Darbo užmokestis

Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais)

Pareigybės pavadinimas 2015 m. Darbuotojų skaičius 2016 m. 4 ketvirtis Darbuotojų skaičius 2016 m. *   Darbuotojų skaičius
Ministras 3704  1 3707  1 3745  1
Viceministras 2714  3 2693  3 2710  3
Ministro patarėjas 2097  3 1868  3 2023  3
Ministerijos kancleris 3206  1 2799  1 2845  1
Departamento direktorius 2275  10 2318  10 2297  9,5
Departamento direktoriaus pavaduotojas 1962  1 2291  1 2250  1
Departamento skyriaus vedėjas 1743  23,5 1698  24 1703  25
Savarankiško skyriaus vedėjas 2103  4,5 2192  5 2161  5
Savarankiško skyriaus vedėjo pavaduotojas 1918  1 1918  1 1918  1
Patarėjas 1513  21 1516 23 1520  21
Vyriausiasis specialistas 1128  109 1155  101 1152  104,5
Vyresnysis specialistas 1004  4,5 1056  2 1029  3
Atašė 1357  15,5 1409  5 1423  12,5

Ūkio ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis (eurais)

Pareigybės pavadinimas 2015 m Darbuotojų skaičius 2016 m. 4 ketvirtis Darbuotojų skaičius 2016 m. ** Darbuotojų skaičius
Departamento skyriaus vedėjas 1364  2 1408  2 1408  2
Vyriausiasis specialistas 1140  27,5 1167  26 1175 26
Vyresnysis specialistas 1129  3 1173  3 1173  3
Specialistas 941 3 1055 3 1041 3
Tarnautojas 849 5 886 5 881 5

Paaiškinimas:

 *   pokyčiai dėl priedų už darbo stažą didėjimo, priemokų dydžio pakeitimų, darbuotojų kaitos ir kt.
 **  pokyčiai dėl priedų už skubių, svarbių ir sudėtingų darbų vykdymą pakeitimų, darbuotojų kaitos ir kt.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-16