Darbo užmokestis

Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais)

Pareigybės pavadinimas 2016 m. 4 ketvirtis Darbuotojų skaičius 2016 m.  Darbuotojų skaičius 2017 m. 1 ketvirtis* Darbuotojų skaičius
Ministras 3707  1 3745  1 3292 1
Viceministras 2693  3 2710  3 2613 3
Ministro patarėjas 1868  3 2023  3 2030 3
Ministro padėjėjas - - - - 744 1
Ministerijos kancleris 2799  1 2845  1 2969 1
Departamento direktorius 2318  10 2297  9,5 2336 10
Departamento direktoriaus pavaduotojas 2291  1 2250  1 2317 1
Departamento skyriaus vedėjas 1698  24 1703  25 1728 23
Savarankiško skyriaus vedėjas 2192  5 2161  5 2230 5
Savarankiško skyriaus vedėjo pavaduotojas 1918  1 1918  1 1987 1
Vyriausiasis patarėjas - - - - 2142 1
Patarėjas 1516 23 1520  21 1550 22
Vyriausiasis specialistas 1155  101 1152  104,5 1156 101
Vyresnysis specialistas 1056  2 1029  3 1060 2
Atašė 1409  5 1423  12,5 1381 17

Ūkio ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais)

Pareigybės pavadinimas 2016 m. 4 ketvirtis Darbuotojų skaičius 2016 m. Darbuotojų skaičius 2017 m. 1 ketvirtis** Darbuotojų skaičius
Departamento skyriaus vedėjas 1408  2 1408  2 1465 1
Vyriausiasis specialistas 1167  26 1175 26 1150 26
Vyresnysis specialistas 1173  3 1173  3 1295 2
Specialistas 1055 3 1041 3 1055 3
Tarnautojas 886 5 881 5 889 5

Paaiškinimas:

 *   pokyčiai dėl priedų už darbo stažą didėjimo, priemokų dydžio pakeitimų, darbuotojų kaitos ir kt.
  **  pokyčiai dėl 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 taikymo, darbuotojų kaitos.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-11