesnį, atsakingesnį, skaidrų ir laiku įgyvendintą strateginių projektų portfelį.

PVS misija – didinti Ūkio ministerijos projektų valdymo pajėgumą taip, kad visi projektai padėtų siekti užsibrėžtų tikslų organizacijos ir šalies mastu.

PVS yra vienas iš dviejų Strateginio planavimo departamento (toliau – SPD) skyrių. SPD yra atskaitingas ministerijos Kancleriui.

PVS bendradarbiauja su visais Ūkio ministerijos departamentais bei agentūromis ir dirba kaip centrinis biuras, teikiantis projektų valdymo standartus, procesus ir metodus bei organizuojantis diskusijas tarp projektų savininkų ir projektų vadovų. PVS teikia rekomendacijas projektų rizikos mažinimo klausimais, konsultuoja, organizuoja mokymus.

PVS yra atsakingas už strateginių projektų portfelio stebėseną ir vertinimą pagal esamą reguliavimo procesą. Skyriui pavesta analizuoti, nustatyti ir pritaikyti naują ir šiuolaikišką  pasaulinį  požiūrį į projektų valdymą.

Projektų valdymo skyrius, bendradarbiaudamas su kitomis valstybinėmis institucijomis bei joms pavaldžiomis įstaigomis, Lietuvoje ir užsienio šalyse  siekia skatinti projektų valdymo idėją ir būti gerosios praktikos pavyzdžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-02-08