Projektų valdymas

Viešojo sektoriaus institucijų veiklos efektyvumo didinimas tampa vis svarbesnis dėl šiuo metu itin aktualaus viešojo sektoriaus taupymo režimo, didėjančio visuomenės poreikio viešosioms gėrybėms ir reikalavimų jų kokybės atžvilgiu bei didesnės vertės už mokesčių mokėtojų pinigus sukūrimą. Dabartinei ekonominei aplinkai, strateginis mąstymas, sprendimai, jų kontrolė ir atskaitomybė yra svarbesni nei bet kada anksčiau.

Kaip projekto cikle, taip ir viešosios politikos įgyvendinimo cikle nauda pasiekiama per nuoseklią įgyvendinimo grandinę, užtikrinant, kad programos būtų suplanuotos ir pradėtos tinkamai, atsižvelgtų į visuomenės ir verslo poreikius. Programų vykdymas turėtų būti grindžiamas reikiamais viešojo sektorius gebėjimais valdyti rizikas ir pokyčius, skatintų skaidrumą ir atskaitomybę.

Ūkio ministerijos projektų valdymo metodika

Ūkio ministerijos projektų valdymo metodika skirta Ūkio ministerijos ir jos reguliavimo srityje esančių institucijų tarnautojams ir darbuotojams. Ji parengta remiantis pasauline projektų valdymo praktika, taip pat atsižvelgiant į Ūkio ministerijos organizacijos veiklos ypatumus, poreikį ir kultūrą.

Projektų valdymo metodika bus nuolat atnaujinama, atsižvelgiant į organizacinius ir projektų valdymo praktikos pokyčius. Už jos atnaujinimą atsakingas Ūkio ministerijos Projektų valdymo skyrius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-06-30