Aukcionai

        Lietuvos Respublikos ūkio ministerija skelbia valstybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos „Verslininkų namai“, kodas – 135193528, buveinė – Kaunas, Jonavos g. 20 (toliau – Įstaiga), dalininko teisių pardavimą viešo aukciono būdu.
        Įstaigos dalininkų kapitalo dydis yra 8 863,37 Eur. Įstaigos dalininkai – Lietuvos Respublika, atstovaujama Ūkio ministerijos, kodas 188621919, buveinė – Vilnius, Gedimino pr. 38 (įnašas į dalininkų kapitalą – 7 703,89 Eur), ir Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacija, kodas 134862998, buveinė – Kaunas, Muitinės g. 13A (įnašas į dalininkų kapitalą – 1 159,48 Eur). Kiekvienas dalininkas turi po vieną balsą visuotiniame dalininkų susirinkime. Įstaigos veiklos tikslai – teikti informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas bei praktinę pagalbą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, įsteigtiems naujiems verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų.
       Įstaigos parduodamų dalininko teisių pradinė pardavimo kaina, atitinkanti valstybės įnašo į šios Įstaigos dalininkų kapitalo vertę, – 7 703,89 Eur (septyni tūkstančiai septyni šimtai trys eurai ir 89 centai).
       Įstaigos veiklos ataskaita ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys skelbiamas įstaigos tinklapyje http://www.vn.lt/.
        Aukciono vykdytoja – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. Atsakingas asmuo – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Bujauskienė, tel. 8 706 64 801, el. p. Nijole.Bujauskiene@ukmin.lt.
        Aukcionas vyks 2018 m. gruodžio 20 d. 10 val. 00 min. Vilniuje, Gedimino pr. 38/2, Ūkio ministerijos 213 salėje. Aukciono dalyviai registruojami nuo 9 val. iki 10.00 val. Būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Minimalus kainos didinimo intervalas – 77 eurai. Aukciono dalyvio bilietas nemokamas, žiūrovai neįleidžiami.
        Už aukcione nupirktas dalininko teises atsiskaitoma per 5 darbo dienas po aukciono banko pavedimu pervedant lėšas į Aukciono vykdytojo nurodytą sąskaitą. Tarp Ūkio ministerijos ir aukciono laimėtojo pasirašoma Įstaigos dalininko teisių pirkimo ir pardavimo sutartis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-29